Tämän kategorian alle rauhantyön asiantuntijablogi

Ilman nuoria ei ole kestävää rauhaa

Ilman nuoria ei ole kestävää rauhaa 4.10.2023 Inka Havanto, Martiina Woodson Suomen NMKY:n Liiton ja ulkoministeriön rauhanvälityskeskuksen järjestämä Nuoret, rauha ja turvallisuus -tilaisuus näytti, miten nuoret rakentavat rauhaa sekä ruohonjuuritasolla että rakenteisiin vaikuttamalla. Tapahtuma kiinnosti laajasti Nuorten rauhanviikolla. Suomen NMKY:n Liitto kehittämässä namikalaisen rauhantyön viitekehystä Suomen NMKY:n Liiton ja ulkoministeriön tapahtuma kokosi yhteen noin 80…

Lahjoita YMCA:n pakolaistyöhön Armeniassa – Globaali YMCA tukee Vuoristo-Karabahin humanitaarisessa kriisissä

Lahjoita YMCA:n pakolaistyöhön Armeniassa – Globaali YMCA tukee Vuoristo-Karabahin humanitaarisessa kriisissä 27.9.2023 Suomen NMKY kerää varoja tukeakseen Vuoristo-Karabahista pakolaisiksi lähtemään joutunutta väestöä. Varainhankintatilillemme tulleet lahjoitukset ohjataan pakolaisille annettavaan humanitaariseen apuun, jota koordinoi eteenpäin Euroopan YMCA. Lahjoita: FI48 1025 3000 2535 94, NDEAFIHH  Rahankeräyslupa RA/2023/980 Lähes puolet väestöstä paennut Vuoristo-Karabahista Yli 50 000 ihmistä alueen 120…

Vocational skills and peace education for young people – The 2022 development cooperation results report is here

Vocational skills and peace education for young people – The 2022 development cooperation results report is here 20.9.2023 We have published a report on the first year of the Youth, Peace and Livelihood Programme , during which both successes and challenges were encountered. Significant steps were taken in Kenya, where impressive groundwork was conducted in…

Ammattiosaamista ja rauhantaitoja nuorille – Vuoden 2022 kehitysyhteistyön tulosraportti julkaistu

Ammattiosaamista ja rauhantaitoja nuorille – Vuoden 2022 kehitysyhteistyön tulosraportti julkaistu   20.9.2023 Olemme julkaisseet raportin Nuoret, rauha ja toimeentulo -ohjelman ensimmäisestä vuodesta, 2022, jonka aikana kohtasimme sekä onnistumisia että haasteita. Isoja harppauksia koettiin Keniassa, jossa tehtiin vaikuttavaa pohjatyötä kansalliselle Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintasuunnitelmaprosessille, sekä Palestiinassa, jossa samaa agendaa sovellettiin taitavasti paikalliseen kontekstiin ja toimintaan…

Suomen NMKY:n Liiton ja ulkoministeriön Nuoret, rauha ja turvallisuus -tapahtuma

Suomen NMKY:n Liiton ja ulkoministeriön Nuoret, rauha ja turvallisuus -tapahtuma Aika: Perjantai 22.9.2023 klo 14–16 Paikka: Ulkoministeriön tilat Katajanokalla ja Teams Ilmoittauduthan tämän lyyti-linkin kautta 20.9. mennessä. Tervetuloa Nuoret, rauha ja turvallisuus -agendaa käsittelevään hybriditapahtumaan, jonka järjestävät Suomen NMKY:n Liitto ja ulkoministeriö osana Suomen YK-nuorten koordinoimaa Nuorten rauhanviikkoa. Tapahtumassa kuulet konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka nuoret ja…

Toivottomuuden saarekkeita voi syntyä missä päin maailmaa tahansa

Toivottomuuden saarekkeita voi syntyä missä päin maailmaa tahansa Suomen YMCA:n Liiton pääsihteeri Juha Virtanen pohtii kasvavaa eriarvoistumista ja nuorten osallisuutta meillä ja maailmalla. Virtanen on käsitellyt nuorisokysymyksiä niin työurallaan kuin tutkimuskohteena. 15.6.2023 Martiina Woodson Ura nuorisokysymysten parissa Hiljattain 50 vuotta täyttänyt Juha Virtanen työskentelee Suomen YMCA:n Liiton pääsihteerinä, mutta on käsitellyt nuorisokysymyksiä läpi kolmelle vuosikymmenelle…

YMCA partnership bears fruit in The Gambia

YMCA partnership bears fruit in The Gambia In 2019–2022, we provided vocational training and entrepreneurship education to a total of 400 young people in partnership with the Gambia YMCA. The graduation ceremony concretised a new phase in the lives of the young people. 5.5.2023 Kaisa Strömberg | Martiina Woodson | A successful four-year period  During…

YMCA-kumppanuus kantaa hedelmää Gambiassa

YMCA-kumppanuus kantaa hedelmää Gambiassa Tarjosimme vuosien 2019–2022 aikana yhteensä 400 nuorelle ammatillisen koulutuksen ja yrittäjyysopintoja yhteistyössä Gambian YMCA:n kanssa. Valmistujaisjuhla konkretisoi nuorten uutta elämänvaihetta. 28.4.2023 Kaisa Strömberg | Martiina Woodson Onnistunut nelivuotiskausi   Koulutimme hankekauden aikana yhteensä 400 nuorta yhteistyössä Gambian YMCA:n kanssa. Puolet opintonsa päättäneistä nuorista sai ammatillisen materiaalipaketin vauhdittamaan oman yrityksen perustamista. Koulutuksia järjestettiin…

Nuoret, rauha ja turvallisuus toimintaohjelma työpaja

Edistämme rauhaa yhteistyöllä

Edistämme rauhaa yhteistyöllä   30.3.2023   Kenian kansallinen Nuoret, rauha ja turvallisuus -prosessi käynnistyi maaliskuun alussa, kun maan nuorisoministeriö ilmoitti ryhtyvänsä työstämään kansallista toimintaohjelmaa. Kenian YMCA on aktiivisesti mukana ohjelman edistämisessä. Suomen YMCA:n Liitto tukee Kenian YMCA:n rauhantyötä osana Suomen ulkoministeriön rahoittamaa Nuoret, rauha ja toimeentulo -kehitysyhteistyöohjelmaa.   YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2250, Nuoret, rauha ja…