Mieli ja liike -hankkeessa pelataan esimerkiksi sulkapalloa. Kuva Olli Tasala.

Mieli ja liike -hanke

Mieli ja liike -hankkeessa autetaan monihaasteisia nuoria aikuisia liikuntaetsivä -toiminnan avulla. Suomen NMKY:n Liiton koordinoima Mieli ja liike -hanke edistää 16–29-vuotiaiden nuorten kokonaisvaltaista toimintakykyä yksilö- ja ryhmätoiminnan kautta. Hanketta toteutetaan paikallisyhdistyksissämme Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Tavoitteena on tarjota nuorille positiivisia kokemuksia liikunnasta ja sosiaalisista tilanteista sekä lisätä mielen hyvinvointia. 

 

Liikunta edistää mielenterveyttä

Nuorten mielenterveyshäiriöt, eritoten masennus ja ahdistuneisuus, ovat lisääntyneet viime vuosina ja samanaikaisesti valtaosa nuorista ei liiku riittävästi oman terveytensä kannalta. Liikunnalla on tutkitusti monia fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistäviä ja jopa korjaavia vaikutuksia.

Mieli ja liike -hanke pohjautuu Liike -hankkeessa pilotoituun liikuntaetsivä-toimintamalliin. Paikallisyhdistyksiemme liikuntaetsivät työskentelevät molempien hankkeiden parissa. Toiminnan vahvuutena on ketterä ja yksilölähtöinen tulokulma sekä matala osallistumiskynnys.

 

Yksilöllisessä toiminnassa hanketyöntekijät eli liikuntaetsivät tunnistavat nuoren liikkumisen esteitä ja auttavat nuoria löytämään tapoja, joilla lisätä liikuntaa ja mielen hyvinvointia arjessa.  Liikuntaetsivät ohjeistavat nuoria liikunnassa ja kulkevat nuoren rinnalla prosessissa.


Pienryhmätoiminnassa mahdollistetaan nuorten keskinäistä kohtaamista ja toiminnallista yhdessäoloa. Ryhmätoiminnan kautta nuorella on mahdollisuus madaltaa kynnystä toimia sosiaalisissa tilanteissa ja löytää itselleen kavereita omatoimiseen liikkumiseen.

Digitoiminnassa hyödynnetään nuorille luontaisia digitaalisia toimintaympäristöjä. Tutuilla ja uusilla digialustoilla innostetaan liikunnan harrastamiseen ja muihin mielenterveyttä lisääviin aktiviteetteihin.

 

Mieli ja liike -hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

 

Seuraa liikuntaetsivä -toimintaa Instagramissa.

 

Ota yhteyttä

Anita Kirvesniemi
hankekoordinaattori
050 554 4258
anita.kirvesniemi@ymca.fi

Suvi Venäläinen,
hankesuunnittelija
040 844 6995
suvi.venalainen@ymca.fi