Valtakunnalliset hankkeet

Koordinoimme valtakunnallisia hankkeita, joita toteuttavat paikallisyhdistyksemme. Teemme yhteistyötä monien lasten ja nuorten hyvinvoinnin asiantuntijoiden, kuten kuntien ja kaupunkien nuoriso- ja opetustoimien, seurakuntien nuorisotyö sekä sote-, nuoriso- ja harrastusyhdistysten kanssa.