YMCALebanon_VOT_Zahle_Ksara_graduation

Nuorten rauhantyö ja toimeentulo kehitysyhteistyöohjelmamme kulmakiviä

Rauha, toimeentulo ja nuorten hyvinvointi kietoutuvat tiiviisti yhteen. Kehitysyhteistyöohjelmamme tavoitteena on parantaa paikallisia elinoloja ja valtauttaa nuorista aktiivisia toimijoita. Edistämällä nuorten toimeentulon mahdollisuuksia ja rauhantyön taitoja parannamme samalla nuorten yhteiskunnallista asemaa. Mutta maailman suurimpana nuorisojärjestönä tavoitteemme ovat pidemmällä: haluamme saada nuoret mukaan johtamaan yhteisöjensä kehitystä. Ohjelman keskiössä ovat haavoittuvassa asemassa olevat nuoret hauraissa olosuhteissa – ja se huomioi erityisesti nuoria naisia.

Nuorten rauhantyön ohjelma

Rauhantyön ohjelmalla vahvistetaan haavoittuvassa asemassa olevien nuorten kykyä ennaltaehkäistä ja käsitellä konflikteja. Paikallisen kontekstin ja yhteisöjen haasteet tunnistava toiminta vahvistaa myös YMCA-kumppaneiden asemaa maan kansalaisyhteiskunnassa.

Aktiviteeteilla tavoitellaan ohjelmakauden aikana 16  000 nuorta. Rauhantyössä hyödynnetään YK:n päätöslauselmaa 2250 ja elokuussa 2021 julkaistua Suomen – ja samalla maailman ensimmäistä, Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelmaa.

Etiopiassa ohjelmassa koulutetaan nuoria ihmisiä vertaisohjaajiksi vaikuttamistyössä, viestinnässä ja medialukutaidossa sekä elämäntaitojen alueella. Lisäksi paikallisyhteisöjen vanhimpia koulutetaan perinteisistä konfliktinratkaisumenetelmistä.

Gambiassa toteutettava rauhantyö keskittyy laittoman siirtolaisuuden ja sen yhteiskunnallisten seurausten ennaltaehkäisyyn panostamalla gambialaisnuorten tekemään vaikuttamistyöhön.

Keniassa rauhantyön ohjelman tavoitteena on parantaa nuorten valmiuksia omien näkemysten esiintuomisessa ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisessa, ja siten edistää nuorisomyönteistä politiikantekoa. Yhteistyössä Afrikan YMCA:n kanssa (Africa Alliance of YMCAs) keskitytään nuorten osallisuutta ja johtajuutta lisääviin koulutuksiin sekä tuetaan paikallisten YMCA-liikkeiden valmiuksia sekä vaikuttaa rauhanprosesseissa että järjestää niitä.

Libanonissa tuetaan ja koulutetaan paikallisia ja syyrialaisia pakolaisnuoria rauhanomaiseen yhteiseloon ja jännitteiden lieventämiseen.

Palestiinalaisalueilla Itä-Jerusalemin YMCA:n kanssa toteutettavassa ohjelmassa edistetään rauhaa ja oikeuksien toteutumista tukemalla naisten ja nuorten resilienssiä ja toimeentuloa.

Nuorten toimeentulon ohjelma

Toimeentulon ohjelman tavoitteena on vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevien nuorten resilienssiä ja lisätä heidän mahdollisuuksiaan kouluttautua ja löytää työtä. Ohjelman kokonaisuus on suunniteltu kunkin maan lähtökohdista tukemaan paikallisia nuoria ja heidän tarpeitaan. Aktiviteeteilla tavoitellaan yli 6000 nuorta ohjelmakauden aikana.

Etiopiassa konfliktialueilla asuvien ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorien toimeentulomahdollisuuksia lisätään ammatti- ja yrittäjyyskoulutuksella, työelämätaidoilla, yritysvalmennuksella ja mikrorahoituksella.

Gambiassa nuorten toimeentuloa tuetaan tarjoamalla ammatillista koulutusta ja yrittäjyysopintoja kotimaahan palautetuille siirtolaisnuorille sekä muuten haavoittuvassa asemassa oleville nuorille, naisille ja vammaisille henkilöille.

Keniassa toimeentulon ohjelmaa toteutetaan kahdessa ammattioppilaitoksessa Nairobissa ja Limurussa. Molemmissa nuorille tarjotaan eri alojen ammatillista koulutusta ja yrittäjyysvalmennusta. Limurussa pilotoidaan myös paikallisia viljelijöitä hyödyntävien ilmastoviisaiden viljelysmenetelmien opetusta. Yhteistyössä Afrikan YMCA:n kanssa ilmastoviisaan maatalouden oppeja Keniasta laajennetaan myös muiden maanosan YMCA-liikkeiden käyttöön.

Libanonissa työelämä- ja ammattitaitoja koulutetaan liikkuvan oppimisyksikön avulla erityisesti alueilla, joissa opiskelumahdollisuuksia ei ole muutoin tarjolla. Opetuksessa korostetaan yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja sosiaalisia innovaatioita.

Palestiinalaisalueilla edistetään erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien naisten ja nuorten selviytymistaitoja. Keskellä vaikeaa yhteiskunnallista kontekstia elävien ihmisten mahdollisuuksia parannetaan työllisyyttä edistävillä ammattikoulutuksilla ja psykososiaalista hyvinvointia lisäävällä tuella.

Englanninkielisen tiivistelmän Nuoret, rauha ja toimeentulo -kehitysyhteistyöohjelmastamme löydät täältä.

Youth, Peace and Livelihoods

YMCA toimii paikallisten kumppaneiden kanssa

Ohjelmaamme toteutetaan vuosina 2022–2025 kansallisten ja alueellisten YMCA-kumppaneiden kanssa Itä- ja Länsi-Afrikassa sekä Lähi-idässä. YMCA on kautta historiansa ollut kaupunkimaisen nuorisotyön edelläkävijä. Suuressa osassa maailman suurkaupunkeja on perinteikkäitä YMCA-liikkeitä, joilla on toista sataa vuotta kokemusta urbaaneista ilmiöistä, sekä kaupunkien tarjoamista yhteisöistä että niiden varjopuolista ja lieveilmiöistä. Paikallinen, aito läsnäolo tuo mukanaan syvää ja laajaa ymmärrystä nuorten tilanteesta. YMCA:n tarjoamat monipuoliset ohjelmat ja palvelut perustuvat juuri paikallisten nuorten tarpeisiin. Siksi toimimme aina kansainvälisissä hankkeissamme YMCA-kumppaneittemme kanssa.

Suomen YMCA:n Liitto on ulkoministeriön kumppani ja ohjelmaamme toteutetaan osana Suomen kehitysyhteistyörahoitusta.

UM_logo