YMCA:n yleiskokouksen ryhmäkuva ja ensimmäinen yhteinen toimintastrategia Visio 2030:n aloitus.

Visio 2030 – Työskentelemme kestävämmän maailman puolesta

Kansainvälinen YMCA-liike on luonut toimintastrategian, joka on yhdessä suunniteltu tiekartta kaikille YMCA-toimijoille ympäri maailmaa. Visio 2030 sisältää neljä toiminta-aluetta, jotka heijastelevat järjestömme tavoitteita. Strategia havainnollistaa panostamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin entistä kirkkaammin.

Strategian teemat ovat vahvasti toisiinsa sidoksissa. Toiminnan painopisteitä ovat yhteisön hyvinvointi, merkityksellinen työ, kestävä maapallo ja oikeudenmukainen maailma.

Paremmin voiva yhteisö voi tarjota mielekästä työtä, joka on yhdenvertaista ja kestävää. Mielekäs työ edistää yksilön ja yhteisön hyvinvointia sekä yhteiskunnallista vakautta. Maapallon kantokyvyn huomioiminen täytyy tehdä oikeudenmukaisella tavalla, yksiöiden ja yhteisöjen hyvinvointia sekä toimeentuloa edistäen.

Eri YMCA-toimijoilla on monia lähestymistapoja yhteisöjensä parissa tehtävässä työssä. Visio 2030 luo toiminnalle raamit, jotta YMCA:t voivat olla kaikessa moninaisuudessaan yhtenäisiä ja katsoa samaan suuntaan. Samalla voimme entistä paremmin kehittää toimintatapoja, jakaa parhaita käytänteitä ja työskennellä yhä vaikuttavammin.

 

Kannamme globaalia vastuuta nuorten hyvinvoinnista

Yhteinen visiomme on, että jokainen ihminen voi elää sopusoinnussa itsensä sekä ympäröivän yhteiskunnan ja maailman kanssa.

Yhteinen missiomme on luoda nuorille ja heidän yhteisöilleen mahdollisuuksia rakentaa oikeudenmukaista, kestävää, yhdenvertaista ja osallistavaa maailmaa, jossa jokainen voi kukoistaa fyysisesti, henkisesti ja hengellisesti.

Visio 2030 asettaa järjestömme tavoitteet rohkeasti korkealle. Samalla kuhunkin teemaan liittyvät tarkemmat tavoitteet, jotka ohjaavat työtä käytännönläheisemmin. Siinä, missä YMCA:n visio tavoittelee parempaa maailmaa, missio osoittaa konkreettisia keinoja sille, miten nuoria ja heidän yhteisöjään tuetaan tulevaisuuteen katsoen.

 

Visio 2030 on toimintaa käytännössä

Edistämme Visio 2030:n toimeenpanoa valtakunnallisesti ja tuemme paikallisyhdistyksiämme sen soveltamisessa kunkin toimintakenttään sopivalla tavalla. Tulevina vuosina yhtenäistämme kansallisen strategian Visio 2030:n kanssa.

Yhteisön hyvinvointia tuemme Camera obscura -mielikuvaseikkailun, Liikuntaetsivä-toiminnan ja paikallisyhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Mielekästä työtä edistämme kehitysyhteistyön keinoin viidessä maassa Afrikassa ja Lähi-idässä. Kestävää maapalloa rakennamme muun muassa globaalikasvatuksessa ja ilmasto-ohjelmassamme.

Keskeinen oikeudenmukaista maailmaa tukevan työmme viitekehyksistä on Nuoret, rauha ja turvallisuus -agenda. Nuorten rauhanviikon toiminta sekä yhteiskunnallisiin tapahtumiin osallistuminen ovat esimerkkejä käytännön työstä teeman edistämiseksi.

 

Lue Visio 2030-toimintastrategiasta lisää YMCA Maailmanliiton sivuilta. Sivut ovat englanniksi.