NUORTEN TYÖLLISTYMINEN

Paikallisyhdistyksemme tarjoavat nuorille tukea oman polun etsimisessä ja työ- tai opiskelupaikan löytämisessä.

HELSINGIN NMKY

Helsingin NMKY tarjoaa työpajoja, Y-Care etsivää nuorisotyötä ja starttitoimintaa sekä Toiminnan avulla työelämään -hankkeen nuorten työllistymisen tueksi.

YMCA TAMPERE

Tampereella Messissä tuetaan ja ohjataan nuoria heidän tarpeidensa mukaan.

TURUN NMKY

Turussa ohjataan nuoria kohtaamispaikka Toivon yhteydessä sekä maahanmuuttajapalveluiden parissa.

VANTAAN NMKY

Vantaalla nuorten työllistämistä tuetaan tarjoamalla lyhyitä työkeikkoja Workpilots-sovelluksen kautta sekä tarjotaan nuorille työharjoittelupaikkoja.