Palestiina

Länsirannalla asuvat palestiinalaiset kohtaavat miehityksen tuomia haasteita arjessaan. Itä-Jerusalemin YMCA:lla on vankka kokemus haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien kanssa toimimisesta, ja heidän kanssaan tehtävän yhteistyön avulla tuetaan kestäviä elinkeinoja, ihmisarvoista toimeentuloa sekä naisten aseman parantamista. Hankeeen avulla vahvistetaan myös nuorten sitoutumista rauhaan kansalaistoiminnan ja vaikuttamistyön keinoin.

Palestiinan yhteiskunta ja konteksti

Palestiinassa miehitys ja jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset vaikuttavat laajasti koko yhteiskuntaan. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat naiset, lapset ja nuoret sekä vammaiset henkilöt, joilla on muutoinkin rajallinen pääsy palveluihin. Myöskään heidän sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset oikeutensa eivät toteudu.

Uusi hanke Länsirannalla alkaa

Neljän vuoden hanke Itä-Jerusalemin YMCA:n kanssa Länsirannalla käynnistyi tammikuussa 2021. Hanke tukee kestäviä elinkeinoja, ihmisarvoista toimeentuloa ja naisten aseman parantamista sekä korostaa kansalaisyhteiskunnan roolia tavoitteiden toteutumisessa. Toiminta kohdistetaan erityisesti nuorille ja naisille tukemalla heidän psykososiaalista hyvinvointiaan, ammatillista koulutustaan ja taloudellista asemaansa. Joukossa on myös poliittista väkivaltaa kokeneita nuoria ja vammaisia henkilöitä. Hankkeella vahvistetaan nuorten sitoutumista rauhan edistämiseen kansalaistoiminnan ja vaikuttamistyön avulla. YMCA Peacemakers -nuoret pääsevät mukaan toimintaan jakamaan osaamistaan yhdessä palestiinalaisten nuorten kanssa ja oppimaan uutta muun muassa opintomatkojen kautta.

Tavoitteena rauha, koulutus ja toimeentulo

Hankkeen tavoitteena on tukea rauhaa ja oikeudenmukaista kehitystä lisäämällä haavoittuvien ryhmien mahdollisuuksia koulutukseen ja toimeentuloon. Toisena tavoitteena on vahvistaa nuorten sitoutumista rauhan edistämiseen kansalaistoiminnan ja vaikuttamistyön avulla (agents of positive change). Psykososiaalista tukea tarjoamalla varmistetaan, että hankkeeseen osallistujat saavat riittävät voimavarat työllistymiseen. Yksilö- ja ryhmämuotoisen tuen jälkeen voidaan aloittaa ammatillinen tai kuntouttava koulutus ja työelämätaitojen tukeminen. Hankkeen ensimmäinen vuosi (2021) keskittyy juuri näihin toimintoihin.

Hankkeen budjetti vuosille 2021–2024 on 767 000 euroa.

PALESTIINA

Palestiinalaisalueet

Pinta-ala: 6 220 km2
Asukasmäärä: 5,159 miljoonaa
Pääkaupungit: Ramallah ja Itä-Jerusalem
Uskonnot: islam, pieni kristitty vähemmistö
Virallinen kieli: arabia
Kumppani: East Jerusalem YMCA (EJ-YMCA)

Hankevastaavan yhteystiedot:
Kansainvälisen työn suunnittelija Daniela Miller, daniela.miller@ymca.fi +358 400 688 650

UM_logo