Palestiina

Länsirannalla asuvat palestiinalaiset kohtaavat arjessaan miehityksen tuomia vaikeuksia. Itä-Jerusalemin YMCA:n kanssa toteutettavan yhteistyön avulla tuetaan kestäviä elinkeinoja, ihmisarvoista toimeentuloa sekä naisten aseman parantamista. Ohjelmalla vahvistetaan myös nuorten sitoutumista rauhaan kansalaistoiminnan ja vaikuttamistyön keinoin.

Palestiinan yhteiskunta ja konteksti

Palestiinassa miehitys ja jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset vaikuttavat laajasti koko yhteiskuntaan. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat naiset, lapset ja nuoret sekä vammaiset henkilöt, joilla on muutoinkin rajallinen pääsy palveluihin. Ihmisoikeuksien lisäksi myös palestiinalaisten sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset oikeudet jäävät toteutumatta ympäristössä, jossa sosioekonominen kriisi ajaa yhteiskuntaa äärirajoille.

Itä-Jerusalemin YMCA

East Jerusalem YMCA:llä (EJ YMCA) on erilaisia ​​ohjelmia, joista suurin ja laajimmin toteutettavin on kuntoutusohjelma (Rehabilitation Programme). Kuntoutusohjelma perustettiin vuonna 1989 tarjoamaan laadukkaita kuntouttavia palveluita nuorille, jotka loukkaantuivat ensimmäisen intifadan eli kansannousun aikana. Ohjelman tavoitteena oli saada nuoret integroitumaan uudelleen yhteiskuntaan, jotta he voivat jatkaa elämäänsä parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjelmalla on sen perustamisesta lähtien pyritty saamaan vammaisia ​​ja poliittisen väkivallan seurauksena traumatisoituneita henkilöitä integroitumaan uudelleen yhteiskuntaan. Suomen YMCA:n Liiton kehitysyhteistyöohjelma tukee osaltaan juuri kuntoutusohjelman toimintaa.    

Tavoitteena rauhanomainen kehitys

Toiminta tukee kestäviä elinkeinoja, ihmisarvoista toimeentuloa ja naisten aseman parantamista sekä korostaa kansalaisyhteiskunnan roolia tavoitteiden toteutumisessa. Ohjelman yhtenä tavoitteena on vahvistaa nuorten sitoutumista rauhan edistämiseen kansalaistoiminnan ja vaikuttamistyön avulla (agents of positive change). Joukossa on myös poliittista väkivaltaa kokeneita nuoria ja vammaisia henkilöitä. Aktiiviset nuoret perustavat YMCA Peacemakers –ryhmiä Hebronissa, Nabluksessa ja Jeninissä. Ryhmissä nuoret oppivat lisää itsestään, oikeuksistaan ja vaikuttamismahdollisuuksistaan. Vuosittain ryhmissä valitaan yksi yhteisöaloite, jonka nuoret toteuttavat yhdessä omassa kaupungissaan.  

Psykososiaalista tukea ja toimeentuloa

Toimintaa kohdennetaan erityisesti nuorille ja naisille tukemalla heidän psykososiaalista hyvinvointiaan, ammatillista koulutustaan ja taloudellista asemaansa. Psykososiaalista tukea tarjoamalla varmistetaan, että hankkeeseen osallistujat saavat riittävät voimavarat työllistymiseen. Yksilö- ja ryhmämuotoisen tuen jälkeen voidaan aloittaa ammatillinen tai kuntouttava koulutus ja työelämätaitojen tukeminen.  

Suhaib ja Siraj, YMCA Peacemakers youth in Palestine

Psykososiaalista tukea ja yhteisöaloitteita Länsirannalla

PALESTIINA

Palestiinalaisalueet

Pinta-ala: 6 220 km2
Asukasmäärä: 5,159 miljoonaa
Pääkaupungit: Ramallah ja Itä-Jerusalem
Uskonnot: islam, pieni kristitty vähemmistö
Virallinen kieli: arabia
Kumppani: East Jerusalem YMCA (EJ-YMCA)

Hankevastaavan yhteystiedot:
Kansainvälisen työn suunnittelija Daniela Miller, daniela.miller@ymca.fi +358 400 688 650

UM_logo