Libanon

Kriisien koettelemassa Libanonissa jopa neljäsosa väestöstä on pakolaisia. YMCA on saavuttanut maassa vakaan ja arvostetun aseman, jonka turvin se pystyy toimimaan erilaisten jännitteiden keskellä. Luomalla tasa-arvoisia toimeentulon ja osallistumisen mahdollisuuksia rakennamme siltoja turvallisempaan tulevaisuuteen.

Konteksti

Libanonissa tilanne on monin tavoin haastava. Tällä hetkellä maan poliittinen ilmapiiri on epävakaa ja jännitteet libanonilaisten ja syyrialaisten ihmisten välillä ovat suuria. Naapurimaasta Syyriasta arvioidaan maassa olevan noin 1,5 miljoonaa pakolaista ja pakolaisten osuus on väkilukuun suhteutettuna maailman suurin, jopa neljäsosa. Tämä on ajanut valmiiksi hauraan yhteiskunnan kestämättömään tilanteeseen.  

Taloudellinen tilanne – jatkuvasti kiihtyvä inflaatio ja pankkijärjestelmän romahtaminen – ovat lisänneet jännitteitä entisestään. Kiihtyvä inflaatio on ajanut yhä useampia libanonilaisia köyhyysrajan alapuolelle. Muun muassa kova kilpailu työpaikoista on omiaan lisäämään jännitteitä ihmisryhmien välillä. Hyperinflaatio ja polttoainepula ovat vaikuttaneet palveluiden ja hyödykkeiden saatavuuteen, elinoloihin ja koko yhteiskunnan toimintaan. 

 Koronaviruspandemia ja Beirutin tuhoisa satamaräjähdys vuonna 2020 ovat yhä kiihdyttäneet maan monia haasteita. Lisäksi sota Ukrainassa on tuonut lisää epävakautta maan ruokaturvaan ja energiansaantiin.  

 YMCA:n työlle Libanonissa on entisestään suurempi tarve.

Kumppani

YMCA Lebanon on perustettu vuonna 1919. Libanonin YMCA:n työ keskittyy terveyteen, ympäristöön, koulutukseen, toimeentuloon sekä kansalais- ja demokratiatyöhön.  Työtä tehdään ympäri maata. 

Suomen ja Libanonin YMCA:n yhteistyö alkoi vuonna 2016. Nykyinen, nyt osana Suomen YMCA:n Liiton kehitysyhteistyöohjelmaa tehtävä, työ alkoi vuonna 2017 ja jatkui uuden hankkeen myötä vuonna 2021.

Rauhantyön ohjelma

Työn tavoitteena on vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevien libanonilaisten sekä syyrialaisten nuorten valmiuksia toimia rauhanrakentajina. Työllä rakennetaan siltoja nuorten välillä vahvistamalla rauha- ja turvallisuusajattelua sekä luomalla ymmärrystä yhteiskunnallisesta muutoksesta ja vaikuttamisen keinoista. Nuoret oppivat rauhantyön taitoja muun muassa erillisillä rauhan rakentamiseen keskittyvillä leireillä.  

 Paikallisten kansalaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen on tärkeässä roolissa libanonilaisten ja syyrialaisten nuorten tarpeisiin vastaamisessa.

Nuorten toimeentulon ohjelma

Nuorten toimeentuloedellytyksiä vahvistetaan monin eri keinoin. Nuoret saavat muun muassa elämäntaito- ja ammattikoulutusta. Ammattikoulutusta tarjotaan ravintola-alalla (ruoan valmistus ja tarjoilu) sekä terveydenhuollossa (hoitoavustaja). Koulutuksen jälkeen nuoria tuetaan työpaikan löytämisessä ja työllistymisessä.  

 Ammattikoulutukselle on Libanonissa suuri tarve, sillä vuoden 2020 jälkeen maasta on muuttanut pois noin 400 000 korkeakoulutettua ihmistä.  

Nuorten toimeentuloa tuetaan myös yrittäjyyskoulutuksen avulla. Yrittäjyyskoulutuksessa hyödynnetään niin sanottua mobile learning unitia, jonka avulla nuoret voivat osallistua verkkokursseille. Tällä vahvistetaan nuorten kapasiteettia oman yrityksen perustamisessa.

Dima Alameddine S

Kriisien koettelemassa Libanonissa kaivataan YMCA:n rauhankoulutuksia

Lebanon

Libanon

Pinta-ala: 10 400 km2 (vrt. Uudenmaan pinta-ala ilman vesistöjä 9100 km2)
Asukasmäärä: 6,8 miljoonaa, josta arviolta 1,5 miljoonaa on syyrialaisia pakolaisia
Pääkaupunki: Beirut
Virallinen kieli: arabia
Uskonnot: Libanonin perustuslaki tunnistaa virallisesti 18 uskontokuntaa, joilla on maassa suuri yhteiskunnallinen ja poliittinen merkitys. Suurimmat uskonnot ovat islam ja kristinusko.
Kumppani: YMCA Lebanon

Hankevastaavan yhteystiedot:
Hankesuunnittelija Liisa Nerg, liisa.nerg@ymca.fi +358 40 128 3807

UM_logo