Libanon

Kriisien koettelemassa Libanonissa jopa neljäsosa väestöstä on pakolaisia. YMCA on saavuttanut maassa vakaan ja arvostetun aseman, jonka turvin se pystyy toimimaan erilaisten jännitteiden keskellä. Luomalla tasa-arvoisia toimeentulon ja osallistumisen mahdollisuuksia rakennamme siltoja turvallisempaan tulevaisuuteen.

Lyhyesti Libanonista

Vuonna 2011 alkanut ja suursodaksi kärjistynyt Syyrian konflikti on järisyttänyt Lähi-idän maita. Syyrian naapurimaassa Libanonissa arvioidaan yhä olevan noin 1,5 miljoonaa syyrialaista pakolaista. Väkilukuun suhteutettuna pakolaisten osuus väestöstä onkin Libanonissa maailman suurin. Valmiiksi hauras yhteiskunta ajautui nopeasti kestämättömään tilanteeseen.

Syksystä 2019 alkaen pitkittynyt kriisi Libanonissa on vaikeutunut entisestään. Libanon on kärsinyt huonosta infrastruktuurista ja peruspalveluiden puutteesta maan sisällissodasta lähtien. Mutta syöksyvä talous yhdistettynä ennennäkemättömään poliittiseen levottomuuteen on ajanut hallinnon umpikujaan ja lähes puolet libanonilaisista köyhyysrajan alapuolelle. Edellä mainitut tekijät ovat osaltaan lisänneet jännitteitä syyrialaispakolaisia kohtaan. Koronavirus ja Beirutin tuhoisa satamaräjähdys ovat yhä kiihdyttäneet maan monia haasteita. Vaikka pääkaupungin jälleenrakennustyöt saatiin nopeasti vauhtiin onnettomuuden jälkeen, Beirutin pääsy takaisin jaloilleen on ollut kuitenkin hyvin haasteellista.

Yhteistyö jatkuu

Suomen ja Libanonin YMCA:n yhteistyö alkoi vuonna 2016. Vuosina 2021–2024 toteutettavalla jatkohankkeella vastataan uusiin haasteisiin kahdella tavalla. Yhtäältä nuorten toimeentuloa tuetaan ammatillisen koulutuksen, työelämävalmiuksien sekä yrittäjyystaitojen avulla. Toisaalta yhteiskunnallisia ja sosiaalisia jännitteitä pyritään hillitsemään lisäämällä tietoisuutta yhteiskunnallisen muutoksen sekä rauhanomaisen toiminnan keinoista. YMCA Peacemakers -toiminta rakentaa siltoja ja monikulttuurisia oppimiskokemuksia Libanonin, Syyrian ja Suomen nuorten välille.

Valmiuksia tulevaisuuteen

Tavoitteena on vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevien libanonilaisten sekä syyrialaisten nuorten toimeentulomahdollisuuksia ja valmiuksia toimia rauhanrakentajina. Toiminnalla pyritään tukemaan 1300:a nuorta kiinnittäen erityistä huomiota nuorten naisten ja vammaisten nuorten osallistumiseen.

Hanketta toteutetaan Beirutissa ja Bekaan laaksossa, myös alueiden pakolaisleireillä. Lisäksi hankkeella pyritään vahvistamaan raja-alueilla toimivien syyrialaisten kansalaisjärjestöjen toimintakykyä. Tavoitteena on tukea järjestöjä kotimaahan palaavien pakolaisten vastaanotossa ja mahdollisuuksissa tarjota heille palveluita Syyriassa.

Hankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2021–2024 on 778 000 euroa.

Lebanon

Libanon

Pinta-ala: 10 400 km2 (vrt. Uudenmaan pinta-ala ilman vesistöjä 9100 km2)
Asukasmäärä: 6,8 miljoonaa, josta arviolta 1,5 miljoonaa on syyrialaisia pakolaisia
Pääkaupunki: Beirut
Virallinen kieli: arabia
Uskonnot: Libanonin perustuslaki tunnistaa virallisesti 18 uskontokuntaa, joilla on maassa suuri yhteiskunnallinen ja poliittinen merkitys. Suurimmat uskonnot ovat islam ja kristinusko.
Kumppani: YMCA Lebanon

Hankevastaavan yhteystiedot:
Kansainvälisen työn asiantuntija Milla Mäkinen, milla.makinen@ymca.fi +358 40 867 1609

UM_logo