Nuorten rauhanpalkinto on tunnustuspalkinto nuorilta nuorille ja tuo näkyväksi heidän pieniä ja suuria rauhantekojaan. Rauhanpalkinto myönnetään 29-vuotiaalle tai nuoremmalle henkilölle tai nuorten parissa toimivalle yhteisölle, joka on toiminnallaan tukenut rauhaa.

Nuorten rauhanteot

Rauha ymmärretään kokonaisvaltaisena, siksi myös rauhantyö voi näyttäytyä monin tavoin. Rauhantyötä on ristiriitojen ratkominen, suvaitsevaisuuden lisääminen, vaikuttamistyö, yhteiseloa edistävät teot arjessa. Rauhantekijä voi olla nuori vaikuttaja, sovittelija, vertaisohjaaja, rinnalla kulkija. Rauhantekoja voivat olla vapaaehtoistyö, syrjinnän ja yksinäisyyden vähentäminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen, eri ryhmien väliseen vuoropuheluun osallistuminen, turvallisten tilojen luominen. Rauhaa voi rakentaa arjessa, kouluissa, kodeissa, maailmalla tai mediassa, lähellä tai kaukana.

 

Nuorten rauhanpalkinto

Palkinto on tunnustus tehdystä työstä. Sen arvo on 2000 euroa. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi. Se jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2019.

 

Palkinnon tausta

Suomi on viime vuosikymmenen aikana korostanut vahvasti nuorten roolia rauhaa ja turvallisuutta koskevissa keskusteluissa. YK:n turvallisuusneuvoston joulukuussa 2015 hyväksymä päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus sai alkunsa suomalaisen järjestökentän aloitteesta vuonna 2011. Suomi aloitti lisäksi päätöslauselman kansallisen toimeenpano-ohjelman valmistelun ensimmäisenä valtiona vuonna 2018. Suomen aloitteesta Nuoret, rauha ja turvallisuus -ohjelma nostettiin samana vuonna myös maailman suurimman nuorisojärjestön YMCA:n työn keskiöön.

 

Miksi rauhanpalkinto

Päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus edustaa uudenlaista ajattelutapaa, sillä se korostaa nuorten toimijuutta ja tuo esiin heidän merkityksellisen asemansa aktiivisina rauhantekijöinä. Päätöslauselman hengessä me Suomen YMCA:n liitossa ajattelemme, että tukemalla nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tuemme parhaiten myös turvallisten ja rauhanomaisten yhteiskuntien toteutumista.

 

Palkinnonjaon aikataulu ja palkintoraati

Nuorten rauhanpalkinnon valinta suoritetaan jälleen vuoden 2021 syksyllä. Esityksen palkinnonsaajasta valmistelee raati, jossa ovat edustettuna maan suurimmat nuorisojärjestöt Allianssi, YK-nuoret, Changemaker-verkosto, Nuori Kirkko, Kynnys ry. ja YMCA. Palkinnon myöntämistilaisuus on edelliskerran tavoin Hanno Möttölä -gaala Helsingin NMKY:llä marraskuussa 2021. Palkintotilaisuus voidaan järjestää myös etäyhteydellä pandemiatilanteen niin vaatiessa.

 

Palkinnon suojelija

Palkinnon suojelijana toimii EU-komissaari Jutta Urpilainen. Urpilainen on pitkään toiminut yhteiskunnallinen vaikuttaja, entinen kansanedustaja, valtiovarainministeri ja hän työskennellyt ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana. EU-komissaarina hän vastaa EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista. Hän on työllään edistänyt Suomen aktiivista roolia Nuoret, rauha & turvallisuus -teemassa. Hän on vaikuttanut aktiivisesti useissa nuorisojärjestöissä ja osallistunut myös YMCA:n kansainväliseen toimintaan 1990-luvulla.

 
Palkinnon myöntäjä YMCA

Rauhantyöllä on YMCA:ssä pitkä perinne. Nuorten hyvinvointi ja rauhanomaisen ja mielekkään toiminnan tarjoaminen on ollut pyrkimyksenämme YMCA:n perustamisvuodesta 1844 lähtien. Nuoret ovat edelleen tärkein kohderyhmämme sukupuoleen, etniseen taustaan, uskontoon, terveydentilaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. YMCA toimii 120:ssä maassa ja tavoittaa yli 60 miljoonaa ihmistä. Suomessakin olemme työskennelleet jo yli 130 vuotta.

Historian saatossa YMCA:n piirissä toimineille henkilöille on myönnetty kolme Nobelin rauhanpalkintoa. YMCA:t kansainväliseksi liikkeeksi yhdistänyt ja myöhemmin Punaisen Ristin perustanut Henry Dunant, rauhantyön edelläkävijä John R. Mott ja Presidentti Martti Ahtisaari ovat kaikki rakentaneet oman rauhantyönsä perustukset juuri YMCA:ssä.

 

YMCA:n rauhantyö Suomessa ja maailmalla

YMCA:n Maailmanliitto edustaa koko järjestöä kansainvälisillä rauhanfoorumeilla: YMCA:lla on kumppanuusstatus YK:n pakolaisjärjestössä, neuvoa-antava asema YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa, tarkkailija-asema kansainvälisessä siirtolaisuusjärjestössä sekä yhteistyötä YK:n ihmisoikeusneuvoston, UNICEF:in ja UNESCO:n kanssa. YMCA:n paikallisyhdistykset ympäri maailmaa ovat vakaita ja riippumattomia kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja toteuttavat ruohonjuuritason rauhantyötä kaikissa ohjelmissaan. YMCA:n ohjelmat kattavat nykyisin kaikki 17 YK:n Kestävän kehityksen tavoitetta (SDG).

Suomessa toteutamme ammattitaitoista ja monipuolista nuorisotyötä yli 30:ssä paikallisyhdistyksessä. Lisäksi Suomen YMCA:n liitto on ulkoministeriön hanketukijärjestönä kasvattanut kansainvälistä työtään ja laajentanut kehitysyhteistyöhankkeitaan neljään maahan: Tänä vuonna käynnistyivät uudet hankkeet Palestiinassa, Libanonissa ja Keniassa; Gambiassa kaksi vuotta sitten alkanut hanke puolestaan jatkuu. Suomen YMCA:n liitto toimii kehittyvissä maissa yhdessä paikallisten YMCA-kumppaneittensa kanssa. Kaikissa kansainvälisissä hankkeissamme yhteisenä nimittäjänä on nuorten ihmisten toimeentulo ja työllistyminen sekä kantavana teemana rauhantyö. Myös kotimaassa ja ulkomailla toteutettavissa vapaaehtoisten oppimisympäristöissä tarjotaan nuorille mahdollisuus kehittää potentiaaliaan rauhanrakentajina.