Peace

Nuorten rauhanpalkinto 2024

Nuorten rauhanpalkinto on tunnustuspalkinto nuorilta nuorille ja tuo näkyväksi heidän rauhantekojaan. Suomen NMKY:n Liitto jakaa Nuorten rauhanpalkinnon syyskuussa 2024 kolmatta kertaa.

Saimme 171 ehdotusta Nuorten rauhanpalkinnonsaajaksi

Nuorta rauhanpalkittavaa saattoi ehdottaa 22.4–2.6.2024. Saimme määräaikaan mennessä kokonaiset 171 hienoa ehdotusta! Palkittavan tuli olla 29-vuotias tai sitä nuorempi henkilö tai nuorten parissa toimiva yhteisö. Etsimme rauhanrakentajaa, joka toimii omassa arjessa, kouluissa, kodeissa, meillä, maailmalla tai mediassa. Palkittavaa voi ehdottaa kuka vain yksityisistä ihmisistä järjestöihin.

Valinnan ehdotettujen rauhantekijöiden joukosta tekee kotimaisista nuorisojärjestöistä koostuva raati, jossa mukana ovat Allianssi, YK-nuoret, Changemaker-verkosto, Lasten ja nuorten keskus, Kynnys ry ja NMKY/YMCA.

Rauhanpalkinnon saaja julkistetaan 19.9.2024. Suomen NMKY:n Liitto ja ulkoministeriön rauhanvälityskeskus järjestävät yhteistyössä paneelikeskustelun osana Nuorten rauhanviikon ohjelmatarjontaa. Keskustelun jälkeen jaetaan YMCA:n Nuorten rauhanpalkinto.

Palkinnon suojelijana toimii EU-komissaari Jutta Urpilainen.

Miksi tarvitsemme Nuorten rauhanpalkinnon

Nuorten rauhanpalkinto on tunnustuspalkinto nuorille rauhantekijöille ja heidän tekemälleen pitkäjänteiselle työlle. Nuoret työskentelevät rauhan edistämiseksi lukemattomin tavoin niin ruohonjuuritasolla kuin rakenteisiin vaikuttamalla, mutta nuorten valtava panos rauhanrakennuksessa jää usein vähälle huomiolle. Nuoret rakentavat rauhaa muun muassa ihmisoikeuksista tietoa lisäämällä ja solidaarisuuteen kannustamalla, luottamusta rakentamalla ja ristiriitoja sovittelemalla.

Yhtenä maailman suurimmista nuorisojärjestöistä haluamme tuoda esiin, että tukemalla nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tuemme parhaiten myös turvallisten ja rauhanomaisten yhteiskuntien toteutumista.

 

Palkinnon taustalla YK:n päätöslauselma

Suomi julkaisi maailman ensimmäisen Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman (2021–2024), joka pyrkii vahvistamaan nuorten roolia rauhanrakennuksessa sen kaikilla tasoilla kansalaisten omasta toiminnasta kansainväliseen yhteistyöhön.

Nuoret, rauha ja turvallisuus -agenda, toimintaohjelman ja samannimisen, vuonna 2015 hyväksytyn YK-päätöslauselman  kokonaisuus, velvoittaa kaikki YK:n jäsenvaltiot kehittämään menetelmiä, joilla vahvistetaan nuorten osallisuutta rauhan rakentamisessa. Suomen aloitteesta Nuoret, rauha ja turvallisuus -ohjelma nostettiin myös kansainvälisen YMCA-liikkeen työn keskiöön.

 

Palkinnon suojelija

Palkinnon suojelija, komissaari Jutta Urpilainen on pitkään toiminut yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän on entinen kansanedustaja ja valtiovarainministeri ja on työskennellyt ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana. EU-komissaarina hän vastaa EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista.

Toimiessaan ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana Jutta Urpilaisen tehtävissä painottui nuorten toimijuuden voimistaminen rauhanprosesseissa. Myös EU-komissaarina Jutta Urpilainen on kiinnittänyt erityishuomiota nuoriin. Hän on nimittänyt kansainvälisten kumppanuuksien Youth Sounding Board -johtokunnan, nuorista koostuvan asiantuntijaelimen, joka arvioi EU:n ulkosuhdetoimien suunnittelua ja toteutusta kumppanimaissa. Lisäksi hän nimittää itselleen vuosittain nuoren neuvonantajan sekä on tuonut toistuvasti esiin, kuinka tärkeä eurooppalaisessa päätöksenteossa on huolehtia nuoren sukupolven äänen kuulumisesta.

Komissaari on vaikuttanut aktiivisesti useissa nuorisojärjestöissä ja osallistunut itse kansainvälisen YMCA:n toimintaan 1990-luvulla.

 

Rauhantyömme Suomessa

Suomen NMKY:n Liitto on YMCA-liikkeen suomalainen kattojärjestö ja ulkoministeriön ohjelmatukijärjestö ja toteuttaa Nuoret, rauha ja toimeentulo -kehitysyhteistyöohjelmaa yhdessä YMCA-kumppaneidensa kanssa kuudessa maassa. Ohjelmamme perustuu paikallisten määrittämiin prioriteetteihin sekä nuoria kipeästi koskettaviin haasteisiin. Sen läpileikkaavana teemana on nuorten tekemän rauhantyön ja toimijuuden vahvistaminen. Myös kotimaassa ja ulkomailla toteuttamamme vapaaehtoistyö tarjoaa nuorille mahdollisuuden kehittää potentiaaliaan rauhanrakentajina.

 

YMCA:n rauhantyö maailmalla

Nuorten hyvinvointi ja yhteisöllisen ja rauhanomaisen toiminnan tarjoaminen on ollut tavoitteemme YMCA:n perustamisesta lähtien. Järjestössämme toimineille henkilöille on myönnetty kolme Nobelin rauhanpalkintoa: YMCA:n kansainväliseksi liikkeeksi yhdistänyt ja myöhemmin Punaisen Ristin perustanut Henry Dunant, rauhantyön edelläkävijä John R. Mott ja presidenttimme Martti Ahtisaari ovat kaikki kasvaneet rauhanrakentajiksi YMCA:n suojissa.

YMCA:n Maailmanliitto edustaa YMCA-liikettä  kansainvälisillä rauhanfoorumeilla, sillä järjestöllämme on kumppanuusstatus YK:n pakolaisjärjestössä, neuvoa-antava asema YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa, tarkkailija-asema kansainvälisessä siirtolaisuusjärjestössä sekä yhteistyötä YK:n ihmisoikeusneuvoston, UNICEF:in ja UNESCO:n kanssa. YMCA:n paikallisyhdistykset ympäri maailman ovat vakaita, aktiivisia ja sitoutumattomia kansalaisyhteiskunnan toimijoita, jotka toteuttavat ruohonjuuritason rauhantyötä kaikissa ohjelmissaan. Kansainvälisen YMCA-liikkeen uusi Visio 2030 -strategia ja ohjelmat kattavat nykyisin kaikki 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta.

Ehdota palkittavaa!

Camilla Ojala_Nuorten rauhanpalkintoehdokas

Suomen NMKY:n Liitto on jakanut Nuorten rauhanpalkintoa vuodesta 2019. Rauhanpalkinto on myönnetty aiemmin Let's get global -ryhmälle ja Camilla Ojalalle.