Peace

Nuorten rauhanpalkinto

Nuorten rauhanpalkinto on tunnustuspalkinto nuorilta nuorille ja tuo näkyväksi heidän rauhantekojaan. Suomen NMKY:n Liitto jakaa Nuorten rauhanpalkinnon syyskuussa 2024 kolmatta kertaa.

Miksi tarvitsemme Nuorten rauhanpalkinnon

Nuorten rauhanpalkinto on tunnustuspalkinto nuorille rauhantekijöille ja heidän tekemälleen pitkäjänteiselle työlle. Rauhanpalkinnon tavoitteena on tehdä näkyväksi nuorten merkittäviä rauhantekoja, sillä nuorten valtava panos rauhanrakennuksessa jää liian usein vähälle huomiolle. Nuoret työskentelevät rauhan edistämiseksi lukemattomin tavoin niin ruohonjuuritasolla kuin rakenteisiin vaikuttamalla. Nuoret rakentavat rauhaa muun muassa ihmisoikeuksista tietoa lisäämällä ja solidaarisuuteen kannustamalla, luottamusta rakentamalla ja ristiriitoja sovittelemalla. He toimivat päivittäin julkisilla areenoilla ja omassa arjessa, meillä ja maailmalla.

Maailman suurimpana nuorisojärjestönä haluamme tuoda lisäksi esiin, että tukemalla nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tuemme parhaiten myös turvallisten ja rauhanomaisten yhteiskuntien toteutumista.

 

 

Nuorta rauhantekijää haetaan avoimella haulla

Nuorta rauhanpalkittavaa voi ehdottaa erikseen avattaman lomakkeen kautta 22.4–2.6.2024. Palkittavan tulee olla alle 30-vuotias nuori tai nuorten parissa toimiva yhteisö. Palkittavaa voi ehdottaa kuka vain yksityistä ihmisistä järjestöihin.

Esityksen Nuorten rauhanpalkinnon 2024 saajasta valmistelee kesäkuussa 2024 tehtävään valittava palkintoraati. Aiempina vuosina tehtävään on valittu edustus merkittävistä kotimaisista nuorisojärjestöistä Allianssista, YK-nuorista, Changemaker-verkostosta, Lasten ja nuorten keskuksesta, Kynnys ry:ltä ja YMCA:stä.

Kerromme kampanjan kuluessa palkintoehdokkaiden joukosta poimimistamme nuorista ja heidän vaikuttavasta rauhantyöstään verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavillamme. Rauhanpalkinnon saaja julkistetaan Nuorten rauhanviikolla syyskuussa 2024 kansainvälisen rauhanpäivän kynnyksellä.

 

 

Palkinnon taustalla YK:n päätöslauselma ja YMCA:n perinteet

Suomi on viimeisen vuosikymmenen aikana korostanut tiiviisti nuorten roolia rauhaa ja turvallisuutta koskevissa keskusteluissa. Suomi julkaisi maailman ensimmäisen Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman (2021–2024), joka pyrkii vahvistamaan nuorten roolia rauhanrakennuksessa sen kaikilla tasoilla kansalaisten omasta toiminnasta kansainväliseen yhteistyöhön. Toimintaohjelma syntyi yhdessä nuorten aktiivien ja nuorisojärjestöjen, tutkijoiden ja valtionhallinnon yhteisenä ponnistuksena. Suomen NMKY:n Liitto oli mukana ohjelman valmistelussa sen kaikissa vaiheissa. Toimintaohjelma perustuu YK:n turvallisuusneuvoston joulukuussa 2015 hyväksymään samannimiseen päätöslauselmaan. Näiden kokonaisuus, Nuoret, rauha ja turvallisuus -agenda, velvoittaa kaikki YK:n jäsenvaltiot kehittämään menetelmiä, joilla vahvistetaan nuorten osallisuutta rauhan rakentamisessa. Suomen aloitteesta Nuoret, rauha ja turvallisuus -ohjelma nostettiin myös kansainvälisen YMCA-liikkeen työn keskiöön.

Rauhantyöllä on YMCA:ssä pitkä ja vahva perinne. Nuorten hyvinvointi ja yhteisöllisen ja rauhanomaisen toiminnan tarjoaminen on ollut tavoitteemme YMCA:n perustamisvuodesta 1844 lähtien. Nuoret ovat vuonna 2024 yhä tärkein kohderyhmämme sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen tai kansalliseen taustaan, uskontoon tai vakaumukseen, terveydentilaan tai sosioekonomiseen taustaan katsomatta. Nuorisojärjestömme toimii 120 maassa ja tavoittaa yli 60 miljoonaa ihmistä. Suomessa olemme työskennelleet lähes 140 vuotta.

Historian saatossa YMCA:n piirissä toimineille henkilöille on myönnetty kolme Nobelin rauhanpalkintoa. Järjestön kansainväliseksi liikkeeksi yhdistänyt ja myöhemmin Punaisen Ristin perustanut Henry Dunant, rauhantyön edelläkävijä John R. Mott ja presidenttimme Martti Ahtisaari ovat kaikki kasvaneet rauhanrakentajiksi YMCA:n suojissa.

 

 

Palkinnon suojelija

Palkinnon suojelijana on toiminut vuosina 2019 ja 2022 EU-komissaari Jutta Urpilainen. Urpilainen on pitkään toiminut yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän on entinen kansanedustaja ja valtiovarainministeri ja on työskennellyt ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana. EU-komissaarina hän vastaa EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista.

Toimiessaan ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana Jutta Urpilaisen tehtävissä painottui nuorten toimijuuden voimistaminen rauhanprosesseissa. Myös EU-komissaarina Jutta Urpilainen on kiinnittänyt erityishuomiota nuoriin. Hän on nimittänyt kansainvälisten kumppanuuksien Youth Sounding Board -johtokunnan, nuorista koostuvan asiantuntijaelimen, joka arvioi EU:n ulkosuhdetoimien suunnittelua ja toteutusta kumppanimaissa. Lisäksi hän nimittää itselleen vuosittain nuoren neuvonantajan sekä on tuonut toistuvasti esiin, kuinka tärkeä eurooppalaisessa päätöksenteossa on huolehtia nuoren sukupolven äänen kuulumisesta.

Komissaari on vaikuttanut aktiivisesti useissa nuorisojärjestöissä ja osallistunut itse kansainvälisen YMCA:n toimintaan 1990-luvulla.

 

 

YMCA:n rauhantyö Suomessa ja maailmalla

Suomen NMKY:n Liitto on YMCA-liikkeen suomalainen kattojärjestö ja tukee YMCA:n kotimaisten paikallisyhdistysten monipuolista nuorisotyötä yli 30 paikkakunnalla. Suomen NMKY:n Liitto on ulkoministeriön ohjelmatukijärjestö ja toteuttaa Nuoret, rauha ja toimeentulo -kehitysyhteistyöohjelmaa yhdessä YMCA-kumppaneidensa kanssa viidessä maassa: Etiopiassa, Gambiassa, Keniassa, Libanonissa ja Palestiinassa. Ohjelmamme tarjoaa ammatillisia ohjelmia ja psykososiaalisia palveluita, jotka perustuvat paikallisten määrittämiin prioriteetteihin sekä nuoria kipeästi koskettaviin kysymyksiin ja haasteisiin. Koko ohjelmamme läpileikkaavana teemana on nuorten tekemän rauhantyön ja toimijuuden vahvistaminen. Myös kotimaassa ja ulkomailla toteuttamamme vapaaehtoistyö tarjoaa nuorille mahdollisuuden kehittää potentiaaliaan rauhanrakentajina.

YMCA:n Maailmanliitto edustaa YMCA-liikettä  kansainvälisillä rauhanfoorumeilla: YMCA:lla on kumppanuusstatus YK:n pakolaisjärjestössä, neuvoa-antava asema YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa, tarkkailija-asema kansainvälisessä siirtolaisuusjärjestössä sekä yhteistyötä YK:n ihmisoikeusneuvoston, UNICEF:in ja UNESCO:n kanssa. YMCA:n paikallisyhdistykset ympäri maailman ovat vakaita, aktiivisia ja puoluepoliittisesti sitoutumattomia kansalaisyhteiskunnan toimijoita, jotka toteuttavat ruohonjuuritason rauhantyötä kaikissa ohjelmissaan. Kansainvälisen YMCA-liikkeen uusi Visio 2030 -strategia ja ohjelmat kattavat nykyisin kaikki 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta.

Camilla Ojala_Nuorten rauhanpalkintoehdokas

Suomen NMKY:n Liitto on jakanut Nuorten rauhanpalkintoa vuodesta 2019. Rauhanpalkinto on myönnetty aiemmin Let's get global -ryhmälle ja Camilla Ojalalle.