Gambia

Muodoltaan ja sijainniltaan ainutlaatuinen Gambia on pinta-alaltaan yksi Afrikan pienimmistä valtioista. Se on miltei kokonaan naapurimaansa Senegalin ympäröimä ja rannikolta pääkaupunki Banjulin kupeesta koko maata halkoo Gambia-joki. Gambiassa paikallinen YMCA tekee töitä nuorten toimintamahdollisuuksien edistämiseksi tarjoamalla ammatillista koulutusta sekä tukemalla nuorten yrittäjyyttä, työllisyystaitoja ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Lyhyesti Gambiasta

Gambian väkiluvusta yli 60 % on nuoria. Korkea nuorisotyöttömyys, taloudelliset haasteet sekä maan poliittinen tilanne ovat viime vuosien aikana luoneet merkittäviä siirtolaisvirtoja Gambiasta Pohjois-Afrikan ja Euroopan maihin.[MW1] [KS2]  Nuoret lähtevät matkalle toiveissaan parempi elämä ja toimeentulo, mutta todellisuus on usein aivan toisenlainen. Matka on vaarallinen ja moni nuorista joutuu taistelemaan pysyäkseen hengissä epäinhimillisissä oloissa esimerkiksi Libyan vankiloissa.

Kun Gambian hallitus alkoi tehdä töitä nuorten siirtolaisten palauttamiseksi, haasteeksi nousi nuorten sopeutuminen takaisin yhteiskuntaan sekä toimeentulon mahdollisuuksien löytäminen kotimaassa. Moni nuori palaa takaisin kotimaahan velkaantuneina ja ilman työtä tai toimeentuloa. YMCA Gambia tukee palanneita nuoria tarjoamalla vaikuttavuuteen, työllistymiseen ja yrittäjyyteen liittyviä koulutuksia.

Tuemme nuorten toimeentuloa

Suomen YMCA on tehnyt kehitysyhteistyötä Gambiassa jo 1970-luvulta lähtien. Nykyinen nelivuotinen hankkeemme on käynnistynyt vuonna 2019 ja jatkuu siis vuoden 2022 loppuun asti. Hanke tukee nuorten työllisyyttä, toimeentuloa ja yrittäjyyttä, sekä korostaa nuorten tärkeää roolia aktiivisina yhteiskunnan jäseninä. Siirtolaisuus, matkalla kohdatut vaikeudet ja kotimaahan palaamisen haasteet ovat keskeisiä teemoja hankkeessa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat palautetut siirtolaisnuoret sekä muista mahdollisista syistä haavoittuvassa asemassa olevat nuoret naiset. Nuorille tarjotaan esimerkiksi maatalouden, ruuankäsittelyn, rakennusalan tai vaatealan koulutus, sekä kursseja yrittäjyydestä ja vaikuttavuustyöstä.

Vaikuttavuustyön avulla edistetään nuorten osallisuutta ja sekä tuetaan palanneiden nuorten sopeutumista takaisin omaan yhteisöön. Siirtolaisuuteen liittyviä romantisoituja tarinoita ja epärealistisia toiveita pyritään purkamaan jakamalla palanneiden nuorten tositarinoita yhteisöissä. Nuorten roolia aktiivisina kansalaisina ja rauhanrakentajina yhteiskunnassa vahvistetaan myös Peacemakers-toiminnan avulla, joka tarjoaa heille mahdollisuuden olla osana globaalia rauhanrakentajien verkostoa.

Tavoitteena parantaa nuorten asemaa ja edistää rauhaa

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on tukea palanneiden siirtolaisnuorten ja haavoittuvien yhteisöjen voimavaroja ja toimeentulomahdollisuuksia. Toimeentulomahdollisuuksien lisääminen ei ainoastaan paranna nuoren asemaa, mutta myös vahvistaa kansallista kehitystä ja edistää rauhaa.

Koulutuksia ja osallistamista

The Gambia – flag

Gambia

Pinta-ala: 10 689 km2
Asukasmäärä: 2,1 miljoonaa
Pääkaupunki: Banjul
Uskonnot: islam (80 %) ja kristinusko
Virallinen kieli: englanti
Kumppani: YMCA The Gambia

Hankevastaavan yhteystiedot:
Kansainvälisen hanketyön ja vapaaehtoistoiminnan suunnittelija Kaisa Strömberg, kaisa.stromberg@ymca.fi +358 41 544 8292

UM_logo