Tuemme vaikeassa asemassa olevia nuoria Gambiassa

Tavoitteenamme on edistää erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien gambialaisnuorten mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuuttaan. Tarjoamme nuorille ammatillista koulutusta ja tuemme heidän yrittäjyyttään, työllisyystaitojaan ja vaikuttamismahdollisuuksiaan yhdessä paikallisen YMCA:n kanssa.

Työttömyys ja muuttoliike ajaa nuoret vaikeaan asemaan

Gambian 2,2 miljoonaisesta väestöstä lähes 60 % on nuoria (alle 25-vuotiaita). Siirtolaisuus on erityisesti nuoria koskettava ilmiö Gambiassa. Muuttoliikkeen taustalla vaikuttavat nuorisotyöttömyyden ja maan poliittisen epävakauden lisäksi ilmastokriisi ja väestönkasvu. Nuoret lähtevät liikkeelle toiveissaan parempi elämä ja toimeentulo, mutta yleensä jo matkan varrella paljastuu unelman kääntöpuoli. Nuoret joutuvat usein ylittämään maan rajat laittomasti tai turvautumaan salakuljettajiin. Tehostetun rajavalvonnan vuoksi osa heistä päätyy myös matkaltaan pohjois-afrikkalaisiin vankiloihin.

Kotimaahansa palautettujen nuorten on usein sekä vaikea sopeutua takaisin yhteiskuntaan että työllistyä. Moni on palatessaan myös pahasti velkaantunut lainattuaan varat matkaan yhteisöltään tai jäätyään velkaa salakuljettajille. Hankkeen tavoittamista nuorista noin 40 % on juuri siirtolaistaustaisia.

 

Tavoitteena edistää työllistymistä ja hyvinvointia  

Tavoitteenamme on kouluttaa 325 nuorta ammattiin vuosien 2022–2025 aikana. Toimeentulomahdollisuuksien lisääminen parantaa konkreettisesti nuorten taloudellista ja sosiaalista asemaa sekä toimii lääkkeenä näköalattomuuteen. Gambiaan palanneiden siirtolaisnuorten ja haavoittuvien yhteisöjen voimavarojen tukeminen vahvistaa lisäksi välillisesti kansallista kehitystä ja edistää yhteiskuntarauhaa. 

 

Ammattiopintoja ja vaikuttamistaitoja

Tarjoamme palautetuille siirtolaisnuorille sekä haavoittuvassa asemassa oleville naisille muun massa maatalouden, ruoankäsittelyn, rakennus-, kauneus- tai vaatealan koulutusta sekä kursseja yrittäjyydestä ja vaikuttamistyöstä. 

Vaikuttamistaitoja vahvistamalla edistämme nuorten osallisuutta ja lähtömaahan palanneiden sopeutumista takaisin omaan yhteisöön. Siirtolaisuus, matkalla kohdatut vaikeudet ja kotimaahan palaamisen haasteet ovat keskeisiä teemoja, joita käsittelemme yhdessä nuorten kanssa.

Nuorten aktiivista roolia ja rauhanrakentamisen taitoja vahvistetaan erityisesti YMCA Peacemakers -toiminnalla, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden osallistua globaaliin rauhanrakentajien verkostoon.
 

Tavoitamme satoja nuoria

Vuosina 2019–2022 koulutimme ammattiin yhteensä 400 gambialaisnuorta. Heistä puolet sai tutkinnon lisäksi start up -paketin työllistymisensä vauhdittamiseksi. Vuodesta 2023 eteenpäin vuosittaisena tavoitteenamme on kouluttaa 75 nuorta sekä edistää 40 nuoren mahdollisuuksia oman yrityksen perustamiseen yrittäjyyyskoulutuksen ja start up -paketin turvin.

The Gambia – flag

Gambia

Pinta-ala: 10 689 km2
Asukasmäärä: 2,1 miljoonaa
Pääkaupunki: Banjul
Uskonnot: islam (80 %) ja kristinusko
Virallinen kieli: englanti
Kumppani: YMCA The Gambia

Ota yhteyttä:
Kansainvälisen hanketyön ja vapaaehtoistoiminnan suunnittelija Kaisa Strömberg
kaisa.stromberg@ymca.fi
+358 41 544 8292

UM_logo