Finnish and Palestinian youth together in a workshop in Palestine

YMCA Peacemakers

Kansainvälisiä kokemuksia, mahdollisuus jakaa ideoita ja oppia muilta, mentorointia ja yhteisöllisyyttä, valtakunnallisesti yhdistävä alusta ja tilaisuuksia päästä vaikuttamaan.

YMCA Peacemakers oppimisympäristönä

YMCA Peacemakers on rauhasta ja kestävästä tulevaisuudesta kiinnostuneille nuorille tarkoitettu avoin valtakunnallinen verkosto, johon on mahdollista osallistua joustavasti. Sen kattoteemana on YK:n Päätöslauselma 2250 – Nuoret, rauha ja turvallisuus. Verkoston kautta kerrotaan erilaisista vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista sekä käsitellään erilaisia nuorten elämiä globaalisti koskettavia teemoja. Tällaisia teemoja ovat esimerkiksi rauha, työllisyys, ilmasto ja ympäristö, ihmisoikeudet sekä nuorten osallisuus.

 

Toiminnan teemaattinen sisältö linkittyy Suomen YMCA:n Liiton Nuoret, rauha ja työllisyys -kehitysyhteistyöohjelmaan ja sen teemoihin. Ohjelmaa toteutetaan kuuden eri kumppanin kanssa Gambiassa, Keniassa, Etiopiassa, Libanonissa ja Palestiinassa, sekä alueellisena yhteistyönä Africa Alliance of YMCA:n kanssa. Mahdollisuudet kuulla kumppanimaiden nuorten kokemuksista, verkostoitua heidän kanssaan ja rakentaa globaalia YMCA Peacemakers -yhteisöä tuo syvyyttä käsiteltäviin teemoihin. Toiminta tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen myös Euroopan ja Pohjoismaiden nuorten kanssa.

 

Gambiassa pureudutaan köyhyyden ja korkean nuorisotyöttömyyden synnyttämiin siirtolaisvirtoihin sekä siihen, miten palautetut nuoret saadaan sopeutumaan takaisin yhteiskuntaan. Moni gambialainen nuori lähtee vaaralliselle matkalle kokiessaan, ettei kotimaa tarjoa riittävästi mahdollisuuksia toimeentuloon.

Libanonissa keskitytään syyrialaispakolaisten ja paikallisten yhteisöjen suhteiden vahvistamiseen ja yhteisymmärryksen luomiseen. Siellä koulutuksen ja yhteisen tekemisen keinoin rakennetaan siltoja kohti turvatumpaa tulevaisuutta.

Palestiinassa toiminta tukee rauhaa ja oikeudenmukaista kehitystä palestiinalaisalueilla lisäämällä haavoittuvien ryhmien mahdollisuuksia koulutukseen ja toimeentuloon. Toiminta kohdistetaan erityisesti nuorille ja naisille, jotta heidän voimavarnasa ja kykynsä hyödyntää voimavarojaan kasvaisi muun muassa psykososiaalisen hyvinvoinnin, ammatillisen koulutuksen ja parantuneen taloudellisen aseman myötä.

Keniassa työ keskittyy ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyviin kysymyksiin, ja sen tavoitteena on turvata maaseudulla asuvien nuorten toimeentulo kestävien menetelmien ja koulutuksen kautta.

Kaikissa kumppanuuksissa kantavina teemoina ovat nuorten osallisuus, työllisyys ja rauha.

YMCA Peacemakers -toiminta

Rauha ja nuorten tärkeä rooli aktiivisina rauhanrakentajina on keskiössä myös YMCA Peacemakers -toiminnassa. Peacemakers-toiminnan tavoitteena on tukea nuorten rauhanrakennustaitoja sekä edistää nuorten edustusta ja osallisuutta. Tähän pyritään muun muassa lisäämällä tietoisuutta ja ymmärrystä globaalista eriarvoisuudesta, köyhyydestä sekä muista nuorten elämään maailmanlaajuisesti vaikuttavista ilmiöistä. Verkoston teemat ovat ajankohtaisia ja yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi konfliktit, köyhyys ja ilmastonmuutos synnyttävät pakolaisuutta ja siirtolaisuutta, jotka puolestaan luovat uusia haasteita. Konfliktit ovat kytköksissä usein myös ihmisoikeuksiin liittyviin kysymyksiin. Kehittämällä dialogi- ja konfliktinratkaisutaitojaan nuori pystyy toimimaan rauhanrakentajana sekä paikallisella tasolla omassa yhteisössään että laajemmin kansallisella ja globaalilla tasolla

 

YMCA Peacemakers -vapaaehtoiset osallistetaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tapahtumien ja aktiviteettien sisältöjä ohjaa teema, jonka vapaaehtoiset valitsevat jokaiselle vuodelle. Vuoden 2023 teemaksi valittiin ilmasto. Se kytkeytyy moneen muuhun ajankohtaiseen ilmiöön kuten muuttoliikkeisiin, pakolaisuuteen, ruokaturvaan, työllisyyteen ja rauhaan.

Tulevat YMCA Peacemakers -tapaamiset

28.–29.1.23 YMCA Peacemakers 2023 starttiviikonloppu

2.3. Dokkarikerho kokoontuu Turussa

16.3. klo 17-20 Viestintäkoulutus (lisää tietoa tulossa pian)

13.4. Dokkarikerho kokoontuu Tampereella

27.-28.5. Kauden päätös ja ekskursio Maailma Kylässä -festivaaleille

Dokkarikerho on vapaaehtoisten itse organisoima toimintamuoto, jossa kokoonnutaan matalalla kynnyksellä katsomaan ajankohtaisia ja puhuttelevia teemoja käsitteleviä dokumenttielokuvia. Tapaamisia järjestetään eri kaupungeissa ja kunkin tapaamisen järjestämisestä vastaa 1-2 vapaaehtoista. Lisää tietoa saat vapaaehtoistoiminnan suunnittelijalta Kaisalta: kaisa.stromberg@ymca.fi

Kiinnostuitko? Tule mukaan!

Liity Facebook-ryhmään: YMCA Peacemakers

Seuraa YMCA:n Liittoa Instagramissa: suomen_ymca

Liity tiedotuslistalle e-lomakkeella

YMCA Peacemakers -toimintaa koordinoi:
Kansainvälisen työn ja vapaaehtoistoiminnan suunnittelija Kaisa Strömberg, kaisa.stromberg@ymca.fi +358415448292