Y-SCOUTS

YMCA Scouts – 15 partiolippukuntaa täynnä toimintaa maalla, merellä ja ilmassa

Y-Scouts lippukunnaksi määritellään lippukunta, jonka toimintaa tukee tai mahdollistaa paikallinen YMCA (Young Men’s Christian Organization) -, YWCA (Young Women’s Christian Organization)-, KFUM (Kristliga Föreningen av Unga Män)- tai KFUK (Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor)-yhdistys. Nämä partiolippukunnat muodostavat Y-Scouts verkoston.

Tavoitteellista toimintaa

Y-Scouts lippukunnat tekevät laadukasta partiotoimintaa – erähenkisiä lippukuntia meripartiotwistillä. Taustajärjestönämme toimivat sisarjärjestöt YMCA ja YWCA, joiden arvoihin Y-Scouts lippukunnat ovat sitoutuneet. Lisäksi ne mahdollistavat monille Y-Scouts lippukunnille toimintatilat ja taloudellista tukea. Y-Scoutsit ovat osaavia partiolaisia ja johtajia, joilla on taitoja ja resursseja. Y-Scouts johtajat mahdollistavat lapsille ja nuorille turvallisen, fyysisen, henkisen ja hengellisen kasvun.

Toiminnan pääteemat

Yhteistyössä on voimaa

Teemme yhteistyötä niin tapahtumien, koulutusten, resurssien kuin johtajistojen välillä. Y-Scouts-lippukunnat voivat jakaa parhaat vinkkinsä ja kutsua muita lippukuntia omiin tapahtumiin mukaan tai järjestää yhteisiä tapahtumia. Ympäri Suomen löytyy kämppiä, leirikeskuksia, koulutustiloja, veneitä sekä muita resursseja, joita Y-Scouts lippukunnat voivat hyödyntää toiminnassaan. Järjestämme yhteisen leirin vuonna 2021.

Näkyvyys

Y-Scouts toiminta on tarkoitus tehdä näkyväksi Y-Scouts lippukunnissa. Tämä lisää lippukuntien mahdollisuuksia yhteistyölle suuremmissa ja pienemmissä projekteissa. Näkyvyyden lisääminen on jokaisen Y-Scoutsin tehtävä.
Viidessätoista lippukunnassamme on yhteensä monia satoja aktiivisia partiolaisia, jotka toimivat myös monissa luottamustoimissa paikallisella, piiri- ja valtakunnallisella tasolla YMCAssa, YWCAssa ja Suomen Partiolaisissa. Lisäksi Y-Scoutseja toimii myös kansainvälisten kattojärjestöjen luottamustehtävissä.

Kansainvälisyys

SP:n kansainvälisten tapahtumien lisäksi Y-Scouts-lippukunnilla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen toimintaan European YMCA Scouting and Jungschar Groupin (ESG) kautta. ESG järjestää vuosittain johtajaseminaarin ja koulutustapahtuman (Leadership Training and Seminar). Y-Scoutseilla on myös edustaja ESG:n hallituksessa.

Toiminnan laadukkuus

Moni Y-Scouts lippukunta on tunnettu laadukkaasta ja perinteikkäästä partiotoiminnastaan. Toiminnan laadukkuudesta pidetään kiinni ja sitä ylläpidetään sekä kehitetään aktiivisesti. Laadukkaan toiminnan takuuna ovat aktiiviset Y-Scoutsit sekä tukea antavat paikallisyhdistykset.

Edustajainkokous ja työryhmä

Edustajainkokous on ylin päättävä elin. Edustajainkokouksessa Y-Scouts lippukunnat kokoontuvat muutaman kerran vuodessa koordinoimaan toimintaa. Halutessaan osallistua Y-Scouts toimintaan, lippukunnat lähettävät edustajansa kokoukseen. Kokoontumiseen voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös valtakunnallisia tapahtumia, kuten Finnjamboreeta. Y-Scouts lippukunnista on koottua alueellinen ja kielellinen edustus työryhmään. Työryhmä toimeenpanee edustajainkokouksessa asetettuja tehtäviä ja kokoontuu tarvittaessa edustajainkokouksien välillä.

TYÖRYHMÄ