Toiminta

Y-Scouts tarkoittaa niiden lippukuntien yhteistyöelintä, joiden taustayhteisönä on ​paikallinen YMCA-, YWCA-, KFUM– tai KFUK-yhdistys. ​Nämä 14 partiolippukuntaa muodostavat yhdessä Y-Scouts verkoston. Y-Scouts lippukunnista löytyy niin pieniä kuin suuria lippukuntia ja toimintaa on niin merellä kuin metsässä. Y-Scouts  tarjoaa lippukunnille ja sen jäsenille verkoston, jossa voi jakaa, oppia, tehdä yhteistyötä ja saada vertaistukea. Y-Scouts tuo lippukunnille lisäarvoa toimintaan siten, että se tarjoaa lippukunnille yhteyden useaan lippukuntaan ympäri Suomen ja kansainvälisiä mahdollisuuksia ESG:n kautta (European YMCA Scouting and Jungschar Group, YMCA Europen alainen toimintaryhmä partiolaisille).

Y-Scouts lippukunnista on koottu edustus työryhmään. Työryhmä on aktiivinen toimija lippukuntien kanssa yhteistyössä Suomen YMCA:ssa sekä sidosryhmissä. Työryhmä mahdollistaa Y-Scouts verkoston toimivuuden ja yhteistyön. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä lippukuntien välillä, YMCA-tietoutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Työryhmä kannustaa partiolaisia osallistumaan YMCA:n järjestämiin koulutuksiin ja verkostoihin.

Edustajainkokoukset
Y-Scouts johtajaseminaari-tapahtuman yhteydessä pidetään vähintään vuosittain lippukuntien välinen edustajainkokous. Siellä lippukunnat keskustelevat ja päättävät yhteisistä asioista ja tulevaisuudesta. Edustajainkokoukseen kutsutaan kaikki lippukunnat mukaan ja he valitsevat kokoukseen oman edustajansa. Joka kerta on mahdollisuus osallistua kokoukseen myös etänä. Edustajainkokous on ylin päättävä elin, jossa koordinoidaan toimintaa. Työryhmä puolestaan toimeenpanee edustajainkokouksessa asetettuja tehtäviä.

Toiminnan pääteemat

Yhteistyössä on voimaa
Y-Scoutsit jakavat ainutlaatuisen lippukuntien verkoston ja YMCA:n mahdollisuudet. Se mahdollistaa yhteistyötä niin tapahtumien, koulutusten, resurssien kuin johtajistojen välillä. Y-Scouts-lippukunnat voivat jakaa parhaat vinkkinsä ja kutsua muita lippukuntia omiin tapahtumiin mukaan tai järjestää yhteisiä tapahtumia. Ympäri Suomen löytyy kämppiä, leirikeskuksia, koulutustiloja, veneitä sekä muita resursseja, joita Y-Scouts lippukunnat voivat hyödyntää toiminnassaan. Järjestämme vuosittain johtajaseminaari-tapahtuman, joka on suunnattu samoajaikäisistä ylöspäin. Mahdollistamme osallistumisen ESG Jamboreehen kun se seuraavan kerran järjestetään.

Näkyvyys tuo yhteen
Y-Scouts verkosto ja sen mahdollisuudet on tarkoitus tehdä näkyväksi Y-Scouts lippukunnissa. Tämä lisää lippukuntien mahdollisuuksia yhteistyölle suuremmissa ja pienemmissä projekteissa. Näkyvyyden lisääminen on jokaisen Y-Scoutsin tehtävä ja jokaisella on meidän merkkimme kiinni partioasussa. Neljässätoista lippukunnassamme on yhteensä monia satoja aktiivisia partiolaisia, jotka toimivat myös monissa luottamustoimissa paikallisella, piiri- ja valtakunnallisella tasolla YMCA:ssa, YWCA:ssa ja Suomen Partiolaisissa. Lisäksi Y-Scoutseja toimii myös kansainvälisten kattojärjestöjen luottamustehtävissä. Sosiaalisella medialla Y-Scouts luo yhteisöllisyyttä ja tietoisuutta lippukunnille sekä näkyvyyttä ulkopuolisille tahoille.

Kansainvälisyys on rikkautta
Y-Scouts verkosto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden myös kansainväliseen toimintaan paitsi Suomen Partiolaisten tapahtumien niin myös Suomen YMCA:n ja European YMCA Scouting and Jungschar Groupin (ESG) kautta. ESG kokoaa yhteen partiolaisia ympäri Eurooppaa ja järjestää vuosittain vaihtuvassa maassa johtajaseminaarin ja koulutustapahtuman (Leadership Training and Seminar). Tapahtuma järjestetään Suomessa 2024. Y-Scoutseilla on myös edustaja ESG:n hallituksessa.

Laatu toiminnan perustana
Y-Scouts lippukunnissa on monipuolista toimintaa niin maalla kuin merellä.  Laadukkaan toiminnan takeena ovat sitoutuneet ja koulutetut johtajat. Y-Scouts verkoston tavoitteena on järjestää kaiken ikäisille toimintaa, johon halutaan osallistua. Verkoston toiminnassa tarjotaan mahdollisuus parhaiden käytäntöjen jakamiseen sekä uuden oppimiseen.