Toiminta

Y-Scouts tarkoittaa niiden lippukuntien yhteistyöelintä, joiden taustayhteisönä on ​paikallinen YMCA-, YWCA-, KFUM- tai KFUK-yhdistys. ​Y-Scouts lippukunnista on koottu edustus työryhmään. Vähintään kerran vuodessa pidetään edustajainkokous, jonne kootaan lippukunnista edustajat. Se on ylin päättävä elin, jossa koordinoidaan toimintaa. Työryhmä puolestaan toimeenpanee edustajainkokouksessa asetettuja tehtäviä.

Y-Scouts tarjoaa lippukunnille ja sen jäsenille verkoston, jossa voi jakaa, oppia, tehdä yhteistyötä ja saada vertaistukea. Y-Scouts tuo lippukunnille lisäarvoa toimintaan siten, että se tarjoaa lippukunnille yhteyden useaan lippukuntaan ympäri Suomen ja kansainvälisiä mahdollisuuksia ESG:n kautta (European YMCA Scouting and Jungschar Group, YMCA Europen alainen toimintaryhmä partiolaisille).

Toiminnan pääteemat

Päivitetty 01/2018 ja päivitetään vuoden 2020 aikana. 

Yhteistyössä on voimaa

Teemme yhteistyötä niin tapahtumien, koulutusten, resurssien kuin johtajistojen välillä. Y-Scouts-lippukunnat voivat jakaa parhaat vinkkinsä ja kutsua muita lippukuntia omiin tapahtumiin mukaan tai järjestägggä yhteisiä tapahtumia. Ympäri Suomen löytyy kämppiä, leirikeskuksia, koulutustiloja, veneitä sekä muita resursseja, joita Y-Scouts lippukunnat voivat hyödyntää toiminnassaan. Järjestämme yhteisen leirin vuonna 2021.

Näkyvyys

Y-Scouts toiminta on tarkoitus tehdä näkyväksi Y-Scouts lippukunnissa. Tämä lisää lippukuntien mahdollisuuksia yhteistyölle suuremmissa ja pienemmissä projekteissa. Näkyvyyden lisääminen on jokaisen Y-Scoutsin tehtävä.
Neljässätoista lippukunnassamme on yhteensä monia satoja aktiivisia partiolaisia, jotka toimivat myös monissa luottamustoimissa paikallisella, piiri- ja valtakunnallisella tasolla YMCA:ssa, YWCA:ssa ja Suomen Partiolaisissa. Lisäksi Y-Scoutseja toimii myös kansainvälisten kattojärjestöjen luottamustehtävissä.

Kansainvälisyys

SP:n kansainvälisten tapahtumien lisäksi Y-Scouts-lippukunnilla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen toimintaan European YMCA Scouting and Jungschar Groupin (ESG) kautta. ESG järjestää vuosittain johtajaseminaarin ja koulutustapahtuman (Leadership Training and Seminar). Y-Scoutseilla on myös edustaja ESG:n hallituksessa.

Toiminnan laadukkuus

Moni Y-Scouts lippukunta on tunnettu laadukkaasta ja perinteikkäästä partiotoiminnastaan. Toiminnan laadukkuudesta pidetään kiinni ja sitä ylläpidetään sekä kehitetään aktiivisesti. Laadukkaan toiminnan takuuna ovat aktiiviset Y-Scoutsit sekä tukea antavat paikallisyhdistykset.