Toiminta

Y-Scouts tarkoittaa niiden lippukuntien yhteistyöelintä, joiden taustayhteisönä on ​paikallinen YMCA-, YWCA-, KFUM- tai KFUK-yhdistys. ​Y-Scouts lippukunnista on koottu edustus työryhmään. Vähintään kerran vuodessa pidetään edustajainkokous, jonne kootaan lippukunnista edustajat. Se on ylin päättävä elin, jossa koordinoidaan toimintaa. Työryhmä puolestaan toimeenpanee edustajainkokouksessa asetettuja tehtäviä.

Y-Scouts tarjoaa lippukunnille ja sen jäsenille verkoston, jossa voi jakaa, oppia, tehdä yhteistyötä ja saada vertaistukea. Y-Scouts tuo lippukunnille lisäarvoa toimintaan siten, että se tarjoaa lippukunnille yhteyden useaan lippukuntaan ympäri Suomen ja kansainvälisiä mahdollisuuksia ESG:n kautta (European YMCA Scouting and Jungschar Group, YMCA Europen alainen toimintaryhmä partiolaisille).

Toiminnan pääteemat

Päivitetty 08/2020

Yhteistyössä on voimaa
Y-Scoutsit jakavat ainutlaatuisen lippukuntien verkoston ja YMCA:n mahdollisuudet. Se mahdollistaa yhteistyötä niin tapahtumien, koulutusten, resurssien kuin johtajistojen välillä. Y-Scouts-lippukunnat voivat jakaa parhaat vinkkinsä ja kutsua muita lippukuntia omiin tapahtumiin mukaan tai järjestää yhteisiä tapahtumia. Ympäri Suomen löytyy kämppiä, leirikeskuksia, koulutustiloja, veneitä sekä muita resursseja, joita Y-Scouts lippukunnat voivat hyödyntää toiminnassaan. Järjestämme vuosittain johtajaseminaari-tapahtuman, joka on suunnattu samoajaikäisistä ylöspäin. ESG Jamboree järjestetään myös Suomessa kesällä vuonna 2021.

Näkyvyys tuo yhteen
Y-Scouts verkosto ja sen mahdollisuudet on tarkoitus tehdä näkyväksi Y-Scouts lippukunnissa. Tämä lisää lippukuntien mahdollisuuksia yhteistyölle suuremmissa ja pienemmissä projekteissa. Näkyvyyden lisääminen on jokaisen Y-Scoutsin tehtävä ja jokaisella on meidän merkkimme kiinni partioasussa. Neljässätoista lippukunnassamme on yhteensä monia satoja aktiivisia partiolaisia, jotka toimivat myös monissa luottamustoimissa paikallisella, piiri- ja valtakunnallisella tasolla YMCA:ssa, YWCA:ssa ja Suomen Partiolaisissa. Lisäksi Y-Scoutseja toimii myös kansainvälisten kattojärjestöjen luottamustehtävissä. Sosiaalisella medialla Y-Scouts luo yhteisöllisyyttä ja tietoisuutta lippukunnille sekä näkyvyyttä ulkopuolisille tahoille.

Kansainvälisyys on rikkautta
Y-Scouts verkosto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden myös kansainväliseen toimintaan paitsi Suomen Partiolaisten tapahtumien niin myös Suomen YMCA:n ja European YMCA Scouting and Jungschar Groupin (ESG) kautta. ESG kokoaa yhteen partiolaisia ympäri Eurooppaa ja järjestää vuosittain vaihtuvassa maassa johtajaseminaarin ja koulutustapahtuman (Leadership Training and Seminar). Y-Scoutseilla on myös edustaja ESG:n hallituksessa.

Laatu toiminnan perustana
Y-Scouts lippukunnissa on monipuolista toimintaa niin maalla kuin merellä.  Laadukkaan toiminnan takeena ovat sitoutuneet ja koulutetut johtajat. Y-Scouts verkoston tavoitteena on järjestää kaiken ikäisille toimintaa, johon halutaan osallistua. Verkoston toiminnassa tarjotaan mahdollisuus parhaiden käytäntöjen jakamiseen sekä uuden oppimiseen.