ESG Jamboree 30.7. – 6.8.2021

ESG Jamboree on yksi YMCA Euroopan partiojaoston (European YMCA Scouting and Jungschar Group) kansainvälisistä tapahtumista. Tulevana kesänä se rantautuu Suomeen ensimmäistä kertaa. ESG Jamboreen ajankohta on
30.7. – 6.8.2021. Leiri rakennetaan ja koetaan Evolla, jossa se yhdistyy osaksi retkeilyalueen pitkää partioleirien historiaa. Lisätietoa ESG-toiminnasta
löydät täältä.

The ESG Jamboree is one of the international events organized by the European YMCA Scouting and Jungschar Group.  It will be held in Finland next summer and the camp dates are
30th July – 6th August 2021. The camp will be held and experienced in Evo,
where it will join the long history of scouting camps held on the site. 

TERVETULOA MUKAAN / WELCOME ABOARD
Odotamme leirille noin 500 osallistujaa, joista 25% olisi kansainvälistä väkeä toisista ESG-maista: Saksasta, Unkarista, Armeniasta, Ukrainasta, Ruotsista, Norjasta, Tšekistä ja Sveitsistä.
Tervetulleita ovat kaikki tarpojaiästä ylöspäin, ja kannustamme myös seikkailijoista tarpojiksi siirtyviä ryhmiä lähtemään osaksi joukkoamme, kunhan he ovat viimeistään -09 syntyneitä.

We are aiming to have about 500 participants of which 25 % would be our international friends from other ESG-countries: Germany, Hungary, Armenia, Ukraine, Sweden, Norway, Czechia and Switzerland. We welcome everyone ages 12 and up and encourage especially the
youngest people to join us as long as they are born –09 or earlier.

Seuraa meitä myös Instagramissa. Follow us also in Instagram.

OHJELMA / PROGRAM
Leirillä on tarjolla monipuolista ja hauskaa ohjelmaa erilaisten ohjelmalaaksojen, osallistavien yhteisohjelmien sekä haikin muodossa. Ohjelmissa oivaltaa uusia asioita, kokee onnistumisia ja pääsee haastamaan itseään. Ohjelmaa toteutetaan niin maalla kuin vedessä. Ohjelma on suunniteltu niin, että se on helposti lähestyttävää myös kansainvälisille vieraille. Aktiivisempien ohjelmalaaksojen vastapainona käsitellään ajankohtaisia teemoja, kuten esimerkiksi vihreitä arvoja, ilmastonmuutosta ja omaa roolia yhteiskunnassa.

The camps program will include a diverse selection of activities consisting of program
valleys, amazing opening and closing shows and a hike. In them, you will experience
new things, discover new skills and you’ll get to challenge yourself!
The program will be hosted on land as well as in water. It has been planned
to be easily approachable by our international participants as well. The activities range from more physically oriented programs to more societal topics:
green values, global warming and our own roles in the society.

TAPAHTUMAN TAVOITTEET / CAMP GOALS
Kansainvälisyys – Suomalaisille osallistujille leiri on kansainvälinen partiokokemus, jossa pääsee matalalla kynnyksellä tutustumaan toisiin kulttuureihin ja rakentamaan ystävyyttä yli rajojen. Toisista maista saapuville leiri on suomalainen partiokokemus, jossa maamme partiokulttuuri ja luontosuhde tekevät itsensä näkyviksi.  
Internationality – International experience for Finns in their home country. A Finnish camp and culture experience for our international guests. We gather YMCA/YWCA Scouts and Jungschars all over Europe to Finland.  

Yhteisöllisyys – Leirillä rakennamme yhteenkuuluvuutta ja ystävyyttä yli lippukunta- ja valtiorajojen. Partion ja YMCA:n toimintakulttuurit ovat kaikkialla erilaisia ja loistavat omilla erityispiirteillään, ja samalla meitä yhdistävät jaetut arvot ja tavoitteet. Opimme toisiltamme, sekä eroistamme että yhteneväisyyksistämme. 
Community – The Finnish YMCA/YWCA Scout groups are in co-operation making this camp happen in Finland. YMCA/YWCA and Scouting unite us together. What special does your YMCA/YWCA do in your country? 

Kokemus – Rakennamme leiristä ainutlaatuista kansainvälistä kokemusta, jonka aikana jokainen osallistuja pääsee ylittämään itsensä. Leirille lähdetään seikkailumielellä, ja yhteinen leiri on mahdollisuuksia täynnä.  
Experience – Experience new adventure in the ESG Jamboree. A unique scout event in a Finnish forest. Exceed oneself, make new friends. Leave the ESG Jamboree with your backpack full of new experiences. 

ILMOITTAUTUMINEN / REGISTRATION
Ilmoittautuminen tapahtuu 3.12.2020 – 13.3.2021.  Suomalaiset
ilmoittautuvat tapahtumaan Kuksan kautta. Leirin peruutusehdot julkaistaan
leirin ilmoittautumisen alkamisen yhteydessä.  ESG Jamboreen
osallistumismaksuja on kahta eri lajia.  Länsi-eurooppalainen (Suomi,
Sveitsi, Saksa, Ruotsi, Norja) ja Itä-eurooppalainen (Unkari, Ukraina,
Armenia, Tsekki).  

Registration will take place between 3rd December 2020 – 13th March 2021. Cancellation policy will be published upon the start of the registration period.
There are 2 levels of participation tickets. Western European countries (Finland, Sweden,
Norway, Switzerland, Germany) and Eastern European Countires (Hungary, Ukraine, Armenia, Czechia).

Jälki-ilmoittautuminen on 14.3. – 31.5.2021. Jälki-ilmoittautuminen on 20€ kalliimpi
kuin varsinainen. Sen hinnat ovat 180€ / 130€. Jälki-ilmoittautuminen maksetaan
kokonaisuudessaan toisen maksun eräpäivänä 31.5.2021.  

The Late Registration will be between 14th March – 31st May 2021. The prices will be 20€ higher than in the regular registration phase. 
The fee will be paid in full on the deadline 31st May 2021.

HINNASTO / PRICING
Osallistumismaksujen hinnat ovat 160€ (länsi-eurooppalainen) / 110€ (itä-eurooppalainen). Leirin
osallistumismaksu on 160€ kaikille suomalaisille ikäkaudesta riippumatta.  Tarkat maksuohjeet tulevat myöhemmin ja maksut kerätään ilmoittautumisten perusteella lippukunnittain kootusti. Osallistujat maksavat maksut lippukunnille kahdessa samankokoisessa erässä, eli maksettava summa on molempina maksukertoina 80€. Ensimmäisen maksun eräpäivä on 31.3.2021. Toisen maksun eräpäivä on 31.5.2021. 

The prices are 160€ for the Western European participants and 110€ for the Eastern European countries. More detailed info about the payments will be published later and
the payments will be collected by a representative in each country and paid in sum. 

TEKIJÄT / THE PLANNING TEAM
Leiriä järjestämässä on ryhmä partiolaisia suomalaisista YMCA-lippukunnista.
Leirin staabin olemme nimenneet Kärkitiimiksi YMCA:n kolmion mukaan.  Ota yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi@ymca.fi 

The planning team for the ESG Jamboree has been formed from Finnish
YMCA Scout troops. We named our planning team TOP-team after the YMCA Triangle. Contact us via email, all emails are firstname.lastname@ymca.fi

Leirinjohtajat  / Persons of Persons – The Bosses: Pyry Nurmilo & Hanna Koskela 
Huoltopäällikkö / Person of Hospitality – The Snack: Anna-Lea ‘Annis’ Nissi 
Turvallisuuspäällikkö / Person of Care – The Father: Antti Kinnunen 
Viestintäpäällikkö /  Person of Media – The Selfie: Aalto Puutio 
Talous- ja yhteistyöpäällikkö /  Person of Money – The Coin: Fanny Juusola 
Kansainvälisyyspäällikkö / Person of Globe – The Tourist: Hermanni Ahtiainen 
Ohjelmapäälliköt / Person of Program – The Show: Sonja Peräkasari & Petra Yrjölä-Salonen 

Staabin tukena leiriä tekemässä toimii myös Y-Scouts työryhmän työntekijä Jari Juhola (YMCA
Tampere). The planning team is also backed up by a Y-Scouts employee Jari Juhola (YMCA Tampere).