ARVOT

AVOIMUUS

Toimintamme on avointa kaikille, erityisesti lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Monipuolisessa toiminnassamme korostuu kasvatuksellinen lähtökohta. Kaikki saavat toimia persoonansa mukaan yksilöllisyytensä säilyttäen. YMCA edistää lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta, kansalaistaitoja, kuulemista sekä harrastustoimintaan osallistumista.

YHTEISÖLLISYYS

Toimintamme perustana on osallisuus, yhdessä tekeminen ja yhteisön hyvinvoinnin lisääminen.

LUOTETTAVUUS

Toimintamme on läpinäkyvää, hyvien tapojen mukaista sekä luotettavaa.

TURVALLISUUS

Toimintamme tarkoituksena on luoda turvallinen ympäristö, jossa voi viettää aikaa ja harrastaa.

KANSAINVÄLISYYS

Haluamme antaa toiminnassa mukana oleville henkilöille ja jäsenyhdistyksille mahdollisuuksia verkostoitumiseen sekä osallistua kansainvälisiin tapahtumiin ja koulutuksiin.

KRISTILLISYYS

Ihminen on ainutkertainen ja arvokas. Kristilliset arvot näkyvät käytännön toiminnassa erilaisuuden hyväksymisenä ja työskentelyssä yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi.

VISIO

Vuonna 2020 Suomen YMCA on näkyvä ja arvostettu, jäsenyhteisöjen toimintaedellytyksiä edistävä, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu, haluttu ja aktiivinen yhteistyökumppani.

MISSIO

YMCA:n missio Suomessa on tuottaa laadukasta, luotettavaa ja osallistavaa toimintaa lapsille, nuorille ja jäsenjärjestöjen jäsenille. Toimintamme periaatteena on huomioida ihmisen henkinen, hengellinen ja fyysinen kasvu, jotka ovat kaikki yhtä tärkeitä tasapainoisen ihmisen kehitykselle.

YMCA Yleiskokouksien hyväksymät julkilausumat:

Ylläolevasta linkistä pääset kansioon, jossa on jaettu seuraavat dokumentit:

  • YMCA Value Statement
  • Challenge 21
  • The Kampala Principles
  • Pariisin Basis

Suomen NMKY:n urheiluliiton asiakirjat

Ylläolevasta linkistä pääset kansioon, jossa on jaettu seuraavat dokumentit:

•   Toiminnantarkastuskertomus 2019
•   Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
•   Säännöt