Arvot, visio ja missio

ARVOT

Avoimuus – Toimintamme on avointa kaikille, erityisesti lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Monipuolisessa toiminnassamme korostuu kasvatuksellinen lähtökohta. Kaikilla tulee olla tilaa toimia persoonansa mukaan ja yksilöllisyytensä säilyttäen. YMCA edistää lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta, kansalaistaitoja, kuulemista sekä harrastustoimintaan osallistumista.

Yhteisöllisyys – Toimintamme perustana on osallisuus, yhdessä tekeminen ja yhteisön hyvinvoinnin lisääminen.

Luotettavuus – Toimintamme on läpinäkyvää, hyvien tapojen mukaista ja luotettavaa.

Turvallisuus – Toimintamme tarkoituksena on luoda turvallinen ympäristö, jossa voi viettää aikaa ja harrastaa.

Kansainvälisyys – Haluamme antaa toiminnassa mukana oleville henkilöille ja jäsenyhdistyksille mahdollisuuksia verkostoitumiseen sekä osallistua kansainvälisiin tapahtumiin ja koulutuksiin.

Kristillisyys – Ihminen on ainutkertainen ja arvokas. Kristilliset arvot näkyvät käytännön toiminnassa erilaisuuden hyväksymisenä ja työskentelyssä yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi.

VISIO

Vuonna 2021 Suomen YMCA on näkyvä ja arvostettu, jäsenyhteisöjen toimintaedellytyksiä edistävä, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu, haluttu ja aktiivinen yhteistyökumppani.

MISSIO

YMCA:n missio Suomessa on tuottaa laadukasta, luotettavaa ja osallistavaa toimintaa lapsille, nuorille ja jäsenjärjestöjen jäsenille. Toimintamme periaatteena on huomioida ihmisen henkinen, hengellinen ja fyysinen kasvu, jotka ovat kaikki yhtä tärkeitä tasapainoisen ihmisen kehitykselle.

YMCA Yleiskokouksien hyväksymät julkilausumat:

Ylläolevasta linkistä pääset kansioon, jossa on jaettu seuraavat dokumentit:

  • YMCA Value Statement
  • Challenge 21
  • The Kampala Principles
  • Pariisin Basis

Suomen NMKY:n urheiluliiton asiakirjat

Ylläolevasta linkistä pääset kansioon, jossa on jaettu seuraavat dokumentit:

•   Tilinpäätös 2020

•   Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021

•   Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
•   Säännöt