Arvot, visio ja missio

ARVOT

Avoimuus – Toimintamme on avointa kaikille, erityisesti lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Monipuolisessa toiminnassamme korostuu kasvatuksellinen lähtökohta. Kaikilla tulee olla tilaa toimia persoonansa mukaan ja yksilöllisyytensä säilyttäen. Edistämme lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta, kansalaistaitoja, kuulemista sekä harrastustoimintaan osallistumista.

Yhteisöllisyys – Toimintamme perustana on osallisuus, yhdessä tekeminen ja yhteisön hyvinvoinnin lisääminen.

Luotettavuus – Toimintamme on läpinäkyvää, hyvien tapojen mukaista ja luotettavaa.

Turvallisuus – Toimintamme tarkoituksena on luoda turvallinen ympäristö, jossa voi viettää aikaa ja harrastaa.

Kansainvälisyys – Haluamme antaa toiminnassa mukana oleville henkilöille ja jäsenyhdistyksille mahdollisuuksia verkostoitumiseen sekä osallistua kansainvälisiin tapahtumiin ja koulutuksiin.

Kristillisyys – Ihminen on ainutkertainen ja arvokas. Kristilliset arvot näkyvät käytännön toiminnassa erilaisuuden hyväksymisenä ja työskentelyssä yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi.

VISIO

Nuoret löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa, pystyvät hyödyntämään voimavarojaan ja vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin omassa elämässään ja yhteisössään.

MISSIO

Mahdollistamme kaikenlaisille nuorille polkuja osallisuuteen, ihmisenä kasvamiseen, aktiiviseen kansalaisuuteen ja kansainvälisyyteen.

Avaa Suomen YMCA:n Liiton asiakirjat >>

• Säännöt
• Suomen YMCA:n Liittojen ympäristöohjelma
• Ethical Guidelines
• Policy and Guidelines for Preventing Sexual Exploitation and Harassment
• Working with Children and Young People Policy and Procedures
• Anti-Corruption Policy
• Toimintasuunnitelma 2023
• Talousarvio 2023
• Perusteet ansiomerkin myöntämiselle

Avaa YMCA:n yleiskokouksien hyväksymät julkilausumat >>

•  YMCA Value Statement
•  Challenge 21
•  The Kampala Principles
•  Pariisin Basis

Avaa Suomen NMKY:n Urheiluliiton asiakirjat >>

•   Säännöt
•   Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
•   Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023
•   Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024
•   Tilinpäätös 2023
•   Tilintarkastuskertomus 2023
•   Perusteet ansiomerkin myöntämiselle