Liikkeellä hyvää oloa

Liike-hankkeen avulla etsitään ja aktivoidaan 16–29-vuotiaita liikuntatoiminnan ulkopuolelle jääneitä nuoria. Suomen YMCA:n liiton hallinnoimassa ja koordinoimassa Liike-hankkeessa lisätään kokonaisvaltaista tukea tarvitsevien 16–29-vuotiaiden fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia. Hanketta toteutetaan paikallisyhdistyksissämme Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Tavoitteena on tarjota nuorille positiivisia kokemuksia liikunnasta sekä paineeton harrastusyhteisö muista toimintaan hakeutuneista nuorista.

Liikkumattomuuden taustalla monta tekijää

Kohderyhmän nuoret jäävät liikuntatoiminnan ulkopuolelle moninaisista syistä. Nuorten ongelmat useimmiten kumuloituvat, siksi myös liikkumattomuuden taustalta löytyy harvoin vain yksi tekijä. Muun muassa vaikeus päästä liikkeelle, arjen hallinnan haasteet sekä rahan, sosiaalisten taitojen ja kavereiden puute estävät nuoria liikkumasta. Nuoret voivat olla yksinäisiä, koulun ja työelämän ulkopuolella tai muutoin syrjäytymisvaarassa. Liike-hankkeessa nuoret saavat myönteisiä kokemuksia yksilöliikunnasta ja liikkumisesta vertaisyhteisön kanssa. Samalla liikunnan avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti nuorten elämänlaatuun ja kokemukseen oman elämän hallinnasta. Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalleja ja ymmärrystä kohderyhmän nuorten liikkumattomuuden haasteeseen.

Hanketta toteutetaan kolmella tapaa: yksilöllisellä tuella, ryhmä- ja digitoiminnalla

Yksilöllisessä tukipalvelussa hanketyöntekijät eli niin kutsutut liikuntaetsivät tunnistavat nuoren liikkumisen esteitä ja auttavat nuoria löytämään tapoja, joilla lisätä liikuntaa arjessa. Liikuntaetsivät ohjeistavat nuoria liikunnassa, kannustavat ja kulkevat nuoren rinnalla.
Pienryhmätoiminnassa mahdollistetaan nuorten keskinäistä kohtaamista ja toiminnallista yhdessäoloa. Ryhmän pieni koko tukee osallistujien erilaisten liikunnallisten taitojen ja toiveiden huomioimista. Ryhmätoiminnan kautta nuorella on myös mahdollisuus löytää itselle kaveri omatoimiseen liikkumiseen.
Digitoiminnassa hyödynnetään nuorille luontaisia digitaalisia toimintaympäristöjä. Tutuilla ja uusilla digialustoilla innostetaan aktiivisuuteen ja liikunnan ylläpitämiseen.

Hankkeen liikuntapaikat lähiympäristössä ovat helposti saavutettavia ja niissä painotetaan ulko- ja luontoliikuntaa, mikä on turvallista myös korona-ajassa toimittaessa.

Liike -hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen IG-tilin löydät osoitteesta: https://www.instagram.com/liikkeellahyvaaoloa/

Lisätietoja hankkeesta

Anita Kirvesniemi, hankekoordinaattori
050 554 4258
anita.kirvesniemi@ymca.fi