Kasvattava yhteisö -hanke

2021 / ValmisTuemme lasten ja nuorten kokonaisvaltaista ja tasapainoista kasvua ja hyvinvointia osana paikallisyhdistystemme tarjoamia liikuntaharrastuksia.

Virallinen nimi: Kasvattava yhteisö -hanke
Kesto: 1.1.-31.12.2021
Vastuuhenkilöt: Daniela Miller ja Risto Koikkalainen
Vastuutahot: Suomen YMCA:n Urheiluliitto
Rahoittaja: opetus ja kulttuuriministeriö


Tuemme lasten ja nuorten kasvua

Tavoitteemme on lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen ja tasapainoisen kasvun tukeminen. Harrastustoiminnoissamme keskitytään fyysisen puolen lisäksi lasten ja nuorten henkiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.

Harrastajilla sekä heidän vanhemmillaan on hankkeen myötä aiempaa parempi mahdollisuus määrittää yhdessä ohjaajien kanssa harrastustoiminnan periaatteita.

 
Ohjaajalla on suuri merkitys lapsen ja nuoren kasvussa

Ohjaaja on lapselle ja nuorelle enemmän kuin harrastustoiminnan koordinaattori tai valmentaja.

Kasvattavassa ohjaamisessa ohjaaja tiedostaa roolinsa merkityksen ja mahdollisuutensa vaikuttaa ohjattavan lapsen tai nuoren kehittymiseen.

Kasvamista kokonaisvaltaisesti tukeva ohjaaja osaa opettaa teknisen ja taktisen lajiosaamisen rinnalla myös sosiaalisia ja psyykkisiä taitoja.

 

Kasvattava yhteisö -opas

Kasvattava yhteisö -hankkeessa luotiin opas paikallisyhdistyksissämme toimiville harrastustoimintojen ohjaajille ja valmentajille.

Opas johdattaa pohtimaan ohjaajaidentiteettiä ja kasvatuksellisuutta sekä antaa perusteet kasvattavasta lähestymistavasta sekä yhteisistä toimintaperiaatteista järjestössämme.

Toimintamallia hyödynnetään paikallisyhdistyksessämme laajalti. Koulutamme ohjaajia Kasvattava yhteisö -toimintamallin taitoihin tasaisin väliajoin.

 

Oppaan teemat

Oppaan neljä teemaa käsittelevät kasvattavaan yhteisöön liittyviä periaatteita ja harjoitteita esimerkiksi ohjaajien ja valmentajien koulutuspäivillä hyödynnettäviksi.

Toisiaan täydentävät kokonaisuudet ovat ohjaaminen kasvattamisena, ryhmän hallinta ja erilaiset kasvatettavat, liikuntamotivaatio ja toimintaperiaatteemme.

 

Ota yhteyttä

Risto Koikkalainen
Suomen NMKY:n Urheiluliiton toiminnanjohtaja
045 274 8300
risto.koikkalainen@ymca.fi