Epäasiallisen käytöksen ja häirinnän raportoiminen Suomen NMKY:n Urheiluliiton alaisessa toiminnassa

Jos havaitset epäasiallista käyttäytymistä tai häirintää Suomen NMKY:n Urheiluliiton tai sen jäsenyhdistyksien toiminnassa, toivomme, että raportoit asiasta meille. Yhteyttä voit ottaa oheisella lomakkeella, jonka sisältö käsitellään luottamuksellisesti. Jos et halua käyttää lomaketta, voit olla myös suoraan yhteydessä Suomen NMKY:n Urheiluliiton toiminnanjohtajaan tai puheenjohtajaan.

Kuka voi raportoida?

  1. Jäsenyhdistyksien liikunnan ja urheilun harrastajat
  2. Suomen YMCA:n työntekijät ja vapaaehtoiset
  3. Harrastajien vanhemmat
  4. Valmentajat ja ohjaajat

Mistä voi raportoida?

Suomen NMKY:n Urheiluliiton jäsenyhdistyksien liikunnan ja urheilun harrastajien turvallisuus ja oikeus harrastaa rauhassa on kaiken toimintamme keskiössä. Puutumme urheilijan hyvinvointia tai turvallisuutta vaarantavaan toimintaan välittömästi. Emme hyväksy syrjintää, kiusaamista, epäasiallista kohtelua, sukupuoleen perustuvaa tai seksuaalista häirintää, henkistä, seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa missään muodossa toiminnassamme. Olemme sitoutuneita turvaamaan ja edistämään toimintoihimme osallistuvien lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia kaikilla elämän osa-alueilla.

 

Jos kohtaat tai havaitset epäasiallista käytöstä Suomen NMKY:n Urheiluliiton tai jäsenyhdistyksiemme liikunta- ja urheilutoiminnassa, voit olla yhteydessä omaan jäsenyhdistykseesi tai suoraan Suomen NMKY:n Urheiluliittoon. Voit hakea neuvoa ja tukea myös Väestöliiton ja suomalaisen urheilun Et ole yksin -palvelusta

www.etoleyksin.fi.

Yhteystiedot:

Miten yhteydenottoja käsitellään Suomen NMKY:n Urheiluliitossa

Suomen NMKY:n Urheiluliitto käsittelee kaikki tietoon tulleet tapaukset tehtävään valmiiksi osoitetussa työryhmässä, johon kuuluvat Suomen NMKY:n Urheiluliiton toiminnanjohtaja, Suomen YMCA:n liiton pääsihteeri ja Suomen YMCA:n liiton hankesuunnittelija. Yhteydenoton koskiessa jäsenyhdistysten toimintaa, olemme yhteydessä jäsenyhdistykseen ja teemme selvityspyynnön. Pidämme yhteydenottajan ajan tasalla selvitysprosessista ja mahdollisista toimenpiteistä. Jos raportin epäasiallisesta käytöksestä vastaanottanut työryhmä joutuu tekemään tapahtuneesta rikosilmoituksen, tapauksen jatkokäsittely siirtyy viranomaisille. Jos tapaukseen liittyen herää huoli alaikäisen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista, raportin vastaanottanut työryhmä tekee lastensuojeluilmoituksen ja jatkokäsittely siirtyy asianomaiselle viranomaiselle.