Epäasiallisen käytöksen ja häirinnän raportoiminen Suomen YMCA:n alaisessa toiminnassa

Jos havaitset epäasiallista käyttäytymistä tai häirintää Suomen YMCA:n tai sen jäsenyhdistyksien toiminnassa, toivomme, että raportoit asiasta meille. Yhteyttä voit ottaa joko nimelläsi tai anonyymisti oheisella lomakkeella, jonka sisältö käsitellään luottamuksellisesti. Häirintälomakkeen yhteydenotot ottaa vastaan häirintäyhdyshenkilö Daniela Miller ja Urheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Koikkalainen. Jos et halua käyttää lomaketta, voit olla myös suoraan yhteydessä Suomen YMCA:n Liiton pääsihteeriin, Suomen NMKY:n Urheiluliiton toiminnanjohtajaan tai Liittojen puheenjohtajaan.

Kuka voi raportoida?

  1. Jäsenyhdistyksien toiminnassa mukana olevat
  2. Suomen YMCA:n työntekijät ja vapaaehtoiset
  3. Harrastajien vanhemmat
  4. Valmentajat ja ohjaajat

Mistä voi raportoida?

Suomen YMCA:n jäsenyhdistyksien toiminnassa mukana olevien turvallisuus ja oikeus harrastaa rauhassa on kaiken toimintamme keskiössä. Puutumme hyvinvointia tai turvallisuutta vaarantavaan toimintaan välittömästi. Emme hyväksy syrjintää, kiusaamista, epäasiallista kohtelua, sukupuoleen perustuvaa tai seksuaalista häirintää, henkistä, seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa missään muodossa toiminnassamme. Olemme sitoutuneita turvaamaan ja edistämään toimintoihimme osallistuvien lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia kaikilla elämän osa-alueilla.

 

Jos kohtaat tai havaitset epäasiallista käytöstä Suomen YMCA:n tai jäsenyhdistyksiemme toiminnassa, voit olla yhteydessä omaan jäsenyhdistykseesi tai suoraan Suomen YMCA:n Liittoon tai Suomen NMKY:n Urheiluliittoon. Voit hakea neuvoa ja tukea myös Väestöliiton ja suomalaisen urheilun Et ole yksin -palvelusta

www.etoleyksin.fi.

Yhteystiedot:

Miten yhteydenottoja käsitellään Suomen YMCA:n Liitossa ja Suomen NMKY:n Urheiluliitossa

Suomen YMCA:n Liitto ja Suomen NMKY:n Urheiluliitto käsittelevät kaikki tietoon tulleet tapaukset tehtävään valmiiksi osoitetussa työryhmässä, johon kuuluvat Suomen YMCA:n Liiton pääsihteeri, Suomen NMKY:n Urheiluliiton toiminnanjohtaja ja Suomen YMCA:n Liiton hankesuunnittelija. Yhteydenoton koskiessa jäsenyhdistysten toimintaa, olemme yhteydessä jäsenyhdistykseen ja teemme selvityspyynnön. Pidämme yhteydenottajan ajan tasalla selvitysprosessin etenemisestä ja sitä seuraavista mahdollisista toimenpiteistä. Jos raportin epäasiallisesta käytöksestä vastaanottanut työryhmä joutuu tekemään tapahtuneesta rikosilmoituksen, tapauksen jatkokäsittely siirtyy viranomaisille. Jos tapaukseen liittyen herää huoli alaikäisen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista, raportin vastaanottanut työryhmä tekee lastensuojeluilmoituksen ja jatkokäsittely siirtyy asianomaiselle viranomaiselle.