Epäasiallisen käytöksen ja häirinnän raportoiminen Suomen YMCA:n alaisessa toiminnassa

Olemme sitoutuneita turvaamaan ja edistämään toimintoihimme osallistuvien lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia kaikilla elämän osa-alueilla. Jos havaitset epäasiallista käyttäytymistä tai häirintää Suomen YMCA:n Liiton tai paikallisyhdistyksiemme toiminnassa, toivomme, että raportoit asiasta.

Kuka voi raportoida?

 

  1. Jäsenyhdistyksien toiminnassa mukana olevat
  2. Suomen YMCA:n työntekijät ja vapaaehtoiset
  3. Harrastajien vanhemmat
  4. Valmentajat ja ohjaajat

Mistä voi raportoida?

 

Suomen YMCA:n jäsenyhdistyksien toiminnassa mukana olevien turvallisuus ja oikeus harrastaa rauhassa on kaiken toimintamme keskiössä. Puutumme hyvinvointia tai turvallisuutta vaarantavaan toimintaan välittömästi.

Emme hyväksy syrjintää, kiusaamista, epäasiallista kohtelua, sukupuoleen perustuvaa tai seksuaalista häirintää, henkistä, seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa missään muodossa toiminnassamme. Olemme sitoutuneita turvaamaan ja edistämään toimintoihimme osallistuvien lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia kaikilla elämän osa-alueilla.

 

 

Miten raportoin?

 

Jos kohtaat tai havaitset epäasiallista käytöstä Suomen YMCA:n Liiton tai paikallisyhdistystemme toiminnassa, voit olla yhteydessä omaan jäsenyhdistykseesi, yhteyshenkilöihimme tai täyttämällä oheisen lomakkeen.

Yhteyshenkilöt

Miten käsittelemme yhteydenotot?

 

Lomakkeen kautta tulevat raportoinnit menevät hankesuunnittelija Liisa Nergille ja Suomen NMKY:n Urheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Koikkalaiselle.

Käsittelemme kaikki tietoon tulleet tapaukset työryhmässä, johon kuuluvat Suomen YMCA:n Liiton pääsihteeri Juha Virtanen ja hankesuunnittelija Liisa Nerg sekä Suomen NMKY:n Urheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Koikkalainen.

Yhteydenoton koskiessa jäsenyhdistysten toimintaa, olemme yhteydessä jäsenyhdistykseen ja teemme selvityspyynnön. Pidämme yhteydenottajan ajan tasalla selvitysprosessin etenemisestä ja sitä seuraavista mahdollisista toimenpiteistä.

Jos raportin epäasiallisesta käytöksestä vastaanottanut työryhmä joutuu tekemään tapahtuneesta rikos- tai lastensuojeluilmoituksen, tapauksen jatkokäsittely siirtyy asianomaiselle viranomaiselle.

 

 

Voit hakea neuvoa ja tukea myös Väestöliiton ja suomalaisen urheilun Et ole yksin -palvelusta.