Etiopia

Etiopia, joka on yksi Afrikan mantereen väkirikkaimmista ja vanhimmista maista, on viime vuosina kärsinyt poliittisesta ja yhteiskunnallisesta epävakaudesta sekä maan pohjoisosista levinneestä aseellisesta konfliktista. Nuoret muodostavat merkittävän osan väestöstä ja yhdessä Etiopian YMCA:n kanssa tuemme heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan ja työllistymistään.

Lyhyesti Etiopiasta

Etiopia on väkiluvultaan Afrikan toiseksi suurin valtio ja yksi nopeimmin kasvavimmista talouksista maailmassa. Kulttuurihistorialtaan rikkaassa maassa asuu 80 eri etnistä ryhmää. Etiopia on kokenut viimeisten vuosikymmenten aikana suuria poliittisia muutoksia ja sen demokraattinen kehitys on alkutekijöissään, mihin estön voimakas kasvu ja erityisesti nuorten suuri osuus väestöstä tuo lisähaasteita. Nuorten merkityksellinen osallistuminen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja rauhan rakentamiseen poliittisessa siirtymävaiheessa ja sosioekonomisissa uudistuksissa on välttämätöntä.

Nuoret rakentamassa rauhanomaista Etiopiaa

Kansalaiset ovat osoittaneet mieltään hallituksen politiikkaa ja toimia vastaan keskellä monenlaisia yhteiskunnallisia haasteita. Aika ajoin protestit ovat saaneet väkivaltaisia piirteitä ja konflikteja syttyy myös eri ryhmien välille. On ensiarvoisen tärkeätä, että nuorille tarjotaan mahdollisuuksia kasvaa aktiivisiksi kansalaiseksi. Maan nykyisessä rauhanvuoropuhelussa ja prosessissa tulisi tavoitella kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon myös nuoret.  

Etiopiassa toteutettavassa rauhanohjelmassa vahvistetaan nuorten taitoja, mahdollisuuksia ja tilaa olla aktiivisia muutoksentekijöitä rauhaa edistävissä prosesseissa. Nuorten taidot käydä dialogia muiden väestön ryhmien kanssa myötävaikuttaa yhteiseen rauhan edistämiseen ja muokkaa yhteisön asenteita positiiviseen ja rakentavaan suuntaan. Rauhankoulutuksen ja medialukutaidon kehittymisen myötä nuoret saavat työkaluja luoda dialogia ja ymmärtää rauhan periaatteita yhteiskunnassaan.  

Koulutuksia ja työllistymismahdollisuuksia

YMCA:n lähtökohtana on varmistaa, että nuorella on polku osallisuuteen. Nuoria on tuettava pääsyssä koulutukseen ja samalla on edistettävä heidän työllistymisvalmiuksiaan. Osana työllistymisohjelmaa nuorille tarjotaan ammatillista koulutusta aloilla, joille on tilausta Etiopian kehittyvässä taloudessa. Ammattitaitojen lisäksi nuoret oppivat työnhakemiseen ja työskentelyyn liittyviä taitoja.  

 

Flag Of Ethiopia

Etiopia

Pinta-ala: 1 100 000 km2
Asukasmäärä: 113 miljoonaa
Pääkaupunki: Addis Abeba
Kielet: Amhara, oromo, tigre, somali, afar
Uskonnot: kristinusko (noin 67 %), Islam (noin 30 %) ja muut
Kumppani: YMCA Ethiopia

Hankevastaavan yhteystiedot:
Kansainvälisen työn suunnittelija Daniela Miller, daniela.miller@ymca.fi +358 400 688 650

UM_logo