Ukraina

Suomen NMKY:n Liitto tukee keskellä sotaa toimivan Ukrainan YMCA:n humanitaarista hanketta vuosina 2023–2024 yhdessä Euroopan YMCA:n kanssa. Hankkeella tuetaan maansisäisten pakolaisten parissa tehtävää työtä sekä nostetaan ukrainalaisten YMCA-yhdistysten kapasiteettia maan jälleenrakennusvaihetta varten.

Ukrainassa sota koskettaa koko yhteiskuntaa

Venäjän aggressiivinen hyökkäyssota Ukrainaan helmikuussa 2022 muutti perustavanlaatuisesti ukrainalaisten arjen. Vaikka maan itäosissa on käyty sotaa vuodesta 2014, täysmittainen hyökkäyssota yllätti ja vaikutti laajempaan osaan väestöstä. Yli kuusi miljoonaa ukrainalaista on joutunut jättämään kotinsa ja monille ei ole varmuutta paluun mahdollisuudesta.

 

Ukrainan YMCA toimii keskellä kriisiä

Tällä hetkellä Ukrainassa 23 paikallista YMCA:ta jatkaa toimintaansa. Paikalliset yhdistykset ovat sopeuttaneet toimintaansa ja pyrkivät vastaamaan kaikista haavoittuvimmissa asemissa olevien lasten, nuorten ja aikuisten tarpeisiin. Paikalliset YMCA-yhdistykset ovat tunnistettuja kansalaisyhteiskunnan toimijoita, sillä YMCA on toiminut Ukrainassa aktiivisesti 30 vuotta ja sen juuret ulottuvat 1900-luvun alkuun. Kriisin keskellä YMCA vapaaehtoiset ovat esimerkiksi toimittaneet humanitaarista apua rintamalle ja kyliin sekä yhteisöihin, joissa sitä tarvitaan eniten.

 

Suomen NMKY:n Liitto osallistuu humanitaariseen operaatioon Ukrainassa

Suomen NMKY:n Liitto tukee Ukrainan YMCA:n humanitaarista hanketta vuosina 2023–24 yhdessä Euroopan YMCA:n kanssa. Viisi paikallista YMCA-yhdistystä, Boyarka, Kremenchuk, Volyn-Lutsk, Zaporizhja ja Zdolbuniv antavat tukea maan sisäisille pakolaisille. Yhdistyksiin on perustettu eDu Hub -keskuksia, jotka ovat tarjonneet turvallisen tilan pakolaisille. Keskuksesta voi saada esimerkiksi mielenterveyspalveluita ja tukea lastenhoidossa sillä aikaa, kun vanhempi järjestää perheen asioita tai hakee töitä.   

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin hätäapuun ja turvallisten tilojen luomiseen vastaamaan pakolaisten ensisijaisiin tarpeisiin. Hankkeen toisessa vaiheessa keskityttiin pidemmän aikavälin tarpeisiin, kuten tarvittavien taitojen kehittämiseen työllistymistä varten. Koulutus- ja mielenterveystoiminnot on räätälöity hyödynsaajien tarpeiden mukaan. Hankkeessa on tavoitettu 11 000 ihmistä vuoden 2023 aikana.

 

Ukrainan tulevaisuutta jälleenrakennetaan yhdessä

Ukrainassa jälleenrakennuksen tarpeet ovat merkittävät. YMCA on mukana kansallisissa koordinaatiomekanismeissa, sillä Ukrainan YMCA:lla on laajat toimintamahdollisuudet ja paikalliset YMCA-yhdistykset kattavat koko maan alueen. YMCA:n työntekijät ja vapaaehtoiset ovat toimineet aktiivisesti sodan läpi. He tuntevat paikalliset tarpeet ja haluavat tarjota entistä enemmän tukea ja vapaa-ajan mahdollisuuksia sodasta kärsineille ukrainalaisille.

Ukrainalla on useita monivuotisia kumppanuuksia mm. Ruotsin, Kanadan ja Yhdysvaltojen YMCA:n kanssa. Suomen NMKY:n Liitto jatkaa Ukrainan YMCA:n tukea tulevina vuosina. Tarkoituksena on rakentaa monivuotista kumppanuutta Ukrainan YMCA:n kanssa.

Ukraine_flag

Ukraina

Pinta-ala: 603 628 km2
Asukasmäärä: 33,2 miljoonaa
Pääkaupunki: Kiova
Uskonnot: kristittyjä, juutalaisia, uskonnottomia
Virallinen kieli: ukraina
Kumppani: Boyarkan, Kremenchukin, Volyn-Lutskin, Zaporizhjan ja Zdolbunivin YMCA-paikallisyhdistykset

Hankevastaavan yhteystiedot:
Kansainvälisen työn suunnittelija Daniela Miller, daniela.miller@ymca.fi +358 400 688 650

UM_logo