Edistämme nuorten hyvinvointia

Suomen YMCA:n Liitto tekee työtä nuorten hyvinvoinnin, vaikuttamismahdollisuuksien, kestävän tulevaisuuden ja rauhan edistämiseksi. Tarjoamme nuorille kansainvälisiä mahdollisuuksia ja toteutamme kehitysyhteistyöohjelmaa YMCA-kumppaneiden kanssa. Jäsenyhdistyksemme noin 30 paikkakunnalla tekevät lapsi- ja nuorisotyötä ja tarjoavat monipuolista harrastustoimintaa.

Tekemistä ja tukea lasten ja nuorten arkeen

Paikallisyhdistyksemme tekevät ammatillista nuorisotyötä sekä tarjoavat lapsille ja nuorille matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Meillä voi harrastaa liikuntaa, musiikkia tai liittyä vaikka partioon. Harrastusmahdollisuuksien lisäksi palveluitamme ovat esimerkiksi kohtaamispaikkatoiminta, katusovittelu, kiusaamista ehkäisevä työ, uusien suomalaisten ja nuorten työllisyyden tukeminen.

Palvelumme vaihtelevat kaupungeittain.

 

Tuemme nuoria Suomessa ja maailmalla

Toimimme aktiivisesti Suomessa kehittäen nuorten osallisuutta ja vuorovaikutusta. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi ovat tärkeässä osassa nuorten kanssa tehtävässä työssämme niin Suomessa kuin globaalissa mittakaavassa.

Suomen YMCA:n kattojärjestönä tuemme paikallisyhdistystemme toimintaa sekä vastaamme valtakunnallisista hankkeista ja koordinoimme niitä. Toimimme yhteistyötahona YMCA Euroopan liitolle ja maailmanliitolle.

Työmme Suomen ulkopuolella liittyy rauhan ja toimeentulon mahdollisuuksien edistämiseen kehitysyhteistyön kautta. Kansainvälisissä hankkeissa työskentelemme yhdessä paikallisten YMCA-kumppaneiden kanssa.

 

YMCA toimii 120 maassa

YMCA tavoittaa maailmanlaajuisesti noin 65 miljoonaa ihmistä 120 eri maassa vuosittain. Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki, etnisestä taustasta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta tai sosioekonomisesta taustasta riippumatta.