Kenia

Kenia on monimuotoinen maa, jossa alueelliset erot ovat suuria ja nuori väestö kasvaa vauhdilla. YMCA:n oppilaitoksien kautta tuetaan nuoria kestävään tulonhankintaan Nairobin köyhillä asuinalueilla ja maaseutuvaltaisessa Kiambussa.

Lyhyesti Keniasta

Kenia on Itä-Afrikan suurin talous, mutta samaan aikaan lähes 40 % väestöstä elää alle dollarilla päivässä. Väestönkasvu on hyvin nopeaa. Keniassa on jopa 50 eri kansanryhmää, joiden yhteiskunnallinen merkitys on huomattava.

Lasten ja nuorten osuus Kenian väestöstä on hyvin suuri. 18–35-vuotiaita on yli 30 % väestöstä. Samaan aikaan jopa 80 % työttömistä on alle 35-vuotiaita. Yli 700 000 uutta nuorta liittyy työnhakijoiksi joka vuosi. Työttömyys onkin yksi keskeisimmistä kenialaisten nuorten haasteista. Samaan aikaan ilmastomuutos ja ympäristöhaasteet uhkaavat Kenian talouskasvua, maalle tärkeää maataloussektoria sekä ruokaturvallisuutta.

Uusia kumppanuuksia

Suomen ja Kenian YMCA:n yhteistyöllä pyritään valtauttamaan nuoria ja nostamaan haavoittuvassa asemassa olevien nuorten elintasoa. Vuosina 2021–2024 toteutettavaa yhteistyötä tukee myös Afrikan YMCA, alueellinen keskusorganisaatio, jonka piirissä toimii 24 kansallista YMCA-liikettä Afrikassa. Afrikan YMCA toimii kansallisten liikkeiden kumppanina ja tarjoaa niille ohjelmallista ja teknistä tukea. Viime vuosina Afrikan ja Kenian YMCA:t ovat työskennelleet yhdessä ammatillisen koulutuksen standardien nostamiseksi sekä järjestäneet yhteisiä työelämätapahtumia. Nämä tuovat yhteen nuoria, eri alojen ammattilaisia ja yrittäjiä sekä koulutus-, harjoittelu- ja työpaikkoja.

Kestäviä elinkeinoja ja vaikuttamistaitoja

Vuosien 2021–2024 aikana toteutettava hanke pyrkii rakentamaan siltaa nuorien ja työmarkkinoiden välille. Työelämä- ja ammattitaitojen opetus yhdistetään yrittäjyysopintoihin. Hanketta toteutetaan kahdessa Kenian YMCA:n viidestä 1960-luvulla perustetuista oppilaitoksesta, joissa joissa opetussisältöjen lisäksi modernisoidaan tiloja ja teknologiaa. Kiambussa keskitytään ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen ja niiden hillitsemiseen. Tähän tähdätään kehittämällä ilmastoviisaiden viljelymenetelmien opetusta sekä nuorille opiskelijoille että paikallisille yhteisöille. Tavoitteena on tukea 3000 nuoren koulutusta ja kiinnittää erityistä huomiota nuorten naisten sekä vammaisten nuorten osallistumiseen. Lisäksi YMCA Peacemakers -toiminta aktivoi nuoria vaikuttamaan rakentavasti heitä koskettaviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Kokonaisbudjetti vuosille 2021–2024 on 630 000 euroa.

Kenya

Kenia

Pinta-ala: 580 367 km2
Asukasmäärä: 53,8 miljoonaa
Pääkaupunki: Nairobi
Viralliset kielet: swahili ja englanti
Uskonnot: kristinusko (noin 80 %), vähemmistöinä muslimit ja perinteisten uskontojen harjoittajat
Kumppani: YMCA Kenya ja African Alliance of YMCAs

Hankevastaavan yhteystiedot:
Kansainvälisen työn asiantuntija Milla Mäkinen, milla.makinen@ymca.fi +358 40 867 1609

UM_logo