NUORET, RAUHA & TURVALLISUUS

Nuoret, rauha & turvallisuus on YK:n päätöslauselma 2250, joka näkee nuoret positiivisina ja aktiivisina muutoksentekijöinä sekä rauhanrakentajina. Päätöslauselman keskeisinä tavoitteina on tuoda nuoret mukaan päätöksentekoon kaikille tasoille sekä edistää nuorten osallisuutta ja hyvinvointia yhteiskunnissa. Kestäviä ja rauhanomaisia yhteiskuntia ei rakenneta ilman nuoria.

Suomeen perustettiin vuonna 2016 kansalaisjärjestöjen 2250-verkosto, jonka tavoitteena on edistää päätöslauselman toimeenpanoa Suomessa. Suomen YMCA:n liitto on mukana verkostossa. Suomen aloitteesta päätöslauselma on nostettu myös globaalin YMCA-liikkeen työn ytimeen. Sivun sisältöä päivitetään pian lisää.

ALOITTEESTA TÄHÄN PÄIVÄÄN

PÄÄTÖSLAUSELMAN OSA-ALUEET

NÄIN SUOMEN YMCA:N TOIMINTA TUKEE PÄÄTÖSLAUSELMAN ERI OSA-ALUEITA

Lataa tästä kartoitus Suomen YMCA:n ja paikallisyhdistysten toiminnoista jaoteltuna osa-alueiden alle. Voit ladata kaavion A4-kokoisena tästä.