CAMERA OBSCURA

Kokemusoppimiseen perustuva Camera obscura -toimintamalli on tarkoitettu 12–17-vuotiaille. Toimintamallissa on kaksi erilaista ohjelmasisältöä: Arvo- ja terveyskasvatus sekä tunne- ja selviytymistaidot. Ohjelmasisältöjen ytimessä on itsetuntemuksen ja omanarvontunnon vahvistaminen sekä omien arvojen, tunteiden ja vahvuuksien tunnistaminen.

Toimintamalli soveltuu hyvin yhteisöllisen oppilashuollon, mielenterveyden edistämisen, ehkäisevän päihdetyön sekä sosiaalisen vahvistamisen välineeksi. Toiminta toteutetaan nuorisoalan ja koulun yhteistyönä.

Vuosina 2016­–2018 kehitämme Virtuaalitekniikan hyödyntämistä opetuksessa ja järjestölähtöisessä auttamistyössä. Tuotamme 5.–6.-luokan oppilaille tarkoitetun Hyvä ryhmähenki -toimintamallin, jonka sisältönä on sosiaalisesti turvallisen yhteisön rakentaminen.