Camera obscura

Kokemusoppimiseen perustuva Camera obscura -toimintamalli on tarkoitettu 12–17-vuotiaille. Ohjelmasisältöjen ytimessä on itsetuntemuksen ja omanarvontunnon vahvistaminen sekä omien arvojen, tunteiden ja vahvuuksien tunnistaminen.

Toimintamallissa on kaksi erilaista ohjelmasisältöä: Arvo- ja terveyskasvatus sekä tunne- ja selviytymistaidot.

 

Toimintamalli soveltuu hyvin yhteisöllisen oppilashuollon, mielenterveyden edistämisen, ehkäisevän päihdetyön ja sosiaalisen vahvistamisen välineeksi. Toiminta toteutetaan nuorisoalan ja koulun yhteistyönä.

 

Vuosina 2016­–2018 kehitimme virtuaalitekniikan hyödyntämistä opetuksessa ja järjestölähtöisessä auttamistyössä. Tuotimme 5.–6.-luokan oppilaille tarkoitetun Hyvä ryhmähenki -toimintamallin, jonka sisältönä on sosiaalisesti turvallisen yhteisön rakentaminen.