YMCA HACKATHON - HAASTEHULINAT

YMCA Hackathon toimi nuorisotyön menetelmänä. Hackathon oli yhteisöllisyyttä ja nuorten osallisuutta edistävää toimintaa. Toimintamallin kuvaus löytyy Innokylästä. Tapahtumat olivat toimintamallin ydin, jonka tavoitteena oli olla lähtösysäys johonkin pidempään prosessiin tai toimintaan. Tapahtumien lisäksi osallistujat voivat halutessaan itsenäisesti jatkaa Hackathonin kaltaista työskentelyä, esimerkiksi viikoittain tai vaikka kerran kuukaudessa. Tällöin yhdessä tehtävä haasteiden ratkominen oli jatkuvaa harrastustoimintaa ja oli uudenlainen vaihtoehto perinteisimpien harrastusten joukossa.