Saavutettavuusseloste

 

11.4.2024

Tämä saavutettavuusseloste koskee ymca.fi- ja lahjoitus-verkkosivustoa.

Saavutettavuudesta säädetään laissa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta ja sitä edeltäneessä EU:n saavutettavuusdirektiivissä. Saavutettavuusvaatimukset koskevat Suomen NMKY:n Liiton kaikkia verkkosivustoja.

Sivustolla on tiedossa olevia saavutettavuuspuutteita, jotka on lueteltu Ei-saavutettava sisältö -alaotsikon alla. Korjaamme näitä puutteita teknisten resurssien puitteissa ja teemme työtä tämän sivuston saavutettavuuden parantamiseksi. Mahdollisessa verkkosivu-uudistuksessa sivusto suunnitellaan vaatimukset täyttäväksi.

 

Verkkosivun saavutettavuuden tila

Verkkosivumme ei täytä osaa kriittisistä Web Content Accessibility Guidelines, WCAG, 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA. Verkkosivun saavutettavuuden olemme arvioineet itse.

Kuvailtu sisältö ei ole täysin saavutettavissa, ja niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

 

Ei-saavutettava sisältö

Käyttäjät saattavat kohdata sivustolla joitakin saavutettavuuspuutteita. Seuraavana on luettelo ei-saavutettavasta sisällöstä, jotka ovat tiedossamme. Jos huomaat sivustolla näiden lisäksi saavutettavuuspuutteita, ilmoitathan siitä meille info@ymca.fi.

 

 1. Tekstivastineet puuttuvat osasta sisältöjä
 2. Osa sisältöjen hierarkioista ei vastaa HTML-standardeja
  • Tekstityylejä ei ole aina käytetty johdonmukaisesti
  • Kaikkia sisältöjä ei ole aina ristiinlinkitetty
  • Navigaatiossa on joissakin tasoilla käytetty samoja sanoja
  • Sivun tekstikokoa kasvattaessa +200%:n, sisältö ei skaalaudu responsiivisesti
  • Sivujen tyylejä ei ole kaikilta osin käytetty johdonmukaisesti
 3. Sivustolla ei pysty liikkumaan näppäimistöä käyttäen
 4. Sivuilla olevia linkkejä ei ole asetettu lukuohjelmia tukien, tämä saattaa vaikuttaa lukuohjelmien käyttöön
 5. Sivustolla liikkumista helpottavien elementtien nimet puuttuvat
 6. Näppäimistöä käyttäville sivuston elementtien sisältö ei ole kaikilta osin saavutettava
 7. Joidenkin linkkien kohde ja merkitys ei ole riittävän selkeä
 8. Kuvallisten linkkien otsikot näkyvät joskus vain hover-toiminnolla
 9. Hover-toiminto ei näytä kuvallisten linkkien otsikoita aina kokonaisuudessaan
 10. Osa linkeistä saattaa olla tyhjiä tai linkkejä ja nappeja ei ole merkitty linkeiksi.
 11. Kaikkien sivuston linkkien kohteet eivät aina selviä linkin nimestä
 12. Sivuston pääkieli on Suomi, mutta osa uutisista on englanniksi. Sivuston kieltä ei kuitenkaan ole asetettu suomeksi, joka suomenkielisen tekstin kohdalla saattaa aiheuttaa ruudunlukijan virheet
 13. Käyttäjälle ei ole ilmaistu, jos sisältö on eri kielellä
 14. Joissakin kohdin sivustoa on käytetty tekstiä sisältäviä kuvia
 15. Virhetilanteet lomakkeella on osittain ilmaistu puutteellisesti
 16. Käyttäjän mahdollisuudet liikkua sivustolla on joissakin kohdin rajallista
  • Sisältöä ei ole aina otsikoitu aiheen vaihtuessa
  • Päänavigointi ja toimintamme yhteensovitus asettaa haasteen
  • Sivuja on osittain ristiinlinkitetty, mutta sivustokartta puuttuu
  • Käyttäjä ei näe missä näppäimistön tällä hetkellä valittu elementti eli fokus on
  • Sivuston elementtejä ei ole nimetty tai merkitty
 17. Harvinaisia ja hankalasti lausuttavia sanoja tai lyhenteitä ei ole aina selitetty

 

Saavutettavuuspalaute ja yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla puutteita, ota meihin yhteyttä, jotta voimme korjata asian ja tarjota sinulle tarvitsemasi tiedon saavutettavasti. Ota yhteyttä sähköpostitse info@ymca.fi. Vastaamme 14 päivän kuluessa.

 

Saavutettavuuskantelun ja -selvityspyynnön tekeminen

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, ole mielellään ensin yhteydessä meihin info@ymca.fi.

Voit myös tehdä selvityspyynnön tai saavutettavuuskantelun Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, joka valvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamista Suomessa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)

 

Teemme jatkuvasti työtä tämän sivuston saavutettavuuden parantamiseksi.

Tämä verkkosivusto on julkaistu 11.6.2018.