Höntsäillä: tehdä huvin vuoksi, ei niin vakavissaan.

Suomen NMKY:n Urheiluliitto oli mukana toteuttamassa Höntsä – silta eteenpäin -hanketta. Hanke oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ajalla 1.2.2018–30.11.2020. Hankkeella tuettiin ja kannustettiin nuoria höntsäilyharrastusten pariin.

Tavoitteena oli lisätä 16–25-vuotiaiden nuorten opiskelumotivaatiota ja hyvinvointia sekä tukea elämänhallintaa. Höntsä-toiminta on nuorista lähtevää ja osaamisesta riippumatonta, iloa tuottavaa kaikille avointa toimintaa.  

Hankkeen tuloksena syntyi kulttuuria ja liikuntaa yhdistävä toimintamalli nuorten parissa toimiville tahoille, kuten seuroille. 

Toteutuksesta vastasivat Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Urheiluopisto Kisakeskus, Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK, Diakonia ammattikorkeakoulu Oy, Suomen Nuorisoseurat ry sekä Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry.

Suomen NMKY:n Urheiluliitto toi hankkeeseen liikunnallisen harrastetoiminnan osaamista ja ajantasaista kokemusta kohderyhmästä sekä kolmannen sektorin näkökulmaa.

Seuraa meitä somessa #hontsasiltaeteenpain

Lisätiedot:
Emmi Suomäki
p. 040 1461 941
emmi.suomaki@ymca.fi
www.hontsa.metropolia.fi