Höntsäillä: tehdä huvin vuoksi, ei niin vakavissaan.

Suomen NMKY:n Urheiluliitto on mukana toteuttamassa Höntsä – silta eteenpäin -hanketta. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ajalla 1.2.2018–30.11.2020. Hanke tukee ja kannustaa nuoria höntsäilyharrastusten pariin.

Tavoitteena on lisätä 16–25-vuotiaiden nuorten opiskelumotivaatiota ja hyvinvointia sekä tukea elämänhallintaa. Höntsä-toiminta on nuorista lähtevää ja osaamisesta riippumatonta, iloa tuottavaa kaikille avointa toimintaa.  

Hankkeen tuloksena syntyy kulttuuria ja liikuntaa yhdistävä toimintamalli nuorten parissa toimiville tahoille, kuten seuroille. 

Toteutuksesta vastaavat Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Urheiluopisto Kisakeskus, Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK, Diakonia ammattikorkeakoulu Oy, Suomen Nuorisoseurat ry sekä Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry.

Suomen NMKY:n Urheiluliitto tuo hankkeeseen liikunnallisen harrastetoiminnan osaamista ja ajantasaista kokemusta kohderyhmästä sekä kolmannen sektorin näkökulmaa.

Seuraa meitä somessa #hontsasiltaeteenpain

Lisätiedot:
Emmi Suomäki
p. 040 1461 941
emmi.suomaki@ymca.fi
www.hontsa.metropolia.fi