globaalikasvatus

Globaalikasvatus

Globaalikasvatus on toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä maailman erilaisista todellisuuksista sekä herättää tahtoa ja vahvistaa taitoa rakentaa globaalisti kestävää, rauhallista ja yhdenvertaista tulevaisuutta.

Globaalikasvatus – siis mitä?

Ilmastohätätila, luontokato, nuorten syrjäytyminen, eriarvoisuuden kasvu, köyhyys, sota, pakolaisuus, toivottomuus… Vai sittenkin toivo, nuorten hyvinvointi, globaali solidaarisuus, rauhan rakentaminen, kunnianhimoinen ilmastopolitiikka, kestävä kuluttaminen, antirasistinen toiminta, yhä aktiivisemmin osallistuvat nuoret ja jaettu tahto toimia globaalisti yhdenvertaisen ja kestävän tulevaisuuden puolesta…? YMCA valitsee jälkimmäisen!  

Globaalikasvatus lisää ymmärrystä maailmasta

Globaalikasvatus on toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä maailman erilaisista todellisuuksista sekä herättää ja vahvistaa taitoa rakentaa globaalisti kestävää, rauhallista ja yhdenvertaista tulevaisuutta.

Globaalina ja kansallisena nuorisotoimijana visiomme YMCA:llä on, että globaalikasvatus kuuluu kaikille. Kehitämme globaalikasvatukseen menetelmiä, materiaaleja ja näkökulmia, jotka sopivat nuorisotyöhön ja nuorten vapaa-ajan toimintaan. Tavoitteenamme on tehdä globaalikasvatuksesta innostavaa ja kiinnostavaa kaikille nuorille – ei ainoastaan heille, jotka jo osallistuvat aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen koulun, opintojen tai työn kautta.  

Globaalikasvatuksen tavoitteet

Toteuttamamme globaalikasvatuksen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi rauhanrakentajiksi ja kestävän kehityksen edistäjiksi heidän omista lähtökohdistaan, jotta jokainen löytää oman tapansa vaikuttaa tärkeiksi kokemiinsa asioihin. Tuemme lapsi- ja nuorisoalan ammattilaisten taitoa ja tahtoa toteuttaa globaalikasvatusta omassa työssään. Lisäksi tavoitteenamme on, että toimintakulttuuria kehittämällä kestävästä kehityksestä, globaalista solidaarisuudesta ja rauhan rakentamisesta tulee kaikkea YMCA-toimintaa läpäisevä teema. Kehitysyhteistyöohjelmamme myötä tavoitteenamme on myös luoda yhteyksiä eri maissa elävien nuorten välille ja tarjota kumppanimaiden YMCA-nuorille mahdollisuuksia kertoa omalla äänellään heille tärkeistä asioista.

Suomen YMCA:n Liitto toimii kouluttajana ja koordinaattorina

Tarjoamme YMCA:n paikallisyhdistysten työntekijöille ja luottamushenkilöille sekä laajemmin nuorisoalan asiantuntijoille tukea ja koulutusta globaalikasvatuksen suunnitteluun ja toimintakulttuurin muutostyöhön. Tuotamme materiaaleja ja menetelmiä globaalikasvatuksen toteuttamiseen kohtaavassa lapsi- ja nuorisotyössä. Koordinoimme kansallista globaalikasvatustyötä, ja paikallisyhdistysten osaajat jakavat osaamistaan ja kehittävät sitä yhdessä. Globaalikasvatusta toteutetaan Helsingin, Heinolan, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan paikallisyhdistyksissä. Useat NMKY-paikallisyhdistykset keskittyvät urheiluun, joten ohjelmakaudella pilotoidaan myös, miten globaalikasvatus voisi näkyä urheiluseurassa.

Globaalikasvatus osaksi kohtaavaa toimintaa

Järjestämme globaalikasvatuskoulutuksia kansallisesti, paikallisyhdistyksittäin ja toiminnoittain. Tavoitteenamme on, että globaalikasvatuksesta tulee osa päivittäistä kohtaavaa työtä, kun kouluttautuneet työntekijät tarkastelevat omaa työtään ikään kuin ”globaalikasvatuslinssien” läpi ja pohtivat, miten innostaa nuoriaan rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Globaalikasvatus sanallistetaan myös toimintasuunnitelmiin aukikirjoitetuksi osaksi. Konkreettisempaa globaalikasvatus on kohtaavassa työssä aktiviteeteissa, joita toteutetaan esimerkiksi iltapäiväkerhoissa, nuorisotiloissa, leireillä. Globaalikasvatuksemme lippulaiva on Pelikentiltä rauhanrakentajiksi -toiminta: Yökoris-nuorista kootut ryhmät kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan kestävästä kehityksestä ja rauhasta sekä suunnittelemaan nuorisolähtöistä aktivismia ja vaikuttamistyötä. Lisäksi koordinoimamme YMCA Peacemakers -toiminta jatkuu tarjoten nuorille mahdollisuuden oppia ja vaikuttaa rauhan ja kestävän kehityksen teemoihin vahvistaen globaalia solidaarisuutta.

YMCA globaalikasvatuksen edelläkävijänä nuorisotyön kentällä

Tavoitteenamme on olla globaalikasvatuksen edelläkävijä nuorisokentällä ja toimia innoittajana siinä, miten organisaation toimintakulttuuri voidaan rakentaa rauhan ja kestävän kehityksen edistämiselle. Suomen globaalikasvatuskenttä on kansainvälisestikin vaikuttava – kokemusta, osaamista ja materiaalia on jo valtavasti. Tahdomme tehdä yhteistyötä ja kehittää kumppanuuksia, jotta nuorisotyöhön voidaan tarjota entistä vaikuttavampaa ja inspiroivampaa globaalikasvatusmateriaalia ja -menetelmiä.

Lisätietoa ja yhteistyömahdollisuuksia: 

Inka Havanto, inka.havanto@ymca.fi +358 44 796 7960
ohjelmasuunnittelija, kansainvälinen työn ja globaalikasvatus