globaalikasvatus

Globaalikasvatus

Globaalikasvatus on toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä maailman erilaisista todellisuuksista, ja herättää tahto ja vahvistaa taitoa rakentaa globaalisti kestävää, rauhallista, ja yhdenvertaista tulevaisuutta.

Globaalikasvatus – siis mitä?

Ilmastohätätila, luontokato, nuorten syrjäytyminen, eriarvoisuuden kasvu, köyhyys, sota, pakolaisuus, toivottomuus… Vai sittenkin toivo, nuorten hyvinvointi, globaali solidaarisuus, rauhan rakentaminen, kunnianhimoinen ilmastopolitiikka, kestävä kuluttaminen, antirasistinen toiminta, yhä aktiivisemmin osallistuvat nuoret ja jaettu tahto toimia globaalisti yhdenvertaisen ja kestävän tulevaisuuden puolesta…? YMCA valitsee jälkimmäisen!  

Globaalikasvatus lisää ymmärrystä maailmasta

Globaalikasvatus on toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä maailman erilaisista todellisuuksista, ja herättää tahto ja vahvistaa taitoa rakentaa globaalisti kestävää, rauhallista, ja yhdenvertaista tulevaisuutta.

Globaalina ja kansallisena nuorisotoimijana, YMCA:n visio on, että globaalikasvatus kuuluu kaikille. YMCA kehittää menetelmiä, materiaalia ja näkökulmaa globaalikasvatukseen, joka sopii nuorisotyöhön ja nuorten vapaa-ajan toimintaan. Tavoitteena on tehdä globaalikasvatuksesta innostavaa ja kiinnostavaa kaikille nuorille – ei ainoastaan heille, jotka osallistuvat aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen koulun, opintojen tai työn kautta.  

Globaalikasvatuksen tavoitteet

YMCA:n globaalikasvatuksen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi rauhanrakentajiksi ja kestävän kehityksen edistäjiksi heidän omista lähtökohdistaan, jotta jokainen löytää oman tapansa vaikuttaa tärkeinä pitämiinsä asioihin. YMCA:n Liitto tukee lapsi- ja nuorisoalan ammattilaisten taitoa ja tahtoa toteuttaa globaalikasvatusta omassa työssään. Lisäksi tavoitteena on, että toimintakulttuuria kehittämällä kestävästä kehityksestä, globaalista solidaarisuudesta ja rauhan rakentamisesta tulee kaiken YMCA-toiminnan läpäisevä teema. Kehitysyhteistyöohjelman kautta tavoitteena on luoda yhteyksiä eri maissa elävien nuorten välille ja antaa kumppanimaiden YMCA:den nuorille mahdollisuus kertoa omalla äänellään heille tärkeistä asioista.

Suomen YMCA:n Liitto toimii kouluttajana ja koordinaattorina

Suomen YMCA:n Liitto tarjoaa YMCA:n paikallisyhdistysten työntekijöille ja luottamushenkilöille sekä laajemmin nuorisoalan asiantuntijoille tukea ja koulutusta globaalikasvatuksen suunnitteluun ja toimintakulttuurin muutostyöhön. YMCA:n Liitto tuottaa ja vinkkaa materiaalia ja menetelmiä globaalikasvatuksen toteuttamiseen kohtaavassa lapsi- ja nuorisotyössä. Liitto koordinoi kansallista globaalikasvatustyötä, ja paikallisyhdistysten osaajat jakavat osaamistaan ja kehittävät sitä yhdessä. Globaalikasvatusta toteutetaan Helsingin, Heinolan, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan paikallisyhdistyksissä. Useat NMKY-paikallisyhdistykset keskittyvät urheiluun, joten ohjelmakaudella pilotoidaan myös, miten globaalikasvatus voisi näkyä urheiluseurassa.

Globaalikasvatus osaksi kohtaavaa toimintaa

YMCA:n Liitto järjestää globaalikasvatuskoulutuksia kansallisesti, paikallisyhdistyksittäin ja toiminnoittain. Tavoitteena on, että globaalikasvatuksesta tulee osa päivittäistä kohtaavaa työtä, kun kouluttautuneet työntekijät tarkastelevat omaa kohtaavaa työtään ikään kuin “globaalikasvatuslinssien” läpi: miten omassa työssäni voisin innostaa nuoret rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Lisäksi globaalikasvatus lisätään toimintasuunnitelmiin aukikirjoitetuksi osaksi. Konkreettisempaa globaalikasvatus on kohtaavassa työssä aktiviteettien kautta, joita toteutetaan esimerkiksi iltapäiväkerhoissa, nuorisotiloissa, leireillä. YMCA:n globaalikasvatuksen lippulaiva on Pelikentiltä rauhanrakentajiksi -toiminta: Yökoris-nuorista kootut ryhmät kokoontuvat säännöllisesti keskustelamaan kestävästä kehityksestä ja rauhasta ja suunnittelemaan nuorilähtöistä aktivismia ja vaikuttamistyötä. Lisäksi Suomen YMCA:n Liiton koordinoima YMCA Peacemakers -toiminta jatkuu tarjoten nuorille mahdollisuuden oppia ja vaikuttaa rauhan ja kestävän kehityksen teemoihin vahvistaen globaalia solidaarisuutta.

YMCA globaalikasvatuksen edelläkävijänä nuorisotyön kentällä

YMCA:n tavoitteena on olla globaalikasvatuksen edelläkävijä nuorisokentällä ja toimia innoittajana siinä, miten organisaation toimintakulttuuri voidaan rakentaa rauhan ja kestävän kehityksen edistämiselle. Suomen globaalikasvatuskenttä on kansainvälisestikin vaikuttava – kokemusta, osaamista ja materiaalia on jo valtavasti. YMCA tahtoo tehdä yhteistyötä ja kehittää kumppanuuksia, jotta nuorisotyöhön voidaan tarjota entistä vaikuttavampaa ja inspiroivampaa globaalikasvatusmateriaalia ja -menetelmiä.

Lisätietoa ja yhteistyömahdollisuuksia: 

Inka Havanto, inka.havanto@ymca.fi +358 44 796 7960
ohjelmasuunnittelija, kansainvälinen työn ja globaalikasvatus