Automekaniikan opiskelija Naomi Nyaboke

YMCA:n ammattioppilaitoksessa Nairobissa tuetaan nuorten pääsyä työelämään

Suomen YMCA:n Liiton tukemissa ammattioppilaitoksissa rakennetaan työelämäyhteyksiä ja parannetaan vammaisten nuorten pääsyä koulutukseen.

16.12.2022

Nuorisotyöttömyys yksi Kenian kehityksen haasteista

Kenia on Itä-Afrikan talouden veturi ja nopeimmin kehittyvä valtio, joka on noussut nopeasti alemman keskitulon maaksi. Keniaa vaivaa kuitenkin yhä yksityisen sektorin investointien vähyys ja sen kehityksen haasteita ovat muun muassa väestön köyhyys, epätasa-arvoisuus ja nuorisotyöttömyys. Kenialaisista nuorista oli vuonna 2020 työttömänä 38,9 %. Yksi nuorisotyöttömyyden taustalla olevista ongelmista on se, ettei ammatillinen koulutus tuota riittävästi työelämässä kaivattavaa osaamista. Nuorten lisäksi myös naiset työllistyvät usein virallisen talouden ulkopuolelle, jolla työntekijöillä ei ole vähäisintäkään sosiaaliturvaa sairauden, työtapaturmien tai työttömyyden varalle.

Kenian YMCA:n ammattioppilaitoksessa kehitetään työssä oppimisen menetelmiä

Vuodesta 1977 Shauri Moyon kaupunginosassa Nairobissa toiminut YMCA:n ammattioppilaitos National Training Institute, NTI, tarjoaa vuosittain koulutusta noin 500 opiskelijalle ammattiin valmistavilla ja ammattitaitoa täydentävillä kursseilla. NTI tuottaa koulutusohjelmia muun muassa rakentamisen, sähköasennuksen, moottoriajoneuvojen mekaniikan, tekstiilituotannon, kauneudenhoidon sekä majoituksen ja ravitsemuksen aloilla. Lyhytkurssien joukossa erityisesti IT-alan opinnot ovat suosittuja. Opintojen jälkeen työllistyneistä nuorista palkansaajiksi sijoittuvien osuus on keskimäärin 70 % ja pienyrittäjiksi ryhtyvien 30 %. Koulun tavoitteena on nostaa yrittäjiksi ryhtyvien osuutta tulevina vuosina vähintään 40 %:in.

Vauhdittaakseen ammattioppilaitoksesta valmistuvien nuorten sijoittumista työelämään NTI on kehittänyt työssä oppimisen menetelmiä yhdessä yritysten kanssa. Työharjoittelujen aikana opiskelijat pääsevät testaamaan koulussa opittuja taitoja ja perehtymään työelämän käytäntöihin. Ammattikoulun opinto-ohjaaja ja yrityksen työnjohtaja arvioivat ​​jaksojen aikana opiskelijan teknisiä ja yhteistyötaitoja. Työharjoittelun tavoitteena on kehittää työvoiman osaamista ja syventää työelämätaitoja. Oppilaitos järjestää vuosittain myös työnantajatapahtumia tukemaan opiskelijoiden verkostoitumista ja antamaan tietoa eri sektoreilla vaadittavasta ammatillisesta osaamisesta.

John Mwaura opiskeli vaate- ja kangastekniikan linjalla.

Vaate- ja tekstiiliteollisuus työllistää

Keniassa vaate- ja tekstiiliteollisuutta pidetään yhtenä kasvussa olevista aloista, joka voi tarjota työllistymismahdollisuuksia maan nuorelle työvoimalle. NTI:n vaatesuunnittelun ja kangastekniikan linjalla rakennetaan yhteyksiä työnantajiin ja muun muassa valtion koordinoimaan vientiä edistävään viranomaistahoon. Monet tekstiilivalmistajat kuuluvat Export Processing Zones Authorityn, EPZ:n, alaisuudessa toimiviin yrityksiin ja työllistävät teollisuuskoneisiin erikoistuneita ompelijoita.

YMCA edistää vammaisten nuorten mahdollisuuksia kouluttautumiseen

Suomen YMCA:n Liiton tukemissa ammattioppilaitoksissa kiinnitetään huomioita työelämäyhteyksien lisäksi erityisesti inklusiiviseen koulutukseen. Oppilaitosten kykyä tarjota laadukasta koulutusta vammaisille opiskelijoille parannetaan purkamalla heidän osallistumisensa esteitä muun muassa rakentamalla ramppeja ja järjestämällä tarvittavia tukitoimia opintoihin.

Ammattitaitoa ja yhteisöllisyyttä

John Mwaura, 25, opiskeli NTI:n kaksivuotisella vaatesuunnittelun ja kangastekniikan linjalla ja suoritti vuonna 2021 perusopinnot jatkaakseen seuraavana vuonna räätälintaitojen koulutusjaksoon. Syntymästään asti kuulovammaiselle Johnille koulutukseen pääseminen tarjosi ammattiopintojen lisäksi mahdollisuuden kuulua opiskelukavereiden yhteisöön. Hänen tavoitteenaan oli valmistumisensa jälkeen kartuttaa ammattitaitoaan työntekijänä Nairobin intialaisomisteisissa ompelualan yrityksissä ja myöhemmin toimia alalla mikroyrittäjänä.

Lahjakkaan nuoren eteneminen tehtävissä vaati vastuuopettaja Salome Muasalta ylimääräistä panostusta oppilaan henkilökohtaiseen neuvomiseen, sillä ilman keinoja antaa ohjeistusta yhteisellä kielellä tämän tuli havainnollistaa jokainen työvaihe opiskelijalle. Ammattioppilaitoksessa on kuitenkin haluttu edistää vammaisten nuorten mahdollisuuksia osallistua opintoihin ja tilanne kerrallaan pyritty ratkomaan oppimisen haasteita. Johnin viimeisen lukukauden opintoja tukemaan löydettiin viittomakieltä taitava erityisopettaja Joan Kanaiza, joka kävi opiskelijan kanssa viikottain läpi opetusohjelman yksityiskohtia. Samalla Joan opetti myös opettajille perusviittomia helpottamaan ompelutöiden ohjeistusta.

Johnille viittomakielinen opetus oli käänteentekevää paitsi ammattiin kouluttautumisen kannalta myös ehkäpä elämänsä ensimmäisenä yhdenvertaisuuden kokemuksena.
Olen voinut opiskella kuten muut ja valmistua ammattiin, mutta lisäksi tuntuu kuin olisin löytänyt oman ääneni voidessani käyttää omaa kieltäni, viittomia.

Lisätietoja

Inka Havanto, kansainvälisen työn ja globaalikasvatuksen suunnittelija, inka.havanto@ymca.fi +358 44 796 7960

Beatrice Thuita, ohjelmasuunnittelija, beatrice@ymcakenya.org +254 70 892 3924