Paul 1 Vaaka

Ilmastoviisas maanviljely innostaa kenialaisnuoria

Kestävään kehitykseen perustuvien maatalousmenetelmien uskotaan tuovan uusia sukupolvia alan opintoihin. Ruokaturvaa ja maataloutta korostetaan myös Kenian valtion agendalla neljän tärkeimmän painopisteen joukossa.

12.5.2022

Kenian YMCA:n maatalousoppilaitos

YMCA:n maatalousoppilaitoksen (KYCAT, Kenya YMCA College of Agriculture and Technology) kaksivuotiseen koulutukseen osallistuu vuosittain 250 opiskelijaa. Valtaosa nuorista asuu oppilaitoksen asuntolassa, mutta ammattikoulutus vetää myös lähiseutujen nuoria päiväoppilaiksi.

Oppilaitoksen tuottamasta sadosta ja muista maataloustuotteista riittää omien tarpeiden lisäksi myyntiin maitoa, teetä, maissia, kaalia ja kotitalouseläimiä. Oppilaitoksella on käytössään 30 hehtaaria maata ja sen toimintaa halutaan kehittää.

Maatalousoppilaitoksessa on otettu vuonna 2021 käyttöön maissin koe- ja kontrollipeltoja, joilla havainnollistetaan ilmastoviisaiden menetelmien vaikutuksia maahan. Tavoitteena on löytää käytännönläheistä tietoa ja neuvoja viljelytapojen muuttamisessa hiiltä sitoviksi. Kehittämistyötä toteutetaan osana Suomen YMCA:n Liiton kehitysyhteistyöohjelmaa. Hiiliviljelyyn eli regeneratiiviseen viljelyyn kuuluva peltoalan muokkaamatta jättäminen pitää paitsi kasvien juuriston elinvoimaisena hillitsee ilmastonmuutosta ja suojaa maata eroosiolta.

Peltojen hyvän kasvukunnon ylläpitäminen on herättänyt kiinnostusta myös paikallisissa viljelijöissä. Aluillaan on myös Suomen YMCA:n Liiton edistämä yhteistyö Limurun maatalousoppilaitoksen ja Ilkka Herlinin ja Saara Kankaanrinnan vetämän, Paraisilla sijaitsevan, Qvidjan koetilan kanssa. Lisäksi yhteistyötä on rakennettu Helsingin yliopiston kanssa, jolla on tutkimusasema Kenian Taita Tavetassa. Nyt Helsingin yliopiston professorien Petri Pellikan, Laura Alakukun ja yliopistontutkija Janne Heiskasen konsortio on saanut rahoitusta Suomen Akatemialta ilmastoviisaan peltoviljelyn kehittämiseksi yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeen myötä YMCA:n maatalousoppilaitoksen koepelloilla suoritetaan osa tutkimuksen mittauksista.

Maatalous ei ole viime vuosikymmeninä ollut vetovoimainen ala kenialaisnuorten silmissä, mutta kestävään kehitykseen perustuvien maatalousmenetelmien uskotaan innostavan uusia sukupolvia suuntautumaan alan opintoihin. Myös Kenian valtion agendalle on neljän tärkeimmän painopisteen joukkoon nostettu ruokaturva ja maatalous julkisen terveydenhuollon, kohtuuhintaisen asumisen ja työpaikkojen luomisen rinnalla.

Työmarkkinoiden kysyntään vastaavan ammatillisen koulutuksen kehittäminen on ratkaisevassa asemassa parannettaessa nuorten työllistymistä ja toimeentuloa. KYCAT:issa koulutuksia on pyritty räätälöimään juuri paikallisen viljelijäyhteisön tarpeet huomioiden edistämään ilmastoviisasta viljelytapaa. Maatalousoppilaitoksessa saatuja kokemuksia on tarkoitus jakaa muiden Itä-Afrikan YMCA:den kanssa ja toistaa sen parhaita käytänteitä. Ilmastoviisailla menetelmillä halutaan myös tuoda yhteen nuoret, maanviljelijät, tutkijat ja start up -yritykset.

Hiiliviljely kiinnostaa

Parikymppiset Eunice Ngunyo, Cecilia KImiti ja Paul Kamanu opiskelevat toista lukuvuottaan KYCAT:issa ja ovat kiinnostuneet juuri kestävän maatalouden tarjoamista työllistymismahdollisuuksista.

Nuoret viihtyvät luonnonkauniilla alueella sijaitsevassa oppilaitoksessa, jossa on motivoiva opiskeluilmapiiri. Kiitosta saavat erityisesti oppilaitoksen opettajat ja heidän maatalousalan asiantuntemuksensa. Nuoret ovat innostuneita erityisesti hiiliviljelyyn perehdyttävistä kursseista, sillä ne vastaavat suoraan murroksessa olevan maatalousalan kysyntään. Kehitysehdotuksina Eunice, Cecilia ja Paul esittävät opintojen osaksi erillistä harjoittelujaksoa maatalousoppilaitoksen ulkopuolella kestävää viljelyä harjoittavilla tiloilla ja mahdollisuutta alan jatko-opintoihin omassa oppilaitoksessa.

Maanviljelijäperheessä kasvaneen Eunice Ngunyon (vasen kuva) ammatinvalinta syntyi luonnostaan. Myös Eunicen isosisko toimii alalla tuotantoeläinlääkärinä. Nuorta maatalousopiskelijaa innostaa luonnonmukaisten torjunta-aineiden kehittäminen. Eunice suunnittelee jatko-opintoja Nairobin yliopistossa ja haaveilee oman tilasta, jolla voisi työllistää myös muita ihmisiä.

Myös Cecilia Kimiti (oikea kuva) tuntee olevansa kotonaan juuri maatalousopinnossa. Häntä kiinnostaa erityisesti viljelykasvien tuotekehitys. Cecilian tavoitteissa on päästä opiskelemaan Nairobin yliopistoon puutarhanhoitoa, sillä hänen suunnitelmissaan on perustaa vähittäismyyntiliike, jossa myytäisiin maanviljelijöille viljelyskasvien siemeniä.

Cecilia kantaa kuitenkin huolta perheen toimeentulosta ja opintojensa rahoituksesta. Perheen kolmen nuoren opiskelukustannuksista yksin vastaavalle pienviljelijä-äidiltä yhtä aikaa maksuun tulevat lukukausimaksut vaativat taloudellisesti suuria ponnisteluja.

Paul Kamunun (ylin kuva) kiinnostus maatalous- ja puutarhanhoitoalalle syttyi toisen asteen opintojen alussa. Paulia kiinnostaa ammattina maisemointi osana eroosion ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutusten lieventämistä. Hän haluaisi perustaa jatko-opintojen jälkeen oman yrityksen, mutta pääsee toteuttamaan sen vasta säästettyään rahaa alalla vaadittaviin arvokkaisiin yritystoiminnan lisensseihin.