Vocational skills and peace education for young people – The 2022 development cooperation results report is here

Vocational skills and peace education for young people – The 2022 development cooperation results report is here 20.9.2023 We have published a report on the first year of the Youth, Peace and Livelihood Programme , during which both successes and challenges were encountered. Significant steps were taken in Kenya, where impressive groundwork was conducted in…

Ammattiosaamista ja rauhantaitoja nuorille – Vuoden 2022 kehitysyhteistyön tulosraportti julkaistu

Ammattiosaamista ja rauhantaitoja nuorille – Vuoden 2022 kehitysyhteistyön tulosraportti julkaistu   20.9.2023 Olemme julkaisseet raportin Nuoret, rauha ja toimeentulo -ohjelman ensimmäisestä vuodesta, 2022, jonka aikana kohtasimme sekä onnistumisia että haasteita. Isoja harppauksia koettiin Keniassa, jossa tehtiin vaikuttavaa pohjatyötä kansalliselle Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintasuunnitelmaprosessille, sekä Palestiinassa, jossa samaa agendaa sovellettiin taitavasti paikalliseen kontekstiin ja toimintaan…

Suomen NMKY:n Liiton ja ulkoministeriön Nuoret, rauha ja turvallisuus -tapahtuma

Suomen NMKY:n Liiton ja ulkoministeriön Nuoret, rauha ja turvallisuus -tapahtuma Aika: Perjantai 22.9.2023 klo 14–16 Paikka: Ulkoministeriön tilat Katajanokalla ja Teams Ilmoittauduthan tämän lyyti-linkin kautta 20.9. mennessä. Tervetuloa Nuoret, rauha ja turvallisuus -agendaa käsittelevään hybriditapahtumaan, jonka järjestävät Suomen NMKY:n Liitto ja ulkoministeriö osana Suomen YK-nuorten koordinoimaa Nuorten rauhanviikkoa. Tapahtumassa kuulet konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka nuoret ja…

Suhaib ja Siraj, YMCA Peacemakers youth in Palestine

Psychosocial support and community initiatives in the West Bank

Psychosocial support and community initiatives in the West Bank The YMCA partnership supports vulnerable young people to integrate into society and encourages them to contribute locally to peace in the West Bank. 21.8.2023 Daniela Miller | Martiina Woodson The need for psychosocial support and individual counselling is significant In Palestine, children and young people face…

Suhaib ja Siraj, YMCA Peacemakers youth in Palestine

Psykososiaalista tukea ja yhteisöaloitteita Länsirannalla

Psykososiaalista tukea ja yhteisöaloitteita Länsirannalla YMCA-kumppanuudella tuetaan haavoittuvassa asemassa olevia nuoria integroitumaan yhteiskuntaan ja vaikuttamaan paikallisella tasolla rauhan edistämiseen Länsirannalla. 21.8.2023 Daniela Miller | Martiina Woodson Psykososiaalisen tuen ja yksilöllisen kohtaamisen tarve on merkittävä Palestiinassa lapset ja nuoret kohtaavat arjessaan haasteita päivittäin. Israelin miehitys on jatkuvasti läsnä, ja sotilaat ja tarkastuspisteet ovat osa katukuvaa. Konfliktin…

Suomen YMCA:n Liiton vuosi 2022

Suomen YMCA:n Liiton vuosi 2022   16.6.2023 Teemme työtä nuorten hyvinvoinnin, vaikuttamismahdollisuuksien, kestävän tulevaisuuden ja rauhan edistämiseksi. Tarjosimme nuorille kansainvälisiä mahdollisuuksia ja toteutimme kehitysyhteistyöohjelmaa YMCA-kumppaneiden kanssa. Säästääksemme luonnonvaroja vuosikertomuksemme on ensimmäistä kertaa vain sähköisessä muodossa. Viime vuodet ovat koetelleet nuorten kriisinkestävyyttä. Koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, talous- ja ilmastokriisi ovat luoneet epävarmuuden ja turvattomuuden pilviä nuorten…

Toivottomuuden saarekkeita voi syntyä missä päin maailmaa tahansa

Toivottomuuden saarekkeita voi syntyä missä päin maailmaa tahansa Suomen YMCA:n Liiton pääsihteeri Juha Virtanen pohtii kasvavaa eriarvoistumista ja nuorten osallisuutta meillä ja maailmalla. Virtanen on käsitellyt nuorisokysymyksiä niin työurallaan kuin tutkimuskohteena. 15.6.2023 Martiina Woodson Ura nuorisokysymysten parissa Hiljattain 50 vuotta täyttänyt Juha Virtanen työskentelee Suomen YMCA:n Liiton pääsihteerinä, mutta on käsitellyt nuorisokysymyksiä läpi kolmelle vuosikymmenelle…

kenia nuorisokoulutus kehitysyhteistyö

Ammattitaidon kehittäminen parantaa toimeentulon mahdollisuuksia

Ammattitaidon kehittäminen parantaa toimeentulon mahdollisuuksia   29.5.2023 Kenian YMCA:n ammattikouluissa Nairobissa ja Limurussa koulutetaan mm. rakentamisen, ravintola-alan ja uudistavan viljelyn osaajia. Tavoitteena on tukea nuorten työllistymistä sekä esimerkiksi mahdollistaa ammattitaitoa vastaavan palkan ansaitseminen. Paikallisten elinolojen parantaminen ja nuorten toimeentulon mahdollisuuksien edistäminen ovat keskeinen osa kehitysyhteistyötämme.


   Nairobissa sijaitsevan Kenian YMCA:n National Training Institute, NTI-ammattikoulun opettajat…

YMCA partnership bears fruit in The Gambia

YMCA partnership bears fruit in The Gambia In 2019–2022, we provided vocational training and entrepreneurship education to a total of 400 young people in partnership with the Gambia YMCA. The graduation ceremony concretised a new phase in the lives of the young people. 5.5.2023 Kaisa Strömberg | Martiina Woodson | A successful four-year period  During…

YMCA-kumppanuus kantaa hedelmää Gambiassa

YMCA-kumppanuus kantaa hedelmää Gambiassa Tarjosimme vuosien 2019–2022 aikana yhteensä 400 nuorelle ammatillisen koulutuksen ja yrittäjyysopintoja yhteistyössä Gambian YMCA:n kanssa. Valmistujaisjuhla konkretisoi nuorten uutta elämänvaihetta. 28.4.2023 Kaisa Strömberg | Martiina Woodson Onnistunut nelivuotiskausi   Koulutimme hankekauden aikana yhteensä 400 nuorta yhteistyössä Gambian YMCA:n kanssa. Puolet opintonsa päättäneistä nuorista sai ammatillisen materiaalipaketin vauhdittamaan oman yrityksen perustamista. Koulutuksia järjestettiin…