kenia nuorisokoulutus kehitysyhteistyö

Ammattitaidon kehittäminen parantaa toimeentulon mahdollisuuksia

Ammattitaidon kehittäminen parantaa toimeentulon mahdollisuuksia   29.5.2023 Kenian YMCA:n ammattikouluissa Nairobissa ja Limurussa koulutetaan mm. rakentamisen, ravintola-alan ja uudistavan viljelyn osaajia. Tavoitteena on tukea nuorten työllistymistä sekä esimerkiksi mahdollistaa ammattitaitoa vastaavan palkan ansaitseminen. Paikallisten elinolojen parantaminen ja nuorten toimeentulon mahdollisuuksien edistäminen ovat keskeinen osa kehitysyhteistyötämme.


   Nairobissa sijaitsevan Kenian YMCA:n National Training Institute, NTI-ammattikoulun opettajat…

YMCA partnership bears fruit in The Gambia

YMCA partnership bears fruit in The Gambia In 2019–2022, we provided vocational training and entrepreneurship education to a total of 400 young people in partnership with the Gambia YMCA. The graduation ceremony concretised a new phase in the lives of the young people. 5.5.2023 Kaisa Strömberg | Martiina Woodson | A successful four-year period  During…

YMCA-kumppanuus kantaa hedelmää Gambiassa

YMCA-kumppanuus kantaa hedelmää Gambiassa Tarjosimme vuosien 2019–2022 aikana yhteensä 400 nuorelle ammatillisen koulutuksen ja yrittäjyysopintoja yhteistyössä Gambian YMCA:n kanssa. Valmistujaisjuhla konkretisoi nuorten uutta elämänvaihetta. 28.4.2023 Kaisa Strömberg | Martiina Woodson Onnistunut nelivuotiskausi   Koulutimme hankekauden aikana yhteensä 400 nuorta yhteistyössä Gambian YMCA:n kanssa. Puolet opintonsa päättäneistä nuorista sai ammatillisen materiaalipaketin vauhdittamaan oman yrityksen perustamista. Koulutuksia järjestettiin…

Nuoret, rauha ja turvallisuus toimintaohjelma työpaja

Edistämme rauhaa yhteistyöllä

Edistämme rauhaa yhteistyöllä   30.3.2023   Kenian kansallinen Nuoret, rauha ja turvallisuus -prosessi käynnistyi maaliskuun alussa, kun maan nuorisoministeriö ilmoitti ryhtyvänsä työstämään kansallista toimintaohjelmaa. Kenian YMCA on aktiivisesti mukana ohjelman edistämisessä. Suomen YMCA:n Liitto tukee Kenian YMCA:n rauhantyötä osana Suomen ulkoministeriön rahoittamaa Nuoret, rauha ja toimeentulo -kehitysyhteistyöohjelmaa.   YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2250, Nuoret, rauha ja…

ACT Erasmus + -hanke tarjosi tukea nuorisotyöntekijöille ja nuorille

ACT Erasmus + -hanke tarjosi tukea nuorisotyöntekijöille ja nuorille ACT Erasmus + -hanke päättyi vuoteen 2022. Hankkeen tarkoituksena oli tukea nuorisotyöntekijöitä ja vapaaehtoisia sekä heidän työssään kohtaamiaan nuoria. 19.12.2022Kolmen kumppanimaan yhteinen hanke ACT Erasmus + -hankeen viimeinen koulutus järjestettiin joulukuun alussa Kreikassa, YMCA Thessalonikin leirikeskuksessa. ACT Erasmus + -projekti alkoi vuonna 2020, mutta sen toteutuminen…

Vuoden 2022 PlaVa-koulutus toteutettin Tanskassa ja Italiassa

Vuoden 2022 PlaVa-koulutus toteutettin Tanskassa ja Italiassa Vuoden 2022 PlaVa-hanke toteutettiin kahtena viikkona Tanskassa ja Italiassa. Suomesta koulutuksessa oli mukana neljä osallistujaa. Karri Pakkala summaa kokemuksiaan blogitekstissä. 21.11.2022Mikä, missä ja milloin? Hankkeen nimi PlaVa tulee sanoista Physical Literature and Value based Approach, suomennettuna Fyysinen lukutaito ja arvojohtaminen. Hankkeeseen kuului kaksi seminaaria, joista ensimmäinen pidettiin Tanskassa…

YMCA’s peace camps needed in Lebanon that suffers from many crises

YMCA’s peace camps needed in Lebanon that suffers from many crises YMCA’s peace training increases the inclusion of young people and advances their basic rights. YMCA Lebanon’s pilot scheme is implemented with the support of YMCA Finland. 17.11.2022The last few years burdened by worries The last few years have been exceptionally challenging for the face-to-face…

Kriisien koettelemassa Libanonissa kaivataan YMCA:n rauhankoulutuksia

Kriisien koettelemassa Libanonissa kaivataan YMCA:n rauhankoulutuksia YMCA:n rauhankoulutukset lisäävät nuorten osallisuutta ja edistävät nuorten perusoikeuksia. Libanonin YMCA pilotoi koulutusta Suomen YMCA:n Liiton tuella. 16.11.2022Huolten täyttämät lähivuodet Viime vuodet ovat olleet poikkeuksellisen haastavia Libanonin YMCA:n toteuttaman kohtaavan toiminnan kannalta. Epävakaus ja epävarmuus ovat lisääntyneet maassa merkittävästi syksystä 2019 alkaen ja kierre on yhä jyrkentynyt. Mielenosoitusten, levottomuuksien,…