#IAMWHOLE on YMCA:n kansainvälinen kampanja, jonka juuret ovat Englannissa. Kampanjan keskeisimmät tavoitteet pohjautuvat Englannin ja Walesin YMCAn kyselytutkimukseen, jonka mukaan muun muassa 75% nuorista, jotka ovat mielenterveyspalveluiden tarpeessa, eivät pääse palveluiden pariin.

Mielenterveysongelmat ovat yleisiä myös Suomessa. Koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia ovat erilaiset mielenterveyshäiriöt. Eri tutkimusten mukaan 20-25-prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä Suomessa.

Kampanjan tarkoitus on rohkaista ihmisiä jakamaan heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan mielenterveydestä ja siihen liittyvistä haasteista, jotta kynnys avun hankkimiseen pienenisi.