Suomen ja Libanonin YMCA:n yhteinen #840siltaa-hanke tukee syyrialaispakolaisia ja libanonilaisnuoria. Koulutuksen sekä yhteisöllisen toiminnan keinoin

rakennetaan siltoja kohti turvatumpaa tulevaisuutta.

Syyrian kriisi alkoi vuonna 2011 ja jatkuu edelleen. Konfliktin aikana kodeistaan on paennut yli 11 miljoonaa ihmistä. Naapurimaahan Libanoniin on paennut lähes kaksi miljoonaa ihmistä. Suomen ja Libanonin YMCAt haluavat auttaa paikan päällä. Hankkeen tavoitteena on lieventää Syyrian kriisin negatiivisia vaikutuksia Libanonin pakolais- ja isäntäyhteisöissä nuorten voimavaroja kehittämällä.

Keinoina auttaa on ammatillinen koulutus, mielekäs vapaa-ajantoiminta sekä psykososiaalinen tuki. Hankkeen kohderyhmää ovat 15–29-vuotiaat syyrialaispakolaiset ja haavoittuvassa asemassa olevat libanonilaiset nuoret. Hankkeen keskiössä on lisäksi sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vammaisten oikeudet. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2019 ja Suomen ulkoministeriön tuella.

Vuoden 2018 aikana #840siltaa-hankeessa:

Koulutettiin 320 syyrialaista ja libanonilaista ammatillisiin valmiuksiin monella eri alalla, kuten maatalous-, rakennus- hoiva- ja käsityöalalla. Koulutetuista 64% oli naisia.

YMCA Libanon järjesti 26 yhteisötapahtumaa, joihin osallistui yli 3000 lasta ja nuorta.

Psykososiaalisen tuen toiminta tavoitti 540 lasta ja nuorta esimerkiksi pakolaisleireillä ja lastenkodeissa.

Auttaminen merkitsee paljon

Helsingin NMKY:n nuorisotyöntekijä Dries Vandamme vieraili Libanonissa vapaaehtoistyön parissa keväällä 2018.

Dries koki, että tarve psykososiaaliselle tuelle ja aktiviteettien järjestämiselle oli pakolaisleirillä suuri. Hänellä ei ollut suuria odotuksia matkan suhteen, mutta hänellä oli selkeä tavoite: saada edes yksi lapsi hymyilemään.

”Kun pystyt nähdä, tuntea ja koskettaa oikeaa arkea pakolaisleirillä, alat ymmärtää, kuinka vaikeaa elämä on pakolaisille.”

Liikunnan avulla rauhaa rakentamassa

Liikuntaa on käytetty tietoisesti nuorisotyön, kohtaamisen ja kasvun tukena varsin tehokkaasti lähes liikkeen alkuvuosista lähtien. Tästä todisteena ovat muun muassa sellaiset liikkeen piirissä kehitetyt lajit kuten koripallo ja lentopallo.

 

Toiminta tuo ihmisiä yhteen. Säännöt tuovat turvallisuutta ja lisäävät luottamusta. Osaavassa ohjauksessa tehdään joukkue ja tiimi. Osaavassa ohjauksessa ja turvallisessa ilmapiirissä yksilö oivaltaa uutta niin itsestään kuin ympäröivästä yhteiskunnasta.

Sillanrakentajana Bekaan laaksossa

Marko Kainulainen oli ensimmäistä kertaa vapaaehtoistyöntekijänä #840siltaa-hankkeessamme Libanonissa syyskuussa 2018.

 

Hänen matkapäiväkirja vie sinut Libanonin suurimmalle pakolaisleirille Al Awdahiin, Beirutin Home of Hope -lastenkotiin sekä ruohonjuuritasolle siitä, kuinka lapset ja nuoret tarvitsevat läheisyyttä, iloa ja leikkiä kriisin keskelle

Lue myös:

Uusia kokemuksia

Nadan tarina

Haluatko tukea työtämme Libanonissa?

20 eurolla voimme hankkia urheiluvälineitä, kuten palloja, joista riittää iloa useammalle lapselle
150 eurolla voimme tarjota nuorelle ammatillisen koulutuksen päätteeksi työkalupaketin, joka mahdollistaa itsensä työllistämiseen
220 eurolla nuori pääsee vuodeksi psykososiaalisen tuen ohjelmaan

Tue työtämme www.ymca.fi/lahjoita tai lahjoita vapaavalintainen summa suoraan tilille FI48 1025 3000 2535 94 (BIC: NDEAFIHH) viitenumerolla: 840.

Want to support us in our cause?

With 20 euros we can deliver sports equipment that delight many kids
With 150 euros we can provide a tool kit for vocational trainee to support self-employment
With 220 euros we can provide a one-year psychosocial support program for a young person

See more at ymca.fi/lahjoita or donate an optional amount to FI48 1025 3000 2535 94 (BIC: NDEAFIHH) and add a reference number: 840

Lisätietoja:

Milla Mäkinen
kansainvälisen työn suunnittelija
p. 040 8671 609
milla.makinen@www.ymca.fi

YMCA LEBANON