YMCA:n rakenne

Suomen YMCA:n liitto vastaa YMCA:n valtakunnallisista hankkeista, tukee paikallisyhdistysten toimintaa sekä tekee monipuolista yhteistyötä eri kotimaisten sidosryhmien, kumppaneiden ja rahoittajien kanssa. Suomen YMCA:n liitto toimii lisäksi yhteistyötahona Euroopan YMCA:n (YMCA Europe) ja YMCA:n Maailmanliiton (World Alliance of YMCAs) kanssa.

Suomen NMKY:n urheiluliitto vastaa urheiluun liittyvistä kansallisista asioista ja tukee paikallisjärjestöjen urheilutoimintaa. Liittojen päätöksenteosta vastaa Liittohallitus.

Suomessa YMCA:n paikallisyhdistykset tarjoavat lapsille ja nuorille matalan kynnyksen harrastustoimintaa yli 30 paikkakunnalla. Suurimmat paikallisyhdistykset tekevät lisäksi monipuolista nuorisotyötä ja tarjoavat tukea lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille elämän eri tilanteissa.