Suomen YMCA:n Liitosta ulkoministeriön ohjelmatukijärjestö

Naomi Nyaboke Michieka opiskelee mekaanikoksi Kenian YMCA:n ammattioppilaitoksessa Nairobissa.

Ulkoministeriö on myöntänyt Suomen YMCA:n Liitolle kehitysyhteistyön ohjelmatukea. Ulkoministeriö on myöntänyt 276 miljoonaa euroa suomalaisten kansalaisjärjestöjen monivuotiseen kehitysyhteistyöhön vuosille 2022–2025. Ohjelmatukea myönnettiin 23 järjestölle 31 hakijan joukosta. YMCA nousi tähän joukkoon yhtenä neljästä uudesta järjestöstä.

 

Suomen YMCA:n Liitto sai ohjelmatukea 2,1 miljoonaa euroa seuraavalle neljälle vuodelle. Uusi ohjelmatukirahoitus yhdistettynä käynnissä olevien hankkeiden rahoitukseen mahdollistaa Nuoret, rauha ja toimeentulo -kehitysyhteistyöohjelmamme toteutuksen vuosittain noin 1,2 miljoonalla eurolla.

 

Suomen YMCA:n Liiton kehitysyhteistyöohjelma katsottiin eheäksi kokonaisuudeksi, joka vastaa nuorten hyödynsaajien tarpeisiin hauraissa valtioissa. Ohjelmamme sai erityistä kiitosta 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman edistämisestä ja teemojen tukemista kumppanimaissa. Kiitosta sai lisäksi globaalin muuttoliikkeen huomioiminen sekä ohjelman pääteemat toimeentulo ja rauha. Lisäarvona pidettiin nuorten nuorten resilienssin parantamista hauraissa maissa ja demokratiakehityksen ja ihmisoikeuksien edistämistä.


–T
arvitsemme luotettavia ja osaavia kumppaneita globaaliin vastuun kantamiseen. Erityisen arvokasta on järjestöjen pitkäjänteinen työ kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien oikeuksien edistämiseksi, toteaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari ministeriön tiedotteessa.

 

Suomen YMCA:n Liiton tehtävänä on edistää nuorten hyvinvointia, toimeentuloa, yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia ja rauhantyötä yhdessä YMCA-kumppaneittensa kanssa. Suomen YMCA:n Liiton ohjelmaa toteutetaan vuosina 2022–2025 Keniassa, Gambiassa, Etiopiassa, Libanonissa ja Palestiinalaisalueilla. Lisäksi ohjelmaan sisältyy Suomessa toteutettavaa globaalikasvatusta.

 

Ulkoministeriö tukee kansalaisjärjestöjä kahdella tapaa, hanketuella ja ohjelmatuella. Edellisellä tuetaan yksittäisiä hankkeita, jälkimmäinen mahdollistaa laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen ohjelman toteuttamisen. Merkittävin osa Suomen kehitysyhteistyön määrärahoista kohdennetaan suomalaisten järjestöjen kautta juuri ohjelmatukena. Kansalaisjärjestöjen työ edistää Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja huomioi sen läpileikkaavia linjoja (sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ilmastokestävyys ja vähäpäästöinen kehitys).

 

Ohjelmatuen haku toteutettiin kaksivaiheisesti, jossa ensimmäisessä vaiheessa ratkaistiin järjestöjen avustuskelpoisuus ja toisessa vaiheessa varsinaisen ohjelmatuen saaminen.

Lisätietoja:

Juha Virtanen, pääsihteeri
Suomen YMCA:n Liitto
juha.virtanen@ymca.fi
+358 40 552 2737

Milla Mäkinen, ohjelmapäällikkö
Suomen YMCA:n Liitto
milla.makinen@ymca.fi
+358 40 867 1609