HAASTEHULINAT YMCA HACKATHON

Nämä säännöt ovat yleisiä YMCA Hackathon -tapahtumien ohjeita. Sääntöjä voidaan tarkentaa tarvittaessa kunkin eri Hackathon-tapahtuman ja paikkakunnan osalta. Nämä säännöt koskevat niin tapahtumaan osallistujia, ratkaisuja pohtivia tiimejä kuin järjestäjiä.

1. Syntyvät ideat ja ratkaisut eivät saa olla jo olemassa olevia ratkaisuja, eivätkä ne saa muistuttaa liian paljon kohtalaisella tiedonhaulla löydettäviä, kolmansien osapuolien jo kehittämiä ideoita tai ratkaisuja.

2. Tapahtuman aikana kehitettyjen ratkaisuiden immateriaali- ja mallioikeudet pysyvät ratkaisun kehittäneellä tiimillä, mutta YMCA ja sen yhteistyöjärjestöt saavat etuoikeuden hyödyntää niitä omassa toiminnassaan. Mikäli YMCA tai sen yhteistyöjärjestöt päättävät hyödyntää ideoita tai ratkaisuja, korvataan se kyseiselle tiimille tarjoamalla heille mahdollisuutta osallistua idean tai ratkaisun lopullisen version kehittämiseen ko. toimijoiden kustannuksella.

3. Tapahtuman tulokset tullaan julkaisemaan Innokyla.fi-nimisessä maksuttomassa ja julkisessa verkkopalvelussa. Innokylässä tuotetut ideat, tuotokset ja tulokset ovat vapaasti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla ja hyödynnettävissä. Tämä ei tarkoita, etteikö tiimillä voisi olla toteutuksessaan osia, joita ilman avoin hyödyntäminen on erittäin vaikeaa tai mahdotonta.

4. Järjestäjät eivät ole vastuussa mahdollisista kolmanteen osapuoleen liittyvistä oikeuksien rikkomuksista (mukaan lukien immateriaalioikeudet, tuotemerkit, kopiosuojaukset, patentit tai muut vastaavat), mitä osallistujat voivat ideoita tai ratkaisuja toteuttaessaan tehdä.

5. Järjestäjien toimittamat materiaalit, laitteet, työvälineet ja mahdollisesti immateriaalioikeuksien piiriin kuuluvat sisällöt (”taustamateriaalit”) kuuluvat järjestäjälle tai avoimesti käytössä olevien materiaalien suhteen niiden alkuperäiselle omistajalle (avoin data). Järjestäjä ei myönnä käyttöoikeuksia tai lisenssejä, ellei asiasta toisin sovita.

6. Kaikki tieto, ideat, metodit ja ratkaisut mitä esitetään tai luodaan järjestäjän toimesta YMCA Hackathoniin, mutta jotka eivät ole osana tiimien tuloksia (esimerkiksi tutkimus työkalut tulosten säilömiseksi) kuuluvat järjestäjälle ja niiden käyttöoikeuksia ei luovuteta, ilman erillistä sopimusta.