SUUNNITTEILLA OLEVAT KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEET

Suunnitteilla on uusia kehitysyhteistyön hankkeita Syyriaan, Gambiaan ja Keniaan. Kaikki hankkeet ovat toteutuessaan neljän vuoden pituisia 2019–2022. Jokaisen hankkeen keskeinen tavoite on nuorten toimeentulomahdollisuuksien parantaminen.

SYYRIA

Toteutuessaan tämä hanke kehittäisi haavoittuvassa asemassa olevien syyrialaisten taloudellisia mahdollisuuksia sekä edistäisi markkinoille pääsyä ammatillisen koulutuksen sekä pienyrittäjyyden keinoin Damaskoksen alueella. Kestävän toimeentulon luominen tukee siirtymää hätäavusta varhaiseen toipumiseen. Hanke on suunniteltu yhdessä Libanonin YMCAn sekä GOPA DERD -järjestön kanssa.

GAMBIA

Suunniteltu hanke kehittäisi kestävän toimeentulon hankintaan tarvittavia taitoja ja tukisi siten nuorten gambialaisten työllistymistä. Viime vuosina tuhansia gambialaisia on lennätetty takaisin Libyasta Välimeren ylitysyritysten jälkeen. Palaavien haasteellinen integroituminen takaisin Gambiaan on todellinen uhka yhteiskuntarauhalle pienessä maassa. Vaikuttamistyön avulla hanke pyrkii myös hillitsemään laitonta maastamuuttoa oikomalla harhakuvitelmia Eurooppaan lähtemisestä sekä helpottamaan palaavien integroitumista takaisin.
Tässä työssä YK:n päätöslauselma 2250: Nuoret, rauha & turvallisuus on keskeinen työkalu. Hanke on suunniteltu yhdessä Gambian YMCA:n kanssa.

KENIA

Kenian korkea nuorisotyöttömyys vaarantaa maan yhteiskuntarauhan ja -kehityksen, sekä on keskeinen tekijä vaikuttamassa nuorten radikalisoitumiseen. Suunnitellun hankkeen tavoitteena olisi voimaannuttaa nuoria tukemaan maansa sosioekonomista kehitystä. Toteutuessaan hanke pyrkii rakentamaan siltoja nuorien ja työmarkkinoiden välillä. Koulutuksen painopisteenä on tukea erityisesti nuorten naisten yrittäjyyttä.