YMCA ja kehitysyhteistyö

YMCA on paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti toimiva järjestö. Toimimme nuorten rinnalla pyrkien parantamaan elinoloja ja luomaan uskoa tulevaisuuteen yli 11 000 paikallisyhteisössä ympäri maailmaa. Kehitysyhteistyö on yksi keinoistamme tukea tätä työtä.

Nuoruus ja toimeentulo

Nuoruus on navigointia matkalla lapsuudesta aikuisuuteen. Yksi maailmanlaajuisesti tunnistettava siirtymäriitti on taloudellisen itsenäisyyden tavoittelu, johon liittyy kiinteänä osana toimeentulon ja työn etsiminen. Itsenäistymispyrkimyksien keskellä kamppailevien nuorten toimeentulon turvaaminen on keskeinen haaste. Siksi koulutus ja erilaiset työelämää tukevat taidot ovat nuorten poluilla tärkeitä turvatekijöitä.

Maailmanlaajuisesti nuorilla on kuitenkin aikuisiin verrattuna yli kolminkertainen riski jäädä työttömäksi. Oikeus ihmisarvoiseen työhön jää liian monelle kaukaiseksi unelmaksi. Perinteisinä pidettyjä virstanpylväitä on myös aiempaa vaikeampi saavuttaa. Nuorta ympäröivät olosuhteet kuten köyhyys, työttömyys, elinolojen kurjistuminen, ilmastokriisi ja yhteiskunnalliset jännitteet saattavat luoda näköalattomuutta ja valtavaa painetta lähteä navigoimaan eteenpäin oman maan sisällä tai sen rajojen ulkopuolelle. YMCA:n näkökulmasta paikallinen ja globaali muuttoliike voidaankin nähdä vahvasti nuorisoilmiönä, jonka liikkeelle panevana voimana ovat inhimilliset elinolot – ja useimmiten juuri niiden puuttuminen.

YMCA toimii paikallisten kumppaneiden kanssa

YMCA on kautta historiansa ollut kaupunkimaisen nuorisotyön edelläkävijä. Suuressa osassa maailman suurkaupunkeja on perinteikkäitä YMCA-liikkeitä, joilla on toista sataa vuotta kokemusta urbaaneista ilmiöistä, sekä kaupunkien tarjoamista yhteisöistä että niiden varjopuolista ja lieveilmiöistä. Paikallinen, aito läsnäolo tuo mukanaan syvää ja laajaa ymmärrystä nuorten tilanteesta. YMCA:n tarjoamat monipuoliset ohjelmat ja palvelut perustuvat juuri paikallisten nuorten tarpeisiin. Siksi toimimme aina kansainvälisissä hankkeissamme YMCA-kumppaneittemme kanssa.

Work for Peace

Tuemme yhdessä kumppaneidemme kanssa nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia, toimeentuloa ja valmiuksia edistää ihmisoikeuksia ja rauhaa. Tästä kertoo myös kehitysyhteistyöohjelmamme nimi Work for Peace.

Paikallistoiminnan lisäksi kansainväliset nuorisojärjestöt toimivat tärkeinä linkkeinä maailman nuorten välillä. Ne ovat siten alustoja, joiden kautta nuorilla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskuntaan. Globaalilla tasolla YMCA-liikkeen toiminta koskettaa kaikkia seitsemäätoista kestävän kehityksen tavoitetta. Yhteisenä missiona on kasvattaa nuorten voimavaroja ja kykyjä muuttaa maailmaa paremmaksi.

Esimerkiksi Gambiassa YMCA pyrkii pureutumaan siirtolaisuuden juurisyihin. Keniassa YMCA:n maatalousoppilaitos kasvattaa nuorten valmiuksia sopeutua ilmastonmuutoksen seurauksiin. Libanonissa YMCA:n työllä hillitään Syyrian konfliktin synnyttämiä jännitteitä. Palestiinalaisalueilla YMCA vahvistaa nuorten voimavaroja muun muassa psykososiaalisen tuen keinoin.