LIIKUNTALEIKKIKOULUT

Nuorten lasten liikuntaleikkikouluissa pyritään kannustamaan lapsia omaehtoiseen liikkumiseen. Liikunta kehittää motoriikkaa ja ja auttaa liikunnallisten elämäntapojen syntymisessä. Alle kouluikäisten lasten tulisi liikkua päivittäin vähintään kolme tuntia esimerkiksi juosten, hyppien, kävellen tai keinuen. Liikuntaleikkikoulussa lapsi oppii myös pari- ja ryhmätoimintaa erilaisten harjoitteiden ja leikkien myötä sekä kokee oivaltamisen iloa ja onnistumisen elämyksiä.

Lapselle liikunnan iloa

Helsinki

Kuopio

Vantaa