HYVINVOINTI 2018

Sosiaalinen toimintakyky

Hyvinvointi 2018 -projektissa (2014–2018, RAY) kehitettiin käytännön toimintaa, jolla voidaan vahvistaa varusmiespalvelusta suorittavien nuorten sosaalista toimintakykyä yhdessä puolustusvoimien, Sotilaskotiliiton, maanpuolustus-, nuoriso- ja sote-alan järjestöjen kanssa.

Ryhmähenki vahvistaa toimintakykyä

Projektissa kehitettiin ja testattiin Ryhmäkohtainen tupakeskustelu -toimintamalli, jonka tarkoituksena on nopeuttaa alokastuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen käynnistymistä. Tupakavereihin tutustuminen ja tuvan keskinäinen luottamus lisäävät nuoren toimintakykyä. Joukkueenjohtajien (palkattu henkilöstö) toteuttamana se otettiin käyttöön kaikissa joukoissa vuoden 2017. Toimintamalli kehitettiin yhdessä Jääkäriprikaatin, Panssariprikaatin ja niiden yhteistyötahojen, kouluttajien sekä varusmiesten kanssa.

Vapaa-ajantoimintaa

Suomen YMCA:n Liitto kehitti yhdessä Sotilaskotiliiton, sotilaskotiyhdistysten, varusmiestoimikuntien (VMTK), paikallisten VMTK-ohjaajien ja projektin yhteistyötahojen kanssa toimintaa, jolla voidaan edistää varusmiehen jaksamista. Vapaa-ajalla tapahtuvaan vertaisuuteen, harrastustoimintaa, sotilaskotien palvelukykyyn ja yhteistyötahojen osaamiseen sekä resursseihin perustuvan toiminnan on tarkoitus tukea varusmiehen sosiaalista, eettistä ja psyykkistä toimintakykyä. Yhteistyötahoina ovat muun muassa Reserviläisliitto (ja sen jäsenyhdistyksiä), Maanpuolustuskiltojen liitto (ja sen jäsenkiltoja) ja Sotilasurheiluliitto sekä nuoriso- ja hyvinvointialan toimijoita.

Lisätietoja:

Ari Inkinen
kehitysjohtaja
p. 0400 411 690
ari.inkinen@ymca.fi