Tue YMCA/ NMKY:n paikallisyhdistysten pakolaistyötä

20€ – 1000€

Lahjoita ukrainalaisille pakolaisille tarjottavaan avustustyöhön Suomessa. Työtä toteutetaan Suomen NMKY:n Liiton ja sen paikallisyhdistysten kautta. Varoilla tuetaan majoittautumista ja saapuneiden muita perustarpeita sekä helpotetaan heidän integroitumistaan yhteiskuntaan muun maussa kielitaitoa tukevilla kursseille ja työllisyyttä edistävin toimenpitein.

Poista