YMCA on urbaanin nuorisotyön edelläkävijä ja maailman suurin nuorisojärjestö, joka toimii yli 120 maassa. Jo 178 vuoden ajan vaikuttanut YMCA on tullut tunnetuksi monipuolisen ja kaikille avoimen harrastustoiminnan ja nuorisotyön tarjoajana. YMCA:n tehtävänä on edistää nuorten hyvinvointia, yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia ja rauhantyötä maailmanlaajuisesti.

Suomessa YMCA/ NMKY on toiminut jo vuodesta 1889. Olemme ammattimaisen nuorisotyön ja harrastustoiminnan yhteisö, joka mahdollistaa vuosittain yli miljoona lasten ja nuorten kohtaamista ja 80 000 harrastustapahtumaa.

Näytetään tulokset 1–6 / 7

Auta Ukrainan sodasta kärsiviä

Lahjoita ukrainalaisille pakolaisille tarjottavaan avustustyöhön Suomessa. Työtä toteutetaan Suomen YMCA/ NMKY:n Liiton ja sen paikallisyhdistysten kautta. Varoilla tuetaan majoittautumista ja saapuneiden muita perustarpeita sekä helpotetaan heidän integroitumistaan yhteiskuntaan muun muassa kielitaitoa tukevilla kursseille ja työllisyyttä edistävin toimenpitein.

Tue YMCA/NMKY:n paikallisyhdistysten pakolaistyötä

20,00 1000,00 

Lahjoita ukrainalaisille pakolaisille tarjottavaan avustustyöhön Suomessa. Työtä toteutetaan Suomen YMCA/ NMKY:n Liiton ja sen paikallisyhdistysten kautta. Varoilla tuetaan majoittautumista ja saapuneiden muita perustarpeita sekä helpotetaan heidän integroitumistaan yhteiskuntaan muun muassa kielitaitoa tukevilla kursseille ja työllisyyttä edistävin toimenpitein.

Ehkäise kiusaamista

10,00 

Monet lapset tulevat kiusatuiksi kouluarjessaan. Kiusaamisen vähentämiseen on kuitenkin olemassa keinoja. Lasten ja nuorten vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja arvokasvatus ehkäisevät kiusaamista merkittävästi. Suomen YMCA:n Liiton Camera obscura -toimintamalli keskittyy erityisesti kiusaamisen ehkäisyyn liittyvien ryhmäilmiöiden ymmärtämiseen ja lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen kehittämiseen.

Harrastus lapselle

30,00 

Tavoitteenamme on, että jokaisella lapsella olisi ainakin yksi mieluisa harrastus perheen tulotasosta riippumatta. Perhetaustalla on vaikutus lasten vapaa-ajan mahdollisuuksiin, tutkimusten mukaan yli 70 % vähävaraisten perheiden lapsista joutuu jättämään harrastuksen talousvaikeuksien vuoksi. Suomen YMCA/ NMKY on järjestänyt lasten ja nuorten harrastustoimintaa harrastustoimintaa yli 130 vuotta. Paikallisyhdistyksissämme eri puolilla Suomea harrastetaan muun muassa 22 erilaista urheilulajia sekä musiikki- ja partiotoimintaa.

 

Voit kohdistaa lahjoituksen paikallisyhdistyksillemme paikkakunnittain.

Vähennä lasten ja nuorten yksinäisyyttä

20,00 

Monet lapset kokevat ulkopuolisuuden tunteita koulu- tai luokka-yhteisöissään. Suomen YMCA:n/ NMKY:n paikallisyhdistyksissä järjestetään matalan kynnyksen vapaa-ajan toimintaa urheilun, musiikin, kerhojen, retkien ja leirien parissa eri puolilla Suomea. Huolehdimme siitä, että lapsella on mahdollisuus olla mukana omana itsenään ja kokeilla rajojaan turvallisessa harrastusyhteisössä.

Tue syyrialaispakolaisten toimeentuloa Libanonissa

50,00 

Suomen YMCA/ NMKY:n Litto järjestää yhdessä kumppaninsa Líbanonin YMCA:n kanssa syyrialaistaustaisille pakolaisille ja libanonilaisnuorille ammatillista koulutusta. Kehitysyhteistyöohjelmamme Nuoret, rauha ja toimeentulo kiinnittää erityistä huomiota nuorten naisten toimeentulo-
mahdollisuuksien edistämiseen. Työllistymisen tukeminen paikallisesti vähentää nuorten hakeutumista muuttoliikkeen vaarallisille reiteille ja tukee yhteiskuntien jälleenrakentamista sekä ehkäisee radikalisoitumista.