YMCA tukee rauhan edellytyksiä ympäri maailmaa. Nuorten toimeentulon turvaaminen on yksi kestävän rauhan kulmakivistä.

Kehitysyhteistyöllä tuemme nuorten työllistymistä, voimavaroja ja vaikuttamistaitoja Libanonissa ja Gambiassa.