Rahankeräyslupa RA/2020/13

Rahankeräysluvan saaja:
Suomen NMKY:n liitto ry (0315207-7)

Luvan myöntäjä:
Poliisihallitus / Arpajaishallinto

Luvan numero ja myöntämisajankohta:
RA/2020/13

Keräyksen toimeenpanoaika ja -alue:
Lupa on voimassa 01.11.2019 – 31.10.2022 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kerätyt varat lahjoitetaan apurahoina vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan ja hyvinvoinnin tukemiseen (kuten avustamalla harrastusmaksuissa), lasten ja nuorten kiusaamisen vähentämiseen tähtäävään työhön (muun muassa Camera obscura -toiminta ja koulusovittelutoiminta), vanhempien ja lasten vuorovaikutuksen tukemiseen (kuten isä–lapsi -toiminta, – leirien järjestäminen) jäsenyhdistysten tapahtuvan toiminnan kautta.

Lisäksi varoja käytetään nuorten työllistymisen ja toiminnallisuuden tukemiseen Kehitysyhteistyöohjelmassa Libanonissa ja Gambiassa. Rahankeräysvaroista katetaan hankkeisiin tarvittavaa omarahoitusosuutta (n. 15 %).

Varoja voidaan käyttää myös humanitaariseen avustustyöhön Ukrainassa ja Ukrainan lähialueilla liiton kattojärjestön YMCA Euroopan kautta. Varoja käytetään kriisi- ja katastrofiapuun, kuten esimerkiksi ruoka-, lääke- ja tavara-apuun. Lisäksi varoilla tuetaan ukrainalaisten majoittumista ja integroitumista uuteen ympäristöön. Varoilla avustetaan lisäksi kotimaassa vastaanotettuja ukrainalaisia Suomen NMKY:n liitto ry:n ja sen paikallisyhdistysten kautta. Varoilla tuetaan majoittumista ja muita perustarpeita sekä vastaanotettujen henkilöiden integroitumista yhteiskuntaan (työllisyys, kielitaito jne.).

Keräys ja vetoamistavat:
internet, lipas, sähköpostilista ,lehdet, radio ja tv