Mitä YMCA tekee?

YMCA on monipuolista ja kaikille avointa nuorisotyötä ja harrastustoimintaa. YMCA:n paikallisyhdistykset tarjoavat lapsille ja nuorille harrastuksia, liikuntaa, musiikkia, kerhoja, tapahtumia sekä tukea ja apua niitä tarvitseville. Suomen YMCA:n liitto tekee monipuolista yhteistyötä sekä kehitysyhteistyötä.

HARRASTUSTOIMINTA

KEHITYSYHTEISTYÖ

NUORISOTYÖ

PALVELUTOIMINTA

YHTEISTYÖ

VAPAAEHTOISTYÖ

Suomen YMCA:n liitto

YMCA on paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen nuorisojärjestö. Suomen YMCA:n Liitto toimii kansallisella tasolla sekä tukee ja yhdistää paikallisyhdistyksiä.

Suomen YMCA:n liitto tekee yhteistyötä sosiaali-, terveys-, nuoriso-, kasvatus- ja liikunta-alan toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä kehitysyksiköllä on käynnissä kaksi hanketta, joista Camera obscura -toiminnan tarkoituksena on tukea paikallista ja alueellista mielenterveyden edistämistä sekä ehkäisevää päihdetyötä. Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen -hankkeessa etsitään ratkaisuja digitalisaation haasteisiin.

Suomen YMCA:n Liitto tekee myös kehitysyhteistyötä, joka aloitettiin jo 1970-luvulla. Tänä päivänä teemme kehitysyhteistyötä Libanonissa, jossa pyrimme lieventämään Syyrian kriisin negatiivisia vaikutuksia. Suunnitteilla on lisäksi kehitysyhteistyöhankkeita Syyriaan ja Keniaan.

Koska YMCA on maailman suurin nuorisojärjestö, kansainväliset mahdollisuudet ja tiivis yhteistyö eri maiden YMCA-yhdistysten kanssa on runsasta. Kansainvälisistä asioista vastaa Suomen YMCA:n Liitto.

YMCA-liikkeellä on lisäksi Suomen NMKY:n Urheiluliitto, joka toimii samassa toimipisteessä kansallisen YMCA:n toimiston kanssa Helsingissä. Suomen NMKY:n Urheiluliitto tukee tiiviisti paikallisyhdistysten urheilutoimintaa sekä tuo YMCA:n kansainväliset mahdollisuudet paikallisten toimijoiden saataville.