Suomen YMCA on osa maailman suurinta nuorisojärjestöä, joka tukee nuorten hyvinvointia ja vahvistaa rauhan edellytyksiä ympäri maailmaa. YMCA tavoittaa 65 miljoonaa ihmistä yli 120 maassa ja 11 000 paikallisyhteisössä. 177-vuotias kansainvälinen järjestö on luotettava toimija, jolla on vakaa asema eri maiden kansalaisyhteiskunnissa.

Paikallisyhdistykset

Suomessa YMCA:n paikallisyhdistykset tarjoavat lapsille ja nuorille matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja ammatillista nuorisotyötä eri puolilla Suomea. Toimintamuotoja ovat muun muassa monipuoliset harrastustoiminnot, kohtaamispaikkatoiminta, etsivä nuorisotyö, katusovittelu ja kiusaamista ehkäisevä työ, palvelut uusille suomalaisille ja nuorten työllisyyden tukeminen.

Suomen YMCA:n liitto

Suomen YMCA:n liitto vastaa YMCA:n valtakunnallisista hankkeista, tukee paikallisyhdistysten toimintaa sekä tekee monipuolista yhteistyötä eri kotimaisten sidosryhmien, kumppaneiden ja rahoittajien kanssa. Suomen YMCA:n liitto toimii lisäksi yhteistyötahona Euroopan YMCA:n (YMCA Europe) ja YMCA:n Maailmanliiton (World Alliance of YMCAs) kanssa. Suomen YMCA:n liitolla on neljä kehitysyhteistyöhanketta Libanonissa, Palestiina, Gambiassa ja Keniassa. Suomen YMCA:n liitto toimii kansainvälisissä hankkeissa aina paikallisten YMCA-kumppaneiden kanssa.

Valtakunnallisena nuorisojärjestönä Suomen YMCA:n liitto toimii aktiivisesti Suomessa kehittäen nuorten osallisuutta ja vuorovaikutusta. Rauhan, nuorten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen ovat tärkeässä osassa nuorten kanssa tehtävässä työssä niin Suomessa kuin globaalissa mittakaavassa.