Tue syyrialaispakolaisten
toimeentuloa Libanonissa

50,00 €

Suomen YMCA/ NMKY:n Litto järjestää yhdessä kumppaninsa Líbanonin YMCA:n kanssa syyrialaistaustaisille pakolaisille ja libanonilaisnuorille ammatillista koulutusta. Kehitysyhteistyöohjelmamme Nuoret, rauha ja toimeentulo kiinnittää erityistä huomiota nuorten naisten toimeentulo-
mahdollisuuksien edistämiseen. Työllistymisen tukeminen paikallisesti vähentää nuorten hakeutumista muuttoliikkeen vaarallisille reiteille ja tukee yhteiskuntien jälleenrakentamista sekä ehkäisee radikalisoitumista.