EHKÄISE KIUSAAMISTA

10,00 €

Lähes 7000 lasta joutuu kiusatuksi kerran tai useita kertoja viikossa pelkästään 4–5-luokkalaista. Kiusaaminen vaikuttaa lapseen kokonaisvaltaisesti. Kiusattu voi kärsiä sekä henkisen hyvinvoinnin ja mielialan häiriöistä että fyysisistä oireista.

 

Lahjoituksella tuetaan Suomen YMCA:n Hyvä ryhmähenki -toimintaa Suomessa. Toimintamalli keskittyy erityisesti kiusaamisen ehkäisyyn liittyvien ryhmäilmiöiden ymmärtämiseen ja lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen kehittämiseen kouluissa. Toiminnan tarkoituksena on edistää ja ylläpitää osallistujien psyykkistä, sosiaalista ja eettistä toimintakykyä.

 

Toimintamallia on pilotoitu vuoden 2018 aikana kuudessa koulussa ja tietoperusta on kestävällä pohjalla. Toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa.

Miten lahjoituksesi auttaa

Yhden oppilaan osallistuminen toimintamalliin on noin 10 euroa.

Noin 1000 – 1500 eurolla pystytään toteuttamaan toimintamallin perehdytys yhden koulun kanssa ja oppijaksot noin 150 oppilaalle Suomen YMCA:n lainalaitteistolla.

Noin 3500 euron lahjoituksella pystytään toteuttamaan perehdytys toimintamalliin sekä hankkimaan koululle oma VR-laitteisto, jota voi käyttää myös koulun muussa opetuksessa.

”YMCA on suuri osa mun elämää – parhaat ystävät ovat löytyneet täältä.”

Lue lisää Hyvä ryhmähenki -toiminnasta.