Ehkäise kiusaamista

10,00 €

Monet lapset tulevat kiusatuiksi kouluarjessaan. Kiusaamisen vähentämiseen on kuitenkin olemassa keinoja. Lasten ja nuorten vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja arvokasvatus ehkäisevät kiusaamista merkittävästi. Suomen YMCA:n Liiton Camera obscura -toimintamalli keskittyy erityisesti kiusaamisen ehkäisyyn liittyvien ryhmäilmiöiden ymmärtämiseen ja lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen kehittämiseen.