Suomen YMCA:n liitto kunnioittaa ja suojelee verkkosivuillaan vierailevien henkilöiden ja lahjoittajien yksityisyyttä.

Tietosuojaperiaatteemme

Keräämme ja käsittelemme vain tarpeellista tietoa ja poistamme vanhentuneet tiedot. Lahjoituksen tehneiden henkilöiden tiedot kootaan Suomen YMCA:n uutiskirjeen sähköpostirekisteriin voimassa olevan lainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Emme luovuta henkilötietoja järjestön ulkopuolelle.

Henkilötietoja kerätään lahjoittamiseen liittyvää tiedottamista varten sekä markkinointia varten Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Suostumus markkinointiin syntyy asiakkaan tehdessä lahjoituksen. Henkilötietoja käsitellään sähköisen viestinnän tietosuojalain § 25, viestintämarkkinalain ja henkilötietolain nojalla.

Lisätietoja saa pyydettäessä rekisterinpitäjältä.

 

Evästeet

Vieraillessasi nettisivuillamme, tallentaa nettiselaimesi laitteesi kovalevylle automaattisesti evästeitä.  Eväste voi sisältää tekstiä, numeroita, päivämääriä, paikkatietoja, ja muuta dataa mutta evästeisiin ei tallennu mitään henkilökohtaisia tietoja. Evästeen avulla ei voi tulla viruksia tai haittaohjelmia.

Evästeiden avulla voidaan selvittää sivuston kävijämääriä, tallentaa sivustolla tehtyjä valintoja,  seurata kuinka sivustoa käytetään sekä kohdentaa ja hallita mainontaa. Keräämme tilastoihin tietoja kävijämääristä ja maantieteellisestä sijainnista, emme seuraa yksittäisen kävijän tietoja. Evästeiden käytön voi kieltää selaimen asetuksista.

 

 

Suomen NMKY:n liitto ry                                                                         TIETOSUOJASELOSTE

Suomen NMKY:n uutiskirjeen sähköpostirekisteri                                  Laatimispäivämäärä: 3.5.2018

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24§

 

 1. Rekisterinpitäjä
  Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto – Förbundet mellan Finlands Kristliga Föreningar av Unga Män r.y. (myöhemmin tässä selosteessa Suomen NMKY:n liitto ry)
  Y-tunnus: 0315207-7
  Osoite: Liisankatu 27 a 4, 00170 Helsinki
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
  Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto – Förbundet mellan Finlands Kristliga Föreningar av Unga Män r.y.
  Liisankatu 27 a 4, 00170 Helsinki
  juha.virtanen@ymca.fi
 3. Rekisterin nimi
  Suomen NMKY:n uutiskirjeen sähköpostirekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
  Henkilötietoja käytetään yhdistyksen sisäisten ja ulkoisten asioiden tiedottamiseen uutiskirjeen muodossa. Rekisteri koostuu yhdistyksen piirissä olevista työntekijöistä, vapaaehtoisista ja luottamushenkilöistä sekä muista henkilöistä, jotka ovat tilanneet uutiskirjeen.

Tiedot säilytetään Mailchimp-markkinointijärjestelmässä, joka on sitoutunut tietosuoja-asetukseen. Kaikki järjestelmässä säilytettävä tieto käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Mailchimp ei kerää rekisterimme tietoja muita tarkoituksia varten.

Uutiskirjeen vastaanottaja voi lopettaa uutiskirjeen vastaanottamisen uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä. Vastaanottaja voi myös pyytää omien tietojen postamista rekisteristä rekisterinpitäjältä kirjallisesti.

5. Rekisterin tietosisältö
Uutiskirjeen tilaajarekisteri sisältää vastaanottajien nimet ja sähköpostiosoitteet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot ovat kertyneet Suomen NMKY:n liiton oman toiminnan kautta. Mikään ulkopuolinen taho ei ole luovuttanut tietoja rekisteriin. Osa rekisterin tietosisällöstä on saatu suoraan tilaajilta.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 23 §:n 8 kohdassa mainittuja komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.
 2. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Sähköpostirekisteri tallennetaan digitaalisesti, eikä sitä käsitellä manuaalisesti missään vaiheessa. Tiedot on tallennettu Mailchimp-järjestelmään. Järjestelmän käyttöoikeudet ovat henkilökohtaisia ja salasanalla suojattuja. Ympäristöä käyttävät Suomen NMKY liiton henkilöstö. Järjestelmää käyttävä henkilöstö ei saa käsitellä toisen käyttäjän yhteys- tai muita tietoja, ellei se liity henkilön työtehtäviin. Henkilöstö hyväksyy tietoturvasitoumuksen. Tietosisältö on säädetty salassa pidettäväksi.
 3. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötietolaki 26 §). Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä rekisteröityä koskevat tiedot ja pyynnöstä saada niistä kopiot. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna.

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen antamista.

Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, joka myös päättää asiasta.

Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa (henkilötietolaki 27 §). Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenevät syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. http://www.tietosuoja.fi/

 

 1. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (henkilötietolaki 29 §). Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen antamista. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin vastuuhenkilölle, joka myös päättää asiasta. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenevät syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. http://www.tietosuoja.fi/